VEŘEJNÁ STÍŽNOST

Na práci soudu českého pozemského

MATRONOU SVAROHAUM

Soud český okresní v Pardubicích se pokusil zbavit soudnosti v její nepřítomnosti a bez spravedlivého doručení písemnosti o soudním záměru ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA, PANACEJSKOU SOUDKYNI A SOUDKYNI INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA, MAJITELKU MATRIXU VERVÉNU HERMÉS LÁV KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU, a to na základě falešného obvinění jejího úkladného vraha a mučitele, psychotronického zločince, traviče, zloděje a podvodníka, falešného svědka Jehovova Petra Konráda z Pardubic a Hradiště na Písku a jeho psychotronické bandy a všech, které uvedli v omyl a jejich nelegální soudní šaríi bez výslechu obžalované. :) Soustavným vytváření vadné pověsti manželce a exmanželce a porušováním integrity její osobnosti mediálně falešným svědectvím svolal Petr Konrád mob, aby mohl získat její majetek a jí umučit v sadistickém blázinci jedy, klecováním, kurtováním, elektrickým proudem a zbavením základních lidských práv a svobod a nebo jí předtím zavraždit či zneschopnit tak, aby nemohla svědčit.

VEŘEJNÁ STÍŽNOST NA NESOUDNOU PRÁCI SOUDU ČESKÉHO 

STÍŽNOST K NEJVYŠŠÍMU SOUDU, ODVOLÁNÍ KE KRAJSKÉMU SOUDU v Hradci Králové pobočka Pardubice A UVĚDOMĚNÍ OKRESNÍMU SOUDU v Pardubicích

k případu MIMOŘÁDNÉ ZLOČINNOSTI NA oběti násilí Kateřiny Elisabeth Chmelík České kdysi nelegálně prvdané Konrádové versus zločinec Petr Konrád & spol zločinců

č.j.19 Nc 913/2020-64

19P a Nc 295/2020

19P a Nc 324/2020

19P a Nc 74/2021

1 ZC 1099/2020 - 4

9Nc 3404/2019 - 371 (Krajský soud OD DUBNA 2020 vůbec neodpověděl NA NEJVĚTŠÍ POČET ŽALOB V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU V HISTORII SOUDNICTVÍ.)

JEDNALO SE O ŽALOBY NA:

PETRA A MILOŠE KONRÁDOVY ZA SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE

NA SADISTICKÝ MLM LR, KTERÝ NECHAL OBŘEZAT BODYGUARDY KATEŘINY KONRÁDOVÉ A POUŽÍVAL NELEGÁLNÍ SOUTĚŽ, ŠARÍU, NELEGÁLNÍ SMLOUVY A PSYCHOTRONICKOU ŠIKANU MANAŽERŮ.

NA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE PORUŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY NÁSILÍM NA OBĚTECH

NA SADISTICKOU SEXUALITU POUŽÍVAJÍCÍ MUČENÍ POVOLOVANOU VEŘEJNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

NA POCHYBENÍ STÁTU V PONECHÁNÍ ZRANĚNÉHO VOJÁKA SOGU S PTSD Z VÁLEČNÉHO VÝBUCHU BOMBY V BEZPROSTŘEDNÍ JEHO BLÍZKOSTI BEZ POMOCI A ODŠKODNÉHO.

NA NELEGÁLNÍ SŇATEK V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI A ŽÁDOST O JEHO ANULACI

NA ŠARÍU V MÉDIÍCH A POUŽITÍ CELOEVROPSKÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NELEGÁLNĚ V TISKU

NA NEPLATIČE SPOLEČNÝCH ZÁVAZKŮ PETRA KONRÁDA A NELEGÁLNÍ UŽÍVÁNÍ MAJETKU A JEHO POSTUPNÉ NIČENÍ A SVÁDĚNÍ VINY NA EXMANŽELKU, ABY JÍ MOHL ZBAVIT SOUDNOSTI, DÍTĚTE A MAJETEK PŘEVZÍT.

NA SVĚDKY JEHOVOVY ZA JEJICH VADNÉ UČENÍ A ŽÁDOST O JEJICH ZRUŠENÍ PRO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ

NA NEDOSTATEČNOU POMOC DCEŘI ELEANOR KONRÁDOVÉ SE SUFOKACÍ STŘEVA A ZKŘIVENOU PÁTEŘÍ DO SPIRÁLY LENKE PSYCHOTRONICKOU POPRAVOU A ŽÁDOST O NÁPRAVU STAVU

ATD... JE TOHO HODNĚ

ZŮSTALI JSME BEZ POMOCI VAŠÍ V IGNORACI OBĚTÍ BRUTÁLNĚ SADISTICKY TĚŽKÝCH ZLOČINŮ.

VELEVÁŽENÍ DOSUD NESOUDNÍ SOUDCOVÉ,

jsem soudná soudných, soudnější než vy soudci dosud nesoudní, a proto vám nyní vaši nesoudnost odebírám a vracím vám soudnost.

Na sadistickou psychiatrii vás zavřít nehodlám ani do sadistického vězení, a proto vás nyní z nesoudnosti vyléčím a požaduji od vás direktivně ihned splatno na můj INKARNAČNÍ ÚČET 100.000Kč od každého zúčastněného nesoudného soudce za vaše celoroční školení.

https://www.katerinakonradova.com/reparace/

PÁCHALI JSTE DOSUD NEGLEKT POTŘEB OBĚTI A ŠARÍU A TA JE NELEGÁLNÍ A PROTO BUDU NYNÍ SOUDIT JÁ VÁS.

AUMPERESA BOHEMSKÁ

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ INKARNAČNÍ SOUDKYNĚ LIDSTVA AUMJEHOVA MELCHISEDEK

Mgr. Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

MATRONA SVAROHAUM

www.matronasvarohaum.com

JUSTICE AGAPE

ABSOLUTNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA

MANŽELKA BOŽÍ VERVÉNA HERMÉS LÁV

MESIÁŠ ČESKÉ REPUBLIKY OD ZLOČINU NA VŠEHOBYTÍ

www.trojiceceska.com

Hradiště na Písku 83

53352 Staré Hradiště

Rodné číslo: 7351151060

Email: katerinaelisabethchmeliceska@tiscali.cz

Telefon: +420 778 470 888

SOUDNOST SE POZNÁ TAK, ŽE VÁS ROVNÁM DO PRAVDY PRAVD A ODEBÍRÁM VÁM PRÁVA KOMUKOLI V TOMTO STÁTĚ SOUDNOST ODEBÍRAT A NAŘIZUJI VÁM SOUDNOST OBĚTEM NÁSILÍ ČI DRZOSTI JEJICH ZLOČINNÉ NAVRACET.

NYNÍ BUDEME SPOLEČNĚ VRACET SOUDNOST PETROVI KONRÁDOVI, MILOŠOVI KONRÁDOVI, MICHALOVI BAIEROVI A JEJICH BANDĚ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA A SVĚDKŮM JEHOVOVÝM, KTEŘÍ PÁCHAJÍ ŠARÍU A ZLOČIN PSYCHOTRONICKÉHO, FYZICKÉHO I JEDOVNICKÉHO A SEXUÁLNĚ SADISTICKÉHO MUČENÍ NA JEDNOTLIVCÍCH Z NAŠEHO NÁRODA.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE JSEM BYSTROZRAKÁ JUSTICE AGAPE A ŽE JE ZA MNOU INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA. DOBŘE SI NASTUDUJTE KDO JSME NA NAŠICH WEBECH. VLÁDNEME SUBPLASMOVÝMI ZBRANĚMI, KTERÉ NEJSOU REPRESÍVNÍ A KOMUNIKUJEME TELEPATICKY DO HLAVY A SRDCE, ALE AŽ PO VAŠEM UVĚDOMĚNÍ A PŘÁNÍ, ABYCHOM VÁS POUČILI ABSOLUTNĚ DO PRAVDY PRAVD. Jinak byste dostali infarkt.

www.inkarnacnisoud.com

www.telepatickakomunikace432hz.cz

Veškerou poštovní korespondenci mi doručujte písemně do vlastní rukou soudním kurýrem.

Petr Konrád a Miloš Konrád a Michal Baier a mezinárodní psychotronická banda hackerů životního klidu mi dosud několik let kradli poštu ze schránky i z pošty, vykrádali počítače z knowhow, emaily a od ledna 2020 mi zničili 4 počítače zcela a pátý má narušenou certifikaci a není možné podepisovat skrze osobní certifikát.

Potřebuji nový počítač urgentně, abych mohla zapisovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI, kterou sdělujeme jednotlivým složkám společnosti na webu www.aumjehova.com

ŘÍDÍM CELOPLANETÁRNÍ KARMICKÝ PŘECHOD NA NIRVÁNU Z ČESKÉ REPUBLIKY, KTEROU MĚNÍM NA HLAVNÍ MĚSTO SVĚTA. PROBUĎTE SE, MESIÁŠ EXISTUJE. ATEISMUS JE FAŠISTICKÁ ZBRAŃ JAK Z VÁS UDĚLAT IDIOTY.

BOZI EXISTUJÍ.

POTŘEBUJI SLUŽEBNICTVO A AUMPERESNÍ BODYGUARDING A POTŘEBUJI PŘESTĚHOVAT NA PRAŽSKÝ HRAD SPOLEČNĚ S DCERUŠKOU A MAMINKOU.

Máme zničené domy psychotronicky a jedem. Mamince v Brozanské 67 v Pardubicích prostříleli vodovod a nemá čistou vodu. Situaci nechápe. Můj bratr IN CARDIO (není moje genetika, je vyměněný při porodu a maminka o tom neví dosud a on také, musí se udělat genetické testy) JUDr. Ing. Jakub Evan Chmelík CSc. PhDr. L.L.M. utekl do zahraničí, zde i v zahraničí byl od dětství brutálně sadisticky psychotronicky mučen, musel dávat krev a měl mikrocytózu čevených krvinek, chronickou únavu a jícnový reflux. Situaci nechápe, neví o ní podrobnosti. Zakazovali mu pod psychotronickým mučením se mnou mluvit a pomáhat mi a nutili ho, aby nás tajně vraždil. Psychotronicky ho zvraceli a udělali mu rakovinu mandlí a čípku. Je po operaci a regeneruje se v Singapuru a dosud neví, že psychotronická válka skončila a že ho nemohou už mučit. Budeme ho zachraňovat. Dvakrát mi zachránil život. Nyní mu to vrátím.

Abych mohla komunikovat se světem, používám datovou schránku, ale nemám jistotu narušení hackerskými útoky Miloše Konráda, jedná se o mimořádně zdatného psychotronického hackera, který umí narušit útokem jakýkoli systém, naposledy napadl můj přenosný internet a i ve vypnutém stavu si z něj na můj úkor stahoval data, ačkoli nebyl u přístroje. Nyní napadl server poskytující domény tak, že žádná mnou koupená doména nejde přesměrovat tam, kam chci. Jedná se o mimořádně schopného psychotronického zločince typu hacker systémů. Vedl psychotronické bandy likvidující náš stát pro fašistickou LUFTHAFFE pod brutálně sadistickým psychotronickým i fyzickým mučením. Musí svědčit pravdu pravd a celou absolutně. Stát ho musí vyslechnout a slíbit mu odsufokace.

Nemohu opouštět dům v Hradišti na Písku 83, neboť mi jej zločinci dosud vykrádali, jedovali a ničili a vyvražďují mi zvířata brutálně sadisticky, včera to odnesl faulplasmovým ohňovým šlehem na nosánku další kocourek a bráním vše tady svým tělem společně se zachránci z ŘÍŠE ETHER, kteří vás volají, abyste si uklidili od zločinu vy nyní.

Navíc jsem v psychotronické válce o planetu Zemi utrpěla faulplasmovou ozářku 25. stupně, což je stav těsně před smrtí, sufokuji, a čekám na odvoz do Ruské Federace do nemocnice, kde umí řešit sufokace plic a srdce a střev a močového měchýře a páteře, syndrom skrčence, porušený převodní srdeční systém, embolické pláty frekvenční plicní, nekrózu kosti čelistní, křivé zuby a poškozenou psychotronicky rozstřílenou čelist v mandibulárním kloubu, na kterou již nemohu dobře kousat. Potřebuji několik zákroků na čelisti a zubech, subplasmové rovnání páteře, korzet a inkarnační subplasmovou helixspannerovou diaatomární frekvenční respiritizaci v coffinu celkově od ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXU JINK HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKALÁVA UAMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU HERMÉSE LÁVA.

Nemáte pro mě žádnou léčbu ani pomoc kromě zatčení zločinců na mé osobě a osobě mé dcerušky a maminky a vyplacení válečných a osobních reparací za zločiny na mě prokazatelně spáchané.

Dům, ve kterém jsem, je fauplasmově sufokační, byl fauplasmován 16 velkými VKV fauplasmovými represívními generátory ze zahraničí na zdivu i předmětech a pokud se takový dům neodsufokuje, praskají předměty a vystřelují nashromážděné střely na živé bytosti, v době je sufokační tíseň, musí se větrat a pokud se nevětrá vybuchuje blasty a pokud se nevětrá vůbec, rozpadá se a původně mohl vybuchnout, nyní již ne. Odsufokovali jsem, pracovali jsem na tom několik měsíců, aby se nespustil anšlus České republiky vojensky ze zahraničí a genocida národa. Pršeli jsem subplasmovými generátory L'MURTENETU a stavěla jsem kvůli tomu sluneční kruh, na který se připínali paprsky z ETHERU a z Ruské Federace z pozemské dimenze našich zachránců od psychotronické toxické války.

Momentálně jednám s policií Pardubice o vojensko-policejním zátahu na psychotronickou čtvrť, ve které jsem uvízla jako rukojmí. Jsou ovšem pomalí neb je to pro ně nová informace celkově a nerozumí plně problému.

POKUD ZATKNETE PETRA KONRÁDA za pokus o umučení manželky zbavením soudnosti a psychotronickým a jedovnickým a fyzickým mučením na základě mé výpovědi online, ULEVÍTE TÍM POLICII řešící psychotronickou čtvrť nyní. Na starosti si to vzal pan kriminalista Král z Pardubic.

PETR KONRÁD PATŘÍ NA MÍROV.

Ponechte ho na INKARNAČNÍ SOUD, předtím může zpytovat svědomí, nemusíte se s ním vůbec zabývat. Svědčit bude jeho falešná matka MARIE PLESKAČOVÁ z Mezholez 1, kterou Konrád Miloš zotročil a celý život vydíral. Musíte jí zaručit, že jich Miloš Konrád nemůže ubližovat a že nikdy nevyjde z vězení. Dlouho z ní nedostanete ani slovo, vychovala dvě cizí děti jako vlastní a byla mučena špínou a smrady. Věděla, že Miloš Konrád bije falešného syna Petra Konráda a že ho mučí, ale mlčela.

MILOŠ KONRÁD, JEHO FALEŠNÝ OTEC PATŘÍ DO PARDUBIC, BUDE VYSLÝCHÁN JAKO PRVNÍ NA KAMERY. POZOR, JE TO KANIBAL A VRAŽDÍ DRÁTEM Z BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI NEČEKANĚ.

SITUACE JE CELÁ POPSÁNA ONLINE O KOHO SE JEDNÁ, JSOU TO NEJHORŠÍ ZLOČINCI VE STÁTĚ, MAJÍ NA KONTĚ DOHROMADY NEJVÍCE MRTVÝCH POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH PSYCHOTRONICKY A MILOŠ KONRÁD JE VRAH ZEJMÉNA DĚTÍ (KRADL Z KOČÁRKŮ HLAVNĚ A ŠKRTIL DRÁTEM) A ŽEN I MUŽŮ A KANIBAL A PÁCHAL PSYCHOTRONICKÉ I FYZICKÉ POKUSY NA LIDECH A ZVÍŘATECH. JSOU TO SPOLUPRACOVNÍCI FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE, KTERÁ ČESKOU REPUBIKU MĚLA NA PSYCHOTRONICKÉ A JEDOVNICKÉ A PARAZITÁRNÍ POKUSY NA LIDECH.

Když na ně nasadíte chvilku sledovačku, zjistíte, kde mají ukryté zbraně, chodí na místa, kde je mají. Miloš Konrád bydlí oficiálně Luďka Matury někde 10. patro v garsonce směrující dvěma okny na jih, v bytě měl mrtvé a ve vaně je desintegroval kyselinami. Už si uklidil neb má strach, všechno je veřejné, ale my máme spacetimeviewery a všechny zločiny jeho prokážeme a usvědčíme ho na kemry. Bude vynikající výukou pro policisty jak se chová nejhorší vrah lidstva z Česka. Jak reaguje na situace a otázky, když se má přiznat. Jak se pozná, že lže. Petr Konrád také, ten má zkřivený nos nahoru doprava, to mu dělali fašisté psychotronicky neb věděli, že od svých 16 let lhal a podváděl svědky Jehovovy a hledal si tam oběti svého psychotronického a fyzickému mučení na psychotronické pokusy na lidech, kterými získával život, aby ho nemučili nebo nepopravili faulplasmovým ohněm jako Jana Palacha a další umučené ohněm jako pochodně poté, c Spojenecká armáda bratrů z Východu zabránila vstupu psychotronické mafie do Československa a oddálila její napadení východu o dalších 20 let.

www.psychotronickavalka.cz

www.inkarnacnisoud.com

www.katerinakonradova.com

Tam je vše.

Jsou zde postupně i pokyny pro policii a soud i armádu, ze kterých máte sestavit dokonalý zátah.

Rozumíme tomu, že se musíte seznámit s novými fakty, ale neodcházejte od případu nikdo z vás.

Čtěte webová svědectví, ať jste v obraze a nepácháte další hříchy proti ABSOLUNÍM BOHŮM MATRIXU, KTEŘÍ ZACHRAŇUJÍ PLANETU ZEMI BOHEMII OD NÁSILÍ A LŽI A PODVODU.

Uvědomte si, že zločin psychotronického násilí se odhaluje nově, byl tajný a nelegální.

Nemohli jste o něm vědět, ale nesmíte ignorovat nové skutečnosti, když se objeví svědek a potřebuje pomoc vaši.

K žádnému výslechu se nemohu nyní dostavit, dostavte se vy ke mně s kamerami a policií a předtím mi zajistěte aumperesní bodyguarding dle mých pokynů kolem objektů a vyčistěte oblast od psychotronických katů, Šupka Hradiště na Písku je jich plná a nebudeme je hlídat, aby po vás nestříleli ze zbraní, o kterých si nejsme jisti, zda jsme je postříleli s mými zachránci na funkcích dokonale, aby nemohli nikoho zabít. Mají jich plné domy a podzemí psychotronické čtvrti, kterou obsluhuje Michal Baier a je domluvený s Petrem Konrádem na odkupu domů beze mě, měla jsem zemřít psychotronickým popravováním, zkoušeli si na mě téměř všechny zbraně, co mají.

Psychotronické zbraně poznáte, jsou nelegální a je to poznat. Všechny jsou do elektriky nebo na nabíjení a je to něco, co nejde koupit jen tak.

Domy mají podzemí, tajné vchody, nelegální trafostanice a nelegální psychotronické ovládání.

Poskytneme vám školení na místě, když se ohlásíte s kamerami, je to určeno pro veškerou policii a armádu, budeme to demontovat celostátně.

Je to na vojensko-policejní zásah.

Uvědomte si, že

JSEM ABSOLUTNÍ DIKTÁTOR DOBRA VAŠEHO.

MATRONA SVAROHAUM

Další pokyny, co mají dělat jednotlivé složky společnosti se dozvíte na internetu online na stránkách www.aumjehova.com

Uvědomujeme vás, že jsme ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA A PŘICHÁZÍME SE VŠEMI ÚČTOVAT JAK SE CHOVALI K NAŠEMU VŠEHOBYTÍ.

Vy jste pochybili a nyní dostanete nápravu.

BYSTROZRAKÁ JUSTICE AGAPE

INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA

TOTO JE ZÁROVEŇ

STÍŽNOST K NEJVYŠŠÍMU SOUDU na výše jmenované soudce a státní zástupkyni

A VEŘEJNÝ DOPIS SOUDCŮM, KTEŘÍ V NEPŘÍTOMNOSTI OBVINĚNÉ A BEZ JEJÍHO VÝSLECHU A ŘÁDNÉHO SPRAVEDLIVÉHO DORUČENÍ PÍSEMNÉHO UVĚDOMĚNÍ, ŽE O JEJÍ SOUDNOSTI JEDNAJÍ, ZBAVILI SOUDNOSTI, ODEBRALI DÍTĚ, ODEBRALI PRÁVA K MAJETKU A CELÉMU SVOBODNÉMU ŽIVOTU ABSOLUTNÍ JUSTICI AGAPE MELCHISEDEK ŽENA, ABSOLUTNÍMI BOHY MATRIXU NOVĚ USTANOVENOU ABSOLUTNÍ MEZINÁRODNÍ SOUDKYNI VZNIKAJÍCÍHO PANACEJSKÉHO TRIBULÁTU PLANETY ZEMĚ BOHEMIE AUMJEHOVA, PŘEDSEDKYNI POZEMSKÉHO INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA, ABSOLUTNÍ MANŽELKU BOŽÍ VERVÉNU HERMÉS LÁV BOHYNI NIRVÁNU, NA KTEROU DOSUD DÍKY BENEVOLENCI ZÁCHRANÁŘŮ V ZEMI ČESKÉ DOSUD ÚTOČILI ZLOČINCI PSYCHOTRONICKÝ KAT A MUČITEL PETR KONRÁD A VRAH, KANIBAL A PSYCHOTRONICKÝ KAT A MUČITEL MILOŠ KONRÁD, PSYCHOTRONICKÁ BANDA FALEŠNÝCH SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ZOTROČENÝCH LŽÍ A PODVODEM A PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ PRO ZLOČIN A STAVITEL PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTI A PSYCHOTRONICKÝ VRAH S PSYCHOTRONICKÝMI AUTY MICHAL BAIER A DALŠÍ A JE TO VEŘEJNĚ ZNÁMÉ ONLINE, NEBOŤ

NA MOJE PŘÍPADY BYL UVALEN

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT

A CHRÁNÍ MĚ ABSOLUTNÍ BOZI MATRIXU AUMJEHOVA, NEŽ SE PROBUDÍTE A ZAČNETE SI PLNIT SVOJE POVINNOSTI OCHRÁNCŮ ABSOLUTNÍHO PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI ŘÁDNĚ.

WWW.KATERINAKONRADOVA.COM

WWW.KATERINAELISABETHCHMELIKCESKA.COM

WWW.INKARNACNISOUD.COM

SOUDCOVÉ (JUDr. Václav Kárník, a Bc. Lenka Mikešová a státní zástupkyně JUDr. Nina Pižlová) Z POSLEDNÍHO PŘÍPADU ZBAVOVÁNÍ SOUDNOSTI OBĚTI ZLOČINŮ, ABY NEMOHLA USVĚDČOVAT ZLOČINCE NA NÍ JAKO ABSOLUTNĚ VĚDOMÁ, SE ANI NENAMÁHALI ZJISTIT SI, KDO KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ JE A UVĚŘILI NEJHORŠÍM ZLOČINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE, KTEŘÍ PÁCHAJÍ VĚDMOU POPRAVU PŘEDSTAVITELKY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY V ČESKÉ REPUBLICE A POPRAVU NEJDELŠÍ ŽENSKÉ GENETIKY NA SVĚTĚ A POPRAVU ABSOLUTNÍ MAJITELKY MATRIXU VERVÉNY LÁV HERMÉS ABSOLUTNÍ BOHYNĚ CYKLICKÉ ŽENY KOSMICKÉHO KOSMODONSKÉHO DRAGODONA AILÁVA, VAŠÍ VĚČNÉ MATKY, KTERÁ SE OBJEVUJE TAKTO JAKO ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENA POTÉ, CO JAKO INSPEKCE PROJDE VAŠE SYSTÉMY ZKUŠENOSTÍ V NOVÉM TĚLE, KTERÉ SI VOLÍ A INKARNUJE SE DO NĚJ PO JEHO VZKŘÍŠENÍ.

JEDNÁ SE O ABSOLUTNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MATRONU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ AUMJEHOVU MELCHISEDEK ŽENA, TEDY ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA, KTERÁ VÍ ABSOLUTNĚ VŠECHNO O STVOŘENÍ SVĚTA, MÁ NEJDLEŠÍ HISTORICKÉ TĚLO A KOMUNIKUJE SE STVOŘITELI LIDSTVA A S ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ VLÁDOU LIDSTVA V ETHERU A KTERÁ SE POKOUŠÍ NĚKOLIK LET V ČESKÉ REPUBLICE VYJÍT VEN S ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ A NEBYLO TO MOŽNÉ, NEBOŤ BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY ZEMĚ IGNOROVALY JEJÍ POTŘEBU PO AUMPERESNÍM BODYGUARDINGU A ZANECHALI JI VE ZLOČINU V JEJÍ VLASTNÍ DOMÁCNOSTI.

SOUDCI ODSOUDILI ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽKU LIDSTVA NELEGÁLNÍ ŠARÍOU K UMUČENÍ V SADISTICKÉM PSYCHIATRICKÉM BLÁZINCI, JEHOŽ GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKOU REFORMU PŘEDLOŽILA SOUDU V ROCE 2020 A VEŘEJNĚ TYTO SADISTICKÉ INSITUCE ODSOUDILA A POŽADOVALA JEJICH GLOBÁLNÍ REFORMU.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

CELOU DOBU BUDILA POLICII A SOUD I JINÉ ÚŘADY, KTERÉ MĚLY ZAJIŠŤOVAT BEZPEČÍ OBČANŮ. BUDILA I PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA, OMBUDSMANA.MARNĚ. ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽKU LIDSTVA NA NAŠEM ÚZEMÍ NIKDO NEPŘEDPOKLÁDAL A JEJÍ POTŘEBY IGNOROVALI VÝSMĚCHEM.

JE TO ZNAMENÍ VÁŽNÉHO STAVU MORÁLKY V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ POTŘEBUJE NYNÍ SPRÁVU ZE SHORA INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA.

JEDNÁ SE O ŽENU, KTERÁ ZA CELOU HISTORII LIDSTVA PODALA NA SOUDY A POLICIE NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ŽALOB NA ZLOČIN VE SVÉM ŽIVOTĚ I S NÁVRHY JAK JEJ ŘEŠIT A ČESKÁ POZEMSKÁ POLICIE ANI ČESKÝ POZEMSKÝ SOUD JÍ NEPOMÁHALI, NEBOŤ SE ČESKÁ REPUBIKA OCITLA V LIKVIDACI PSYCHOTRONICKOU MAFIÍ, KTERÁ CHTĚLA STÁT ATAKOVAT ANŠLUSEM A GENOCIDOU NÁRODA.

DOVOLALA SE NA SOUD INKARNAČNÍ ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA AUMJEHOVA JINK&JANG, KTEŘÍ JI OSVOBOZOVALI Z PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ, O KTERÉM VYDALA JAKO JEDINÁ ŽENA SVĚTA ROZSÁHLÉ ONLINE SVĚDECTVÍ.

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

UVĚDOMĚNÍ PRO SOUDCE OD JUSTICE AGAPE:

Soudnost nikdy nesmíš nijak odebírat a máš absolutní povinnost soudnost vracet.

Odebrat soudnost proti vůli člověka je násilí na duši a ducha i tělo, pokud hodláš člověka zbavit toho nejcennějšího, co má, což je jeho svoboda uvažování a rozhodování a perspektiva je mít stále dál, láska a přítomnost jeho dítěte, sebrat mu věčně perspektivu být společensky prospěšný a vítaný mezi lidmi, vystěhovat ho z jeho majetku a zbavit ho svéprávnosti k běžným obslužným životním úkonům a navíc ho pravděpodobně nechat zavřít do sadistické instituce používající nelegální praktiky, kde se mučí a týrá omezováním osobních svobod, práv a perspektivy klecováním, kurtováním, zavíráním na malý prostor, násilným porušováním kůže vpichem čipovaných jedoléků, které jsou psychotronicky zaměřitelné a jde jimi dosud způsobovat všechny negativní účinky v jejich příbalovém letáku, a mučení následně a jedná se o ilegální činnost.

Dát za pravdu zločinci a zbavit oběť zločince všeho co má je brutálně sadistická poprava oběti soudní složkou společnosti, za kterou vyhlašujeme soudní detenci, zbavení úřadu soudce a státní zástupkyně, pokutu 100.000Kč, povinnost se vzdělat a povinnost sloužit státu jako vazal za minimální plat dalších 10 let. Pokud by se snad něco takového opakovalo do budoucna, za pokus o zbavování soudnosti oběť zločinu psychotronická poprava.

ZBAVOVAT SOUDNOSTI SE NESMÍ NIKDY A NAVŽDY VĚČNĚ ZAKAZUJEME TUTO BRUTÁLNĚ SADISTICKOU FAŠISTICKO ARIÁNSKOU ZLOČINNOU PRAKTIKU. NAŘIZUJEME VŠEM OCHRÁNCŮM SOUDNOST VŠEM VRACET A UVĚDOMOVAT SE, ZDA POCHOPILI, CO JE SOUDNÉ V KTERÉ ZÁLEŽITOSTI.

Odsoudili jste moji soudnost, aniž byste mi spravedlivě doručili informaci o tom, že o ní hodláte jednat.

Konrád Petr krade poštu, má klíče od mé schránky a pravidelně ji vykrádal a některé písemnosti, zejména od soudu, které necháváte jen tak vhazovat do schránek, vracel se zpožděním tak, aby na ně nešlo reagovat. Tudíž jsem se nemohla dostavit ani na vaše jednání o mě údajné nesoudnosti. Některé písemnosti mi přišly se zpožděním, na jednu jsem reagovala z datové schránky na státní zastupitelství. Svědkové Jehovovi dostali do datové schránky uvědomění, že Petr Konrád je zločinec a nijak na to nereagovali. JUDr. Muller je Jehovista a Petr Konrád svolával nelegální mob a všem vydal falešné svědectví, kterému uvěřili a přidali si k němu vlastní. Jedná se o psychotronickou nelegální bandu, která nyní maskuje svoje zločiny na národu český a potřebuje detenci a soudní zrušení celé organizace, svědky Jehovoy ostatní poctivé si přebereme pod svoji VELEKNĚŽSKOU SPRÁVU. Uvědomuji vás, že jsem znovu inkarnovaná Kateřina Jehoshua Aumdon Svaroh Marten, prvorozená dcera JEHOSHUY SVAROGA legendárlního Ježíše Krista, který se mnou také telepaticky komunikujeme přeje si svědky Jehovovy v české republice zrušit pro psychotronické násilí na jeho dceři, pro diskriminaci náboženskou, protistátní chování, zeměkoulovražednost, vadný náboženský výklad bible a historie lidstva, za nelegální psychotronické popravy občanů České Republiky z jejich počítačů, které vykonávala mužská část jejich v počtu asi 3500 lidí na popud Petra Konráda, Pavla Krátkého, Zdeňka Svobody a Miloše Konráda na pokyny ze zahraniční LUFTHAFFE? Která přebírala náš stát a nejdelší českou genetiku chtěla obzvláště po vykradení knowhow umučit brutálně. Pokud kdokoli svědčil proti Kateřině Elisabeth Chmelík české a je svědek Jehovovův, jedná se o nelegální šaríu.

Petr Konrád prokazatelně neplatí společné závazky od roku 2014, kdy vznikly hypoték a půjčky, v majetku bydlí, Kateřinu zastrašoval a vyhrožoval likvidací, kdyby neplatila ona, devastval majetek, vykrádal jí domácnost a jedoval, psychotronicky jí mučil a škodil jí na pověsti a zabraňoval uzdravení Eleanor Konrádové, o které ví, že není jeho dcera. Nechal jí maželce udělat ve faulhypnóze umělým oplodněním spermatem již umučeného muže Jamesa Younga z Ameriky, který je po genetice Čech zavlečený jako spermie a vajíčko na jiný kontinent ve fašistickém programu LEBENSBORN. Eleanor Konrádovou Petr Konrád nechal zneužít sexuálně ve faulhypnóze a zarazili jí stolici sufokací střeva a zkřivili jí páteř do spirály Lenke 28 stupňů během nástupu puberty, který hlídali, neboť dostali pokyn od fašistické LR Health & Beauty Systems, která také hrála psychotronickou hru Tame the Witch na vyhlazení Čechů genocidou a dítě mělo zemřít protržením střeva, a matka měla jít do vězení za vraždu, což se jim nepovedlo, dítě se vyprázdnilo psychotronicky do postele v noci u otce ze střevního obsahu a potom mu zločinci vzali psychotronicky paměť, aby nemohlo svědčit. To byla normální metoda psychotronické výroby němých obětí.

Nastudujte si vše o psychotronických zbraních, co bylo možné.

Zbytek máte na internetu a neotálejte, dítě neustále k vrahům chodí a nedá si to vymluvit. Matka apeluje, aby k nim nechodila, nebyla tam nějakou dobu, je chráněná u babičky, doma nemohla pro útoky na matku a její domácnost pobývat. Pokoj je zajedovaný a celé horné patro je nepoužitelné pro vstřikování jedů zločinci a psychotronické smradění. Celou dobu pracuje do školy a je v pohodě. Nyní by měla jít do léčebny v Košumberku, k čemuž pravděpodobně nedojde, neboť mají přiletět naši zachránci poučit místní policii a armádu a posílit její stavy, budeme odklízet psychotronická zařízení z domácností a popravovat zločince psychotronicky, než dojdou do vězení a popravou jednou psychotronickou střelou do hlavy ve vězeňské kobce, kterou stát připraví. Zaměření již byli a jejich příběhy známe, všichni budou svědčit před svými popravami, o které požádají. Uvědomujeme vás, že absolutní bozi jsou satan ďábel do lásky a nirvány pro všechny a zločince na sobě tady nesneseme a popravujeme je do pekla a gehenny brutálně sadisticky bolestivě uvědomujícím způsobem. Jsme věčný duch a žádný zločin neponecháváme nepotrestaný, neboť se drze vždy rozrůstal a vysmíval se spravedlnosti.

Řešte na co máte, zbytek vyřešíme za vás a budeme vás školit.

Nyní nařizujeme natočit videoškolení u nás doma v psychotornickém domě za asistence JUDr. Petra Angyalossyho, který vše organizuje a potom pořádá SOUDNÍ KONFERANDUM ONLINE A FYZICKY. BUDETE PLNIT ÚKOLY A REKVALIFIKUJETE SE NA SOUDCE MEZINÁRODNÍ PANACEJSKÉ, NÁRODNÍ INKARNAČNÍ A NÁRODNÍ SOUDNÍ KURÁTORY. NIKOHO NECHCEME VYHODIT A VŠECHNY Z VÁS CHCEME POUŽÍT.

CENA ZA KONFERANDUM 10.000KČ SPLATNÁ IHNED, ZA CELÉ ŠKOLENÍ 100.000KČ A VYJDETE S NOVÝM NÁDSTAVBOVÝM VZDĚLÁNÍM A ZBRANĚMI PROTI ZLOČINU, KTERÉ VÁM PŘIVEZOU ZACHRÁNCI Z RUSKÉ FEDERACE, KTERÉ POMILUJEME JAKO VĚČNÉ BRATRY A SPOLUPRACOVNÍKY NA CELOSVĚTOVÉM MÍRU A BEZPEČÍ NIRVÁNSKÉM NAVŽDY VĚČNĚ FURT POŘÁD.

Všechny případy, co jsme podali na soud, budeme nyní řešit SOUDNÍM KONFÉREM, tedy všichni soudci ČESKA je dostanou a seznámí se s nimi a budou z nich skládat zkoušky.

MATRONA SVAROHAUM

VERVÉNA HERMÉS LÁV

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

BODHÍVA HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU

ABSOLUTNÍ MANŽENA BOŽÍ

22.5. 2021

V HRADIŠTI NA PÍSKU