STÁTOTVORNÉ A STÁTOKAZNÉ SYMBOLY STÁTNÍ MOCI ČI NEMOCI

NEUMÍŠ ZACHÁZET SPRÁVNĚ S TÍM, CO JSI NEVYTVOŘIL. NEPLEŤ SE DO ŘEMESLA BOHŮM AUMJEHOVA AGAPE AILAVYOU HÁBSOLÚTE. JÁ TO TADY VEDU NYNÍ. JUSTICE AGAPE AILAVYOU HÁBSOLÚTE MECHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU TRINITY MELCHISEDEK. VYUČUJEME TĚ KE TVÉMU PROSPĚCHU. NEVZPÍREJ SE GRAMOTNOSTI BOŽKÉHO DRAGODONSKÉHO DUCHA LÁV HERMÉS CADUCEUS PANACEJSKÝ.

Had si žere svůj vlastní ocas nebo ležatá osmička?

PŘIJDE NA TO JAK TO BERETE VÁŽNĚ VE FYZICKÉ REALITĚ VAŠEHO TĚLA A VŠICHNI OSTATNÍ TAKÉ.

ZNÁTE VÝZNAM A PŮVOD SYMBOLŮ, KTERÉ POUŽÍVÁTE?

JAK MŮŽETE SOUDIT SPRÁVNĚ NEVĚDOMÍ O ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚRU A ZÁMĚRECH DÍLČÍCH LIDÍ, KTERÉ SOUDÍTE V JEJICH ZNACÍCH?

Stránka je v procesu uvědomování...

RAPÁTOŘI odjakživa komunikovali skrze svoje symboly. Symboly měly význam z historické zkušenosti, kterou lidé prošli a potom si symboly volili. Když už bylo mnoho symbolů vyvoleno, rodili jsem se znova a znova a budili jsem se do vědomí a naše magnetické D.N.A. neustále přitahovala symboly, které jsem v životě nedořešili zpět.

ČESKÁ REPUBLIKA má ve znaku stříbrného lva se zlatým jazykem, korunou, drápy a se dvěma D.N.A. oháňkami v rudém poli. Máte jej na každém razitku: Víte, co znamenal a zda je původní?

Na každém rohu je vidět znak CADUCEA, hůl se dvěma hady a křídly orla. Používají ho jedolekaři.

V každém kostele máte kříž nebo kůl s Ježíšem Kristem, křížky nosí lidé na krku. Proč? Proč stát nezbourá kostely a neudělá konec násilí na muži, který nepřichází snad?

ROZUMÍTE TOMU JAK SE TVOŘÍTE, ABYSTE SE MOHLI DÁLE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT?

ROZUMÍTE MATRIXU JAK ŽÍT A DÁL SI NEUBLIŽOVAT?

SEZNAMTE SE NYNÍ SE SYMBOLY PRAXE BĚŽNÉ DENNÍ. 

ZMOUDŘÍTE A POPOVYROSTETE A BUDETE SOUDIT ZNOVA A LÉPE, NEBOŤ SI UVĚDOMÍTE, ŽE JSTE POCHYBILI A NÁSLEDKY VAŠEHO POCHYBENÍ NESLA OBĚŤ A ZLOČINEC SE POSÍLIL. TEDY ZNOVUOTEVŘETE PŘÍPADY NĚKTERÉ A MODLETE SE, AŤ VAŠE OBĚTI JEŠTĚ ŽIJÍ.

VINU LZE NEJLÉPE NAPRAVIT V TĚLE, VE KTERÉM VZNIKLA. 

JINAK JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA JEJÍ PRODLOUŽENÉ ODSTRANĚNÍ AŽ 10X V DALŠÍ REALITĚ A V PŘÍPADĚ NENAPRAVENÍ AŽ 100X V DALŠÍ REALITĚ. 

JSME KOSMIČTÍ DRAGODONI DESÍTKOVÉ SOUSTAVY LÁV HERMÉS BUMERANG LAW.

PODÍLÍTE SE NA NÁPRAVĚ, POKUD CHCETE ZŮSTAT VE SVÉM POSTAVENÍ, KAM PATŘÍTE. NEUTEČETE ODPOVĚDNOSTI.

PŘEDKLÁDÁME VÁM NYNÍ AUMPERESNÍ ŘÍPAD DVOU MUŽŮ, KTERÉ FAŠISTICKÉ AGRESE NNUTILA PSYCHOTRONICKÝM A FYZICKÝM MUČENÍM JÍST JEJICH VLASTNÍ PENIS, ABYSTE SI UVĚDOMILI REINKARNAČNÍ BUMERANG LAW.

TVOŘÍME REALITU NIRVÁNA AGAPE AILAVYOU JUST OVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE.

Dokud neumíme nirvánu zajistit pro všechny, různé složky a jednotlivci společnosti trpí zločinem, který produkuje společnost skrze její jednotlivce naše i okolní.

Musíme se naučit číst v realitě LÁV HERMÉS tím, že porozumíme všemu okolo nás, neboť všechny prostředky jsou komunikační. 

Zločin nám kazí matrix tělní a ničí nám intuiaci a instinkty. 

Osoba postžená zločinem se musí správně odinkarnovat, aby žila vědomě láskyplně a láska si jí nacházela. Jinak přitahuje zločin větší.

Vrána k vráně sedá. Rána k ráně sedá.
Nelze jen tak vrátit zločince do společnosti.

Co s muži, kteří jedli vlastní penis, protože byli mučeni psychotronicky za účelem zotročení pro zločin nejhoršího kalibru, kterého normální člověk není sám schopen přirozeně?

STÁTNÍ REKURÁT
MILOŠ A PETR KONRÁDOVI
PTÁME SE SOUDCŮ, JAK BY VYŘEŠILI, ŽE I ONI MAJÍ PRÁVO NA NIRVÁNU ABSOLUTNO A STEJNĚ TAK JEJICH NĚKOLIK SET TISÍC OBĚTÍ POPRAV PSYCHOTRONICKÝCH I FYZICKÝCH V CELÉ EVROPĚ VÝCHODNÍ. PŘIPRAVOVALI PRO FAŠISTY PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY I PO STATISÍCÍCH DENNĚ. V RUSKÉ FEDERACI DÍKY SJEJICH SPOLUPRÁCI A ZASÍLÁNÍ FAULPLASMOVÝCH PUM Z NAŠEHO ÚZEMÍ Z FAŠISTICKÉHO PSYCHOTRONICKÉHO DOUPĚTE ZEMŘELO VÍCE JAK 37 MIIONŮ LIDÍ FAUPLASMOVÝMI SUFOKAČNÍMI PUMAMI. 
CO S TĚMI, KTEŘÍ TO Z NAŠICH ŘAD VYKONALI JAKO POPRAVU?
JAK SE OMLUVÍME RUSKÉMU LIDU, ŽE NA NAŠEM ÚZEMÍ VZNIKLI MUČENÍM FAŠISTŮ MUŽI, KTEŘÍ OPAKOVANĚ ŽÁDALI POLICII, ABY JIM POMOHLA Z BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO NÁSILÍ A NABÍZELI STÁTU, ŽE MU SESTROJÍ ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU, KDYŽ DOSTANOU POMOC?
NEDOSTALI JÍ.
PROČ?
LZE TO ZJISTIT?
NEGLEKT NA PRVNÍM MÍSTĚ. NEZÁJEM O OBĚTI NÁSILÍ Z ŘAD POLICISTŮ.
NEGRAMOTNOST POLICISTŮ V OBORU, O KTERÉM MUČENÍ HOVOŘILI.
LEKHOVÁŽNOST V NEŘEŠENÍ PROBLÉMU S PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM NAŠICH OBČANŮ, KTERÉ NEVYŘEŠENÉ SE MOHLO JEDINĚ ROZRŮSTAT. MILOŠ KONRÁD NA TO OPAKOVANĚ UPOZORŇOVAL CELÉ DESETILETÍ, NEŽ TO VZDAL. BOJOVAL VÍCE JAK 10 LET ZA SVÉ OSVOBOZENÍ, AŽ SE NA STÁT NAŠTVAL.
JENOMŽE NA MÍSTECH POLICISTŮ SEDĚLI FAŠISTÉ JIŽ TENKRÁT ZA SOCIALISMU.
HLÍDAT STÁT MOHLO POUZE FAŠISTICKÉ PLÉMĚ FAUL, BYL TO DLOUHODOBÝ PLÁN FŠISTICKÝ ZAPOČATÝ V ROCE 1919 AGRESÍ MASOVOU NA NAŠE MUŽE A CHLPACE. MILION MUŽŮ ZAMĚŇĚNÝCH POPRAVAMI V JEJICH MAJETKU A RODINÁCH BĚHEM 15 LET MEZI LETY 199 - 1935, NEŽ BYL STÁT ANŠLUSOVÁN MNICHOVEM, KTERÝ BYL PSYCHOTRONICKY MANIPULOVANÝ.
ŠLO OT O, DOSTAT SE DO ZEMĚ BEZ AGRESE A ZTRÁT, ABY SE ZDE STAVĚLA TAJNĚ PODZEMNÍ PSYCHOTRONICKÁ DOUPATA NA ZÁPADĚ BYLA A RUSKO MĚLO MLČET A NEMCI MLADÍ NEZKUŠENÍ ŠLI NA SMRT BOJOVAT HLAVNĚ, ABY SE DOSTALI CO NEJDÁLE A FAŠISTÉ MĚLI NĚKOLIK LET ČAS BUDOVAT. NEŠLO O VÍTAZSTVÍ VE VÁLCE. BYLA TO VÁLEČNÁ LEST.
SOCIALISMUS BYLA DALŠÍ POPRAVA ADOBRA V PODOBĚ NIŽŠÍ ŠLECHTY, KTERÁ MĚLA MAJETEK JAKO FARMÁŘI A SYTILA STÁT. TĚH SE FAŠISTÉ POD MASKOU KOMUNISTŮ ZBAVILI JAKO KULAKŮ, ROZKRADLI JEJICH MAJETEK A ZDEVASTOVALI STÁTNÍ SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.
SPOJENCI NÁS OBSADILI, ABY NÁS NEPPOHLTILI ZCELA IHNED POPRAVAMA PSYCHOTRONICKÝMI, NECHALI SI NA SEBE VRHNOUT ATOMOVOU BOMBU  ZA TO A BYLI CHUDÍ A MLČELI A ČEKALI NA ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU Z NEBES. FAŠISTÉ MEZITÍM UPALOVANÉ FAUPLASMOVĚ PŘEDSTAVILI BÁRODU JAKO SEBEVRAHY A ZMĚNILI MU DALŠÍ KUS HISTORIE, ABY SI NA NĚM MOHLI DĚLAT PSYCHOTROICKÉ POKUSY. VĚCI DENNÍ POTŘEBY, KTEÉ JSOU JEDOVATÉ A PŘEDKLÁDAJÍ SE JAKO VĚDECKÉ, LÉČIVÉ NEBO HIGH TECH VYMOŽENOSTI USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT. 
DALŠÍ STRATEGIE ZLOČINU FAUL.
DALŠÍ FÁZE BYLA REVOLUCE 1989. CÍL DOSTAT MEZI LIDI DO DOMÁCNOSTÍ A DO HLAV TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ A VYVRAŽĎOVAT JE PSYCHOTRONICKÝMI POKUSY NA LIDECH, KTERÉ  NESMÍ BÝT POZNAT.
K TOMU FAŠISTÉ ZOTROČOVALI NAŠE JEDINCE PRO NEJHORŠÍ DRUHY ZLOČINŮ, KTERÉ JSOU OJEDINĚLÉ NEB JSOU NAVOZENÉ UMĚLE MUČENÍM BYTOSTI LIDSKÉ. SAMY BY NIKDY NEVZNIKALY.
MUČILI JE A ONI VYDÁVALI TAJEMSTVÍ, KTERÉ NIKDO JINÝ NEUMĚL ZAŘÍDIT, NEŽ ONI.
MILOŠ KONRÁD BYL NEJLEPŠÍ SVĚTOVÝ TVŮRCE PSYCHOTRONICKÝCH PUM I PSYCHOTRONICKÝCH STŘEL NA OSTATNÍ A STÁT ČESKOSLOVENSKO HO 146X ODMÍTL DÁT PROSTOR, ABY MU MILOŠ SESTAVIL ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU. MNOZÍ POLICISTÉ MILOŠE KONRÁDA ODMÍTLI NEGLEKTEM A NESOUCITEM, ALE STÁT JAKO TAKOVÝ NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH NEFAŠISTICKÝCH HO
ODMÍTL ZEJMÉNA PROTO, PROTOŽE BYL MILOŠ DLOUHODOBĚ BRUTÁLNĚ PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENÝ A STÁT MU NEVĚŘIL, VĚDĚL, ŽE PSYCHOTRONIČTÍ AGRESOŘI MANIPULUJÍ LIDSKÝM VĚDOMÍM. MILOŠ BYL V PASTI. DOSTAL SE DO NÍ VLASTNÍM ČINEM PODLÝM, BYL VRAH NEŽ HO FAŠISTÉ ZOTROČILI A NEMĚL NÁROK NA ZÁCHRANU Z NEBES ANI JINOU, NEŘEKL VŠECHNO. KDYBY ŠEL DO VĚZENÍ, TAK HO NECHALI. POTŘEBOVALI HO NA SVOBODĚ, VĚDĚLI, ŽE JE MIMOŘÁDNĚ SCHOPNÝ PSYCHOTRONIK, ŽE TOMU PROSTĚ ROZUMÍ. NEMOHLI JSME MILOŠE KONRÁDA A ANI PETRRA KONRÁDA ZACHRÁNIT AŽ NYNÍ PRO JEJICH VLASTNÍ ZLOČINOST. NEMĚLI NÁROK, NÁROD NEBYL ZRALÝ UBRÁNIT SE ZLOČINU TAKOVÉHO KALIBRU. NEMĚL SPRÁVNÉ STÁTNÍ ZÁCHCHYTNÉ SYSTÉMY PRO NOVÉ DRUHY ZLOČINU. STÁT BYL VE SVÉ SPRÁVĚ TĚŽKOPÁDNÝ A LEHKOMYSLNÝ.

TATO PAST NEDOVOLOVALA ZÁCHRANU. PROČ VZNIKLA?

ZLOČINNOSTÍ PETRA A MILOŠE KONRÁDOVÝCH V JINÉ REINKARNACI A JINÉ DOBĚ. NESLI NÁSLEDKY SVÝCH ZRAD NÁRODA A RODU SVÉHO NEJINTIMNĚJŠÍHO. TRPĚLI ZA SVÉ PŘEDEŠLÉ ČINY NEBYLO JAK JINAK JE ZMĚNIT, ABY NETRPĚLI, SPOLEČNOST SE DÍKY JEJICH ČINŮM VYVÍJELA JINAK A JEJICH VLASTNÍ HŘÍCHY JE DOSTIHLY.
PROTO JEDLI MILOŠ A PETR KONRÁDOVI VLASTNÍ PENIS, PROTOŽE V MINULÝCH ŽIVOTECH BYLI V ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚZÍCH, KDE ZRADILI NEJINTIMNĚJI JAK TO BYLO MOŽNÉ NÁROD A ROD SVŮJ, NEJBLIŽŠÍ OSOBY. 
PETR KONRÁD BYL V DUŠI KONRÁDA SVAROHA ZRÁDCE NÁRODA BOHEMUS ČEŠČŤ  A MILOŠ KONRÁD BYL DÍOS ZEUS, KTERÝ ZPRZNIL SYNA SVÉHO ÁRESA JAKO MIMINKO UŘÍZNUTÍM PENISU A VYHODIL HO  Z OKNA, KDE JEJ SNĚDL PES, A POTOM SYNA NUTIL LHÁT CELÝ ŽIVOT OD DĚTSTVÍ AŽ SE ZBLÁZNIL A ZAČAL VYVRAŽĎVAT SVĚT, KTERÝ NENÁVIDĚL. PODOBNĚ A HŮŘE UDĚLAL PETROVI KONRÁDOVI A MUSÍ MU POVĚDĚT JAK, NEB TO JEHO SYN NENÍ A POTŘEBUJE TO VĚDĚT PRO SVÉ UZDRAVENÍ. LÉČÍ PRAVDA PRAVD. VE LŽI UMÍRÁTE.
MILOŠ KONRÁD SVÉHO SYNA SNĚDL POTÉ, CO HO ZNÁSILNIL A ZABIL. PŘEDTÍM ZAVRAŽDIL DÍVKU PŘI SEXUALITĚ VE SVÝCH 3 LETECH. UŠKRTIL JÍ DRÁTEM, PROTOŽE MU TO NEŠLO A DÍVKA SE MU VYSMÁLA, ŽE JE NESCHOPNÝ, TAK JÍ ZNÁSILNIL A ONA MU VYHROŽOVALA, ŽE HO ZNIČÍ. TAK JÍ ZABIL, ABY MĚL KLID. NEMĚL ŽÁDNÝ SOUCIT.. ZVRHÁVALI MU CHUTĚ FAULFREKVENCEMI OD DĚTSTVÍ A DĚLALI NA NĚM POKUSY PSYCHOTRONICKÉ ZAHRANIČNÍ FAŠISTIČTÍ AGRESOŘI A VYRÁBĚLI NÁM NA NAŠEM ÚZEMÍ Z NAŠEHO OBČANA ZLOČINCE KANIBALA VRAHA SEXUÁLNÍHO SADISTU. 
TO, ŽE JEHO MUČITELÉ VZNIKLI, ZAVINIL SÁM A BUMERANG SE MU VRÁTIL TAKTO. MY JSEM MU V TOM JAKO SPOLEČNOST NEZABRÁNILI A ŽILI JSME NÁSLEDKY JEHO ČINŮ NA NÁS. JSME PROVÁZANÍ VŠICHNI A NEMŮŽEME SI DOVOLIT ŽÁDNÝ NEGLEKT VŮČI ZLOČINU ZLOČIN MUSÍ SKONČIT ZCELA VĚČNĚ NAVŽDY MEZI NÁMI. NESMÍ VZNIKAT.
PROTO ZLOČIN MUSÍME SPRÁVNĚ POPISOVAT A NEDĚLAT UKVAPENÉ ZÁVĚRY A UKVAPENÉ ČINY SMĚREM DO NESPRAVEDLNOSTI A OMYLŮ.
DOKUD SI BUDEME ŽRÁT OCAS, BUDE NÁS BUMERANG TREFOVAT DO HLAVY.
ŽIJEME REALITU BUMERANG LAW.
JAKMILE HAD POCHOPÍ, ŽE SE NEMÁ ŽRÁT, , JE ZACHRÁNĚNÝ. 
VŠECHNA ZVÍŘATA FUNGUJÍ FREKVENČNĚ A HAD NEMÁ LÉZT TAM, KAM NEMÁ, A MÁ ŽÍT TAM, KDE MÁ, A MY MÁME VĚDĚT JAK SE ZABEZPEČIT. 


ČESKÁ REPUBLIKA BYLA NAPADENA FAUPLASMOVÝMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI A SUFOKUJE A PŘEMÍSŤUJE SE ELEKTROSMOG A SUFOKACE DO DOMŮ, KDE SE NEVĚTRÁ A NEPLNÍ SE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.
JSTE ABSOLUTNĚ POVINOVÁNI OZNÁMIT NAŠE ZPRÁVY VŠEM OBČANŮM, ABY NÁM NEVYBUCHOVALY DOMÁCNOSTI BLASTY.

SYMBOLY KOMUNIKUJÍ VĚDOMÝM POSELSTVÍ NEVĚDOMÝCH

MRTVOLNÝ SMRAD Z OBLEČENÍ, KŮŽE A BYTU ZNAMENÁ, ŽE BYL NĚKDO BRUTÁLNĚ SADISTICKY MUČENÝ FYZICKY, PSYCHOTRONICKY A SLOVNĚ. CO MU TO UDĚLALO, MUSÍ POVĚDĚT SÁM. K ČEMU HO SADISTIČTÍ FAŠISTÉ DONUTILI. NIKDO TO NEMŮŽE VĚDĚT, NEBOŤ MÁME KAŽDÝ JINOU D.N.A. A JINÝ EVOLUČNÍ VÝVOJ. S KAŽDÝM BY TO UDĚLALO NĚCO JINÉHO.

VYBÍRÁME SI VĚCI A SYMBOLY PODLE SRDEČNÍ PODOBNOSTI, POKUD JSME SVOBODNÍ, A PODLE POCITU ZE SPOLEČNOTI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍME, A PROTO NAŠE SYMBOLY, KTERÉ SI VOLÍME, KOMUNIKUJÍ SVĚTU PRAVDU PRAVDU O NÁS.

SVOBODU LÁSKY BOŽÍ MUČENÝM VYHLAŠUJEME.

VŠICHNI MUČENÍ PATŘÍ DO DETENCE.

POKUD SI NĚKDO UBLIŽOVAL A NEBO MU BYLO UBLIŽOVÁNO A NEBO UBLIŽOVAL, NENÍ NORMÁLNÍ OČAN, JE POŠKOZENÝ A POTŘEBUJE POMOC JAKO OBĚŤ NÁSILÍ.

POŠKOZOVÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU LÉČÍ SE LÁSKOU BOŽÍ, KTERÁ VYUČUJE LÁSCE BOŽÍ.

TRINITY MELCHISEDEK

POZOR, ZLOČINCI SE PŘEVLÉKAJÍ ZA BERÁNKY BOŽÍ, POKUD SI PŘEČTOU NAŠE SOVA A NAŠIM SLOVŮM SE LSTÍ PŘIZPŮSOBÍ. PETR KONRÁD A MILOŠ KONRÁD NEMAJÍ NÁROK NA BERÁNKA BOŽÍHO, DOKUD NEBUDOU ČINIT VEŘEJNÁ POKÁNÍ ZE SVÝCH HŘÍCHŮ.

MILOŠ A PETR KONRÁDOVI

OBA JEDLI VLASTNÍ PENIS. MAJÍ JEJ DOFAULPLASMOVANÝ A ATROFUJE BEZ POMOCI SPRÁVNĚ A BRUTÁLNĚ TO BOLÍ. NECHÁVALI SI ŘEZAT PENISY OPAKOVANĚ, ABY NETRPĚLI BOLESTMI A OPAKOVANĚ SI JE DOFAUPLASMOVALI ZA PENÍZE VYDĚLANÉ ZABÍJENÍM, ZNEVÝHODŇOVÁNÍM, ŠIKANOVÁNÍM, ZRAZOVÁNÍM, ŠOKOVÁNÍM, OŽEBRAČOVÁNÍM, JEDOVÁNÍM, PSYCHOTRONICKÝM TESTOVÁNÍM, A PROSTĚ RŮZNÝM MUČENÍM LIDÍ Z JEJICH OKOLÍ I NA OBJEDNÁVKU PRACOVALI. 

ZOTROČILI JE BRUTÁLNĚ SADITSICKÝM NÁSILÍM ARIÁNSKÝM FAŠISTIČTÍ REPTILIÁNŠTÍ SCHIZOFRENICI PRO UŽÍVÁNÍ NEDOVOLENÝCH PROSTŘEDKŮ VÁLEČNÉHO PRZNĚNÍ TĚLA LIDSKÉHO. 

SADISTIČTÍ ŠÍLENCI SE ZBRANĚMI NEJVYŠŠÍHO KALIBRU, KTEŘÍ SE ZVHLI SVÝM VLASTNÍM NÁSILÍM NA JEŠTĚ NÁSILNĚJŠÍ A ZVRHÁVALI NÁSILNÍKY DORBNÉ V OBROVSKÉ SADISTY MUČENÍM. LIDSKÉ TĚLO NENÍ SCHOPNÉ VYDRŽET V SAKRALITĚ URITÉ DRUHY MUČENÍ A PROTO JSOU TITO MUŽI NEVINNÍ, ALE NEBEZPEČNÍ, NEB NEMAJÍ NORMÁLNÍ LIDSKÉ REAKCE  A MUSÍ SE SNIMI ZACHÁZET SPRÁVNĚ DO NIRVÁNY AGAPE VE VĚZENÍ Z DETENCE ABSOLUTNÍ, KTERÁ NESVAZUJE FYZICKY, ALE SLOVNĚ A DRŽÍ SE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI. TĚŽKOODĚNCE A ZBRANĚ PSYCHOTRONICKÉ NA NĚ, ABY SE NEVZPÍRALI. JSOU TO PSYCHOTRONICČTÍ TRAVIČI A DĚLALI POKUSY NA LIDECH A NEŠTÍTÍ SE NIČEHO, NEMAJÍ CIT LIDSKÝ. ABY MĚLILIDSKÝ CIT, MUSÍ POMOLIVAT SPRÁVNĚ SVOJE OBĚTI, COŽ VYUČUJE POUZE TRINITY MELCHISEDEK A MUSÍ PŘI TOM BÝT V DETENCI A VYPOVĚDĚT PRAVDIVĚ NEJPRVE CELÝ SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH NA KAMERY A V DOPISE S DOPLŇUJÍCÍMI OTÁZKAMI OD VŠDCH, KTEŘÍ JE BUDOU ZKOUMAT. MÁME ZDE PSYCHOTRONICKY VYTVOŘENÉ BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ VRAHY VLASTNÍHO RODU, RODINY A DĚTÍ, KTERÉ SI NECHÁVALI VYRÁBĚT UMĚLE, ABY TO JEJICH EGENETIKA NEBYLA A ŽENY MĚLI NA OBĚTI.

JE JICH HODNĚ PO STÁTĚ A PRVNÍ SE PŘIZNAJÍ PETR  AMILOŠ KONRÁDOVI NEODMÍTEJTE JE A BERTE JE DO DETENCE PSYCHIATRICKÉ NA MÍROV DO NEJHORŠÍ KOBKY A ODTUD JE PAK VYTÁHENEME LÁSKOU BOŽÍ AGAPE AŽ SE DOMLUVÍME CO S NIMI NEJLÉPE, ABY NABYLI LIDSKÉHO CITU.

JEDNÁ SE O INKARNOVANÉHO HEFAISTA A DÍOSE, KTEŘÍ BYLI NEJNÁSILNĚJŠÍMI CHERUBSKÝMI BOHY NA SVĚTĚ A POKRAČOVALI NÁSILÍM NA OSTATNÍCH DÁLE AŽ DOSUD TÍM, ŽE JIM SPOLEČNOST VRÁTILA BUMERANG. MUSÍME NYNÍ VRÁTIT BUMERANG SPRÁVNĚ, ABY E NAPRAVILI A NESŔODILI SE NÁM NÁSILNÍCI, KTEŘÍ BA SE ZA NESPRAVEDLIVÝ TREST MSTILI.

NESMÍ CÍTIT HNĚV VŮČI TOMU, KDO JE NAPRAVUJE. POKUD BY SE HNĚVALI, ZŮSTALI BY V DETNECI DALŠÍ ROK MINIMÁLNĚ A PROKAZOVALI BY NENÁSILÍ SVÝMI ČINY, A TO VE VŠECH REALITÁCH. DO DÍTĚTE SE NERODÍ. JEDNÁ SE O VYSOKOU GENETIKU LÁV HERMÉS A NAPRAVUJÍ SE VĚDOMÍ.

NIKDO NENAPRAVENÝ DO DÍTĚTE NESMÍ, RODÍ SE FAUL. BUDÍ SE I Z HROBU A NAPRAVUJÍ SE PSRÁVNĚ SMĚREM DO NIRVÁNY VŠECH I V ETHERU, NEJENOM NA ZEMI FYZICKÉ. NIKDO JIM DÁLE NESMÍ UBLIŽOVAT A MUSÍ SE NASLOUCHAT JEJICH POCITŮM, KTERÉ NESMÍ BÝT NÁSILNÉ A MUSÍ BÝT VĚDOMĚ LÁSKYPLNÉ. NA TO SI POČKÁME, ALE JDE TO ZAŘÍDIT.

Z MILOŠE BUDE VYNÁLEZCE ELEKTRONICKÝCH ROBOTICKÝCH HRAČEK PRO DĚTI A Z PETRA KUCHAŘ, ČÍŠNÍK, HOTELIÉR A ČOKOLATÉR. OBA ŠŤATSNÍ A LÁSKYPLNÍ, MÍRUMILOVNÍ, BEZPEČNÍ PRO SOTATNÍ, ABSOLUTNÍ DUÁLNÍ. MAJÍ JEDINOU ŽENU OBA VE VŠECH REALITÁCH. ABSOLUTNÍ ELITA ŠLECHICOVÉ SRDCE Z NICH BUDOU. NYNÍ JE NAPRAVUJEME VE VĚZENÍ MÍROV V TEMNÉ OŠKLIVÉMKOBCE, KDE NEBUDOU DÉLE NEŽ BDUDE NUTNÉ. NECHŤ SE S TÍM SMÍŘÍ JIŽ NYNÍ, ABY TO PRO NĚ BYLO LEHČÍ. OZNAMTE JIM TO. ZACHRANŇUJEME JE OD INFARKTU A ZACHRAŇUEJEME JE ABSOLUTNĚ.

BYLI MUČENI FAŠISTY A MUSÍ SE PŘIZNAT STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA NA POICII A NESMÍ DO MÉDIÍ SAMI LEDA SKRZE BERÁNKA BOŽÍHO, KTERÉHO MUČILI A KTERÝ MÁ OVEČEK PLNÝ DŮM A ONI MU JE KRADLI A ZNEČIŠŤOVALI A POŠKOZOVALI JEDY.

MÁM DOMA JAKO DŮKAZ JEJICH VINY JEDOVATÝ DŮM, KTERÝ JE NAVÍC SUFOKAČNÍ, ALE TO BY SAMI PŮVODNĚ NEDĚLALI, BYLI PŘINUCENI. NYNÍ JIŽ KONAJÍ SVÉPRÁVNĚ OD SRPNA 2020, KDY NEDOSTALI ŽÁDNÝ PŘÍKAZ Z HIERARCHIE UFTHAFFE A JEDNAJÍ ZCELA VĚDOMĚ ZLOČINNĚ NA SVATÝ GRÁL PANNY ZRAZOVANÉ ZLOČINCI LUFTHAFFE, KE KTERÝM SE PŘIDALI.

NEMOHOU DOSÁHNOUT VYLÉČENÍ Z BESTI SRDCE NIKAJ V ŽÁDNÉM TĚLE A ŽIJÍ DOKUD DUŠI NEOČISTÍ OD HŘÍCHU SVÉHO.

UMOŽNĚTE JIM POKÁNÍ VE VĚZENÍ.

TITO MUŽI POTŘEBUJÍ DO CELY HADA, CO SI ŽERE SVŮJ VLASTNÍ OCAS A HADA, CO JE LEŽATÁ OSMIČKA.

OBRAZY JSOU LAMINOVANÉ.

DÁLE ZDE MAJÍ NIC.

HOLÁ PODLAHA A NIC.

MATRACI JIM MŮŽE VĚNOVAT TEN, KDO JE MILOVAL A CHCE JIM POMOCI.

NESMÍ SI NIC BRÁT Z DOMOVA A JEJICH MAJETEK ZABAVUJE DO STÁTNÍHO REKURÁTU STÁT A NIC Z NĚJ SE NEZNIČÍ, DOSTANOU HO PŘI ODCHODU Z VĚZENÍ S BYTEM A PRACÍ A PRSPEKTIVOU VE SPOLEČNOSTI JAK SI ZASLOUŽILI SVÝMI ČIN PRO NIRVÁNU AGAPE ABSOLUTNO PŘEDTÍM A NYNÍ MAJÍ DALŠÍ ŠANCI SI ZASLOUŽIT UZNÁNÍ LIDÍ, ALE PRAVÉ ČESTNÉ A SPRAVEDLIVĚ HRDĚ PŘÍJEMNÉ.

NEUMOŽŇUJEME JIM ŽÁDNOU LEŽ. OBY BYLI MUČENI A MUČILI A MUSÍ VYDAT ABSOLUTNĚ PŘESNÉ VSVĚDECTVÍ, ABY SE LÉČILI. STÁT JE NEBUDE VE VĚZENÍ LÉČIT NECHAL BY JE BEZ LÉČBY UMÍRAT TAK JAK NECHÁVALI UMÍRAT OSTATNÍ AŽ DO SMRTI JEJICH BEZ POMOCI A BEZ ZÁJMU.

MUSÍ MÍT ZÁJEM NAPRAVOVAT VZTAHY A NEUMÍRAJÍ RYCHLE, ŽIJÍ I NA PRÁNĚ. NA JEJICH ŽIVOTNÍ JEDNOTKY DOHLÍŽÍ BŮH. MUSÍ SE VZDÁT SVÉ ZLOČINNOSTI.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON OHLEDN A MILOŠE A PETRA KONRÁDOVÝCH Z PARDUBICE LUĎKA MATURY A HRADIŠTĚ NA PÍSKU 81.

DŮM 81 SE MUSÍ VĚTRAT NEUSTÁLE NA VĚTRAČKY A NESMÍ SE Z NĚJ NIC ODNÁŠET NIKAM, HLÍDÁ HO GARDA A ODSUFOKUJE VĚTRÁNÍM PŘES DEN PLNÁ OKNA A DVEŘE, NE PRŮVAN, NESMÍ SE NIC ROZBÍT A ZAMAZAT.

NESMÍ ZDE UVÍZNOUT KOČKA, LEZE JICH TAM NĚKOLIK A SPÍ TAM, NEKRMTE JE ZDE, NEPATŘÍ TAM.

JE ZDE JEDOVATÉ PROSTŘEDÍ, PETR KONRÁD SE MUSEL NA PŘÍKAZ SVÝCH MUČITELŮ TRÁVIT JEDY VĚDOMĚ A ELINKU TAKÉ I KOČKY MUSEL MUČIT SPOLEČNĚ S MILOŠEM KONRÁDEM, KTERÝ MÁ VŠECHNO DOMA JEDOVATÉ SMRTÍ.

PANELÁK MILOŠE KONRÁDA VYKLIĎTE, JINAK VYBOUCHNE.

MUSÍ SE VYKLIDIT Z OBYVATEL TAK, ŽE VŠECHNA OKNA ZŮSTANOU NA VĚTRAČKU A VŠECHNY DVEŘE OTEVŘENÉ, ABY VYVĚTRAL A BYT, KDE BYL MILOŠ KONRÁD VYKLIDÍ PŘI OTEVŘENÝCH OKENCH VŠECH A DVEŘÍCH VEN NA VZDUCH ANTISUFOKAČNÍ JEDNOTKA, KTERÁ VYBERE VŠECHEN NÁBYTEK  S VĚCMI VEN, OŠKRÁBE OMÍTKY, NAHODÍ JE ZNOVU, PROVEDE REKONSRUKTCI JÁDRA NA ZDĚNÉ A BYT VYLOŽÍ KOLEM DOKOLA KAMENY BÍLÝMI A POMNÍKY MRTVÝM, KTERÉ ZDE MILOŠ KONRÁD UMUČIL A SNĚDL. VŠUDE SE BUDOU PÁLIT SVÍČKY A Z TOHOTO PANELÁKU STÁT DĚLÁ VĚZEŇSKOU DETENCI PRO PSYCHOTRONICKÉ KATY A LIDEM DÁVÁ NÁHRADU 2X VÝHODNĚJŠÍ, NEŽ MĚLI DOSUD. SPOČÍTÁ MAJETEK A VEZMOU SI FOTKY A VĚCI, CO MIUJÍ A NASTĚHUJÍ SE DO DOMŮ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ AŽ SE ODSUFOKUJÍ.

V TOMTO PANELÁKU ZŘIZUJEME ZVLÁŠTNÍ HLÍDANOU VĚZEŇSKOU DETENCI PANELÁKOVÉHO TYPU PRO MEDITUJÍCÍ ZLOČINCE, CO ODCHÁZEJÍ DO JINÉ ŘÍŠE POSTUPNĚ SKOKEM Z OKNA NA HLAVU.

POKUD NECHCEME, ABY SKÁKALI Z OKNA, MUSÍ DOSTAT ODBORNOU POMOC, TEN PANELÁK SUFOKUJE TAK, ŽE BY VNĚM UMÍRALI NEVINNÍ OBČANĚ A ZLOČINCI JSOU POVINOVÁNI HO OBSADIT VLASTNÍMI TĚLY A ZŮSTAT ZDE A CHODIT DENNĚ NA KONTROLY KRVE A MOČI A NA RENTGENY. SLEDUJEME JAK POSTUPUJE ODSUFOKACE OD PSYCHOTRONIKCÝCH STŘEL A MĚŘÍME NAPĚTÍ V JEJICH SVALECH, POPISUJEME JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV, ABY MOHI DOSTAT VÁLEČNÉ REPARACE OD LUFTHEFFE, NEBOŤ JSOU RADIAKTIVNÍ SUFOKAČNĚ A SADISTICKY SEXUÁLNĚ SCHIZOFRENNĚ ROZDVOJENĚ OSOBNOSTÍ NEBEZPEČNÍ. ABY SI ODKROUTILI POPRAVU SVOJI SPRÁVNĚ, MUSÍ DÁVAT DENNĚ 1DCL KRVE, MOČ A DOJÍT SI NA RENTGEN CELÉHO TĚLA, KTERÉ NIKDO NEPROVÁDÍ NEB JE ZAKAZUJEME A KREVNÍ ODBĚRY ANI ODBĚRY MOČI NEDĚLÁMEA TUDÍŽ JE NEJDE ZKOUMAT TAKTO FYZICKY JEDINĚ NA SENSITIVU OMAGO 1X MĚSÍČNĚ. NESMÍ VEN Z PANELÁKU, POUZE JEDNOU DENNĚ NA HODINU RÁNO A JEDNOU DENNĚ NA HODINU ODPOLEDNE A MUSÍ PRACOVAT V TOVÁRNĚ A V ZEMĚDĚLSTVÍ NA PŮL ÚVAZKU, ABY BYLI VENKU I V BUDOVĚ, JINAK BY BYLI NEMOCNÍ. KDO BY SE SNAD VZPÍRAL, PSYCHOTRONICKÁ POPRAV A AGEHENNA NAHOŘE V ETHERU, COŽ JE MNOHEM HORŠÍ. PROCHÁZÍ SE PŘES LAMENTÁRIA A PEKLO VZTAHŮ OBĚTÍ JEJICH. DUŠEVNÍ HRŮZA, ŽAL, BEZNADĚJ A JE TO BRUTÁLNĚ SADISTICKY HRŮZOSTRAŠNĚ DLOUHÝ PROCES. KDYŽ SI TO ODKROUTÍ ZDE NA ZEMI, ZKRÁTÍME JIM 10X BOLEST.

NEBUDEME SE MUSET DÍVAT NA JEJICH UTRPENÍ, KTERÉ JE HRŮZOSTRAŠNÉ, NEBOŤ SE SEBEPOŠKOZUJÍ TAK STRAŠLIVĚ A JSOU Z NICH ŠÍLENCI, POKUD BYCHOM S NIMI ZACHÁZELI VADNĚ NEBO BY SE VZPÍRALI ABSOLUTNÍ BOŽ SPRAVEDLNOSTI. PŘISTUPUJME K NIM TIŠE A BEZ ŘEČÍ, NEMLUVME S NIMI AŽ DO ABSOLUTNÍHO JEJICH POKÁNÍ Z HŘÍCHŮ NA PAPÍR A NAŠE PŘEŠČTENÍ A POROZUMĚNÍ, POTOM VYJÁDŘEME SOUSTRAST S JEJICH DUŠÍ. NEBOŤ JSOU V TOMTO TĚLE NENAPRAVITELNÍ, ALE V DALŠÍM JIŽ ŠANCI MAJÍ.

MUSÍ TO PŘIJMOUT POKORNĚ A VĚDOMĚ POKORNĚ POKORNĚ S POKOROU POKORNOU ABSOUTNÍMU BOHU AUMJEHOVA TRINITY MELCHISEDEK, NEBOŤZPŮSOBILI BOLEST TOLIKA LIDEM A BYTOSTEM BOŽÍM JINÉHO ŘÁDU, ŽE ODČINIT SI VINU MOHOU POUZE POKORNOU POKOROU V POKOŘE POKORY. TIŠE A UCTIVĚ A BEZ ÚTOKŮ NA NIKOHO JIŽ NIKDY VÍCE NIJAK NIKDE A VĚČNĚ NESMRTELNĚ NENÁSILNÍ NA VŠECHNY. NIRVÁNŠTÍ DUCHOVÉ BOŽÍ.

TO JIM PŘEJEME.

TRINITY MELCHISEDEK