SUBPLASMOVÉ ZBRANĚ

Panacejské Armády

MELCHISEDEK

SUBPLASMOVÉ ZBRANĚ INKARNAČNÍ PANACEJSKÉ ARMÁDY ETHERU A POZEMSKÉ

PANACEJSKÁ ARMÁDA, která čítá miliony subplasmových spravedlivých vojáků, má nejmodernější a nejvyšší subplasmové zbraně L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ a je neporazitelná.

Nemá smysl proti ní bojovat.

Součástí těchto zbraní jsou INKARNAČNÍ VĚŽE, velké plasmové generátory, které jsou umístěné po celém světě dvou říší a osobní subplasmové zbraně v rukou vojáků.