ZÁKON O ROZVODU MANŽELSTVÍ

podle Absolutního Božího Panacejského Tribulátního práva a spravedlnosti

TRINITY MELCHISEDEK

Stránka není hotová, nečtěte.

ZÁKON O ROZVODU MANŽELSTVÍ A VÝCHOVĚ DĚTÍ 

JAKÉKOLI MANŽELSTVÍ LZE KDYKOLI ROZVÁZAT A ZA ROZVOD, OD KTERÉHO SE POČÍTÁ ROZDĚLENÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH NABYTÝCH FINANCÍ NEBO MAJETKU NEBO DUŠEVNÍHO KNOWHOW, SE POVAŽUJE DATUM A ČAS PODÁNÍ PÍSEMNÉHO ROZVODOVÉHO NÁVRHU NA SOUD ČESKÝ S OVĚŘENÝM PODPISEM PODÁVAJÍCÍHO. 

PRO TO, ABY BYLO SOUDNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ROZVOD PLATNÉ, JE STÁT POVINOVÁN POSKYTNOUT OBČANŮM PÍSEMNÝ SOUDNÍ VZOR, KTERÝ JE DOSTUPNÝ ONLINE, STAČÍ JEJ PŘESNĚ VYPLNIT  A VYTISKNOUT A ODEVZDAT S OVĚŘENÝM PODPISEM VE DVOU KOPIÍCH NA SOUD A JEDNU NA PODATELNĚ POTVRZENOU KOPII SI NECHAT NEBO SI PONECHAT DOKLAD O ZASLÁNÍ POŠTOU SPOLEČNĚ S OVĚŘENOU KOPIÍ. 

V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO VYPLNĚNÍ VZOROVÉ SOUDNÍ ŽÁDOSTI O ROZVOD JE SOUD ČESKÝ POVINOVÁN JAKÉKOLI MANŽELSTVÍ IHNED ROZVÉST PÍSEMNÝM UVĚDOMĚNÍM DRUHÉ STRANY I STRANY ROZVÁDĚJÍCÍ SE O TOM, ŽE ŽÁDOST O ROZVOD PŘIJAL A ZAKNIHOVAL. SOUD UVĚDOMUJE SOUDNÍM KURÝREM DO VLASTNÍCH RUKOU, KTERÉ DOHLEDÁVÁ A OVĚŘUJE A PŘIJÍMÁ PODPIS O PŘIJETÍ. O PŘIJETÍ ROZVODOVÝCH DOKLADŮ UVĚDOMUJE SOUDNÍM POŠTOVNÍM KURÝREM STRANU POŽADUJÍCÍ ROZVOD.

 POTÉ PŘIJÍMÁ OD OBOU STRAN DETAILNÍ POPIS VZTAHU JAK PROBÍHAL DLE SOUDNÍHO VZORU, A TO S VĚCNÝMI DŮKAZY, A DÁLE PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ OBOU PARTNERŮ, JAK O SOBĚ BUDOU NADÁLE VZÁJEMNĚ MLUVIT. 

DÁLE JE SOUD POVINOVÁN VYSLAT KURÁTORA, KTERÝ POMŮŽE OBĚMA STRANÁM ROZDĚLIT MAJETEK K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI. NA ROZDĚLENÍ JE MĚSÍC A PROVÁDÍ SE OKAMŽITĚ. 

V PŘÍPADĚ, ŽE NĚJAKÁ STRANA NEMÁ KAM ODEJÍT, STÁT POSKYTUJE SMLUVNÍ NÁJEMNÍ STÁTNÍ BYT. DĚTI ZŮSTÁVAJÍ S MATKOU A OTCI SE STANOVUJÍ POVINNÉ NÁVŠTĚVY, POVINNÉ DOVOLENÉ A JINÉ SPOLEČNÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU TÝDNE, PŘIČEMŽ SE OTEC SPOLUPODÍLÍ NA VŠECH FINANČNÍCH VÝDAJÍCH NA DÍTĚ ROVNÝM DÍLEM. NESTANOVUJÍ SE POUHÉ ALIMENTY, PLATÍ SE SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DÍTĚ DLE JEJICH SKUTEČNÉ VÝŠE, KTERÁ SE EVIDUJE. POKUD JSOU DĚTI, MATKA MÁ PRÁVO ZŮSTAT V MAJETKU AŽ DO JEJICH 20 LET A NEBO POKUD POKRAČUJÍ JEŠTĚ VES TUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE, A TO I KDYŽ MAJETEK NABYL PROKAZATELNĚ OTEC PŘED MANŽELSTVÍM A NEBO NA NĚJ VYDĚLÁVAL ON VĚCNĚ PROKAZATELNĚ. DĚTI MAJÍ PRÁVO NA DOMOV. OTEC SI MŮŽE ODSTĚHOVAT SVŮJ OSOBNÍ POKOJ A VĚCI, KTERÉ POTŘEBUJE K VÝKONU POVOLÁNÍ, JSOU POUZE  JEHO OSOBNÍ A NEBO JE DOSTAL JAKO DÁREK. TO ZAJIŠŤUJE KURÁTOR. PO NAVRŠENÍ DOSPĚLOSTI DĚTÍ NEBO JEJICH VZDĚLÁNÍ PO 20. ROCE ŽIVOTA SE MATKA S OTCEM VYMĚŇUJE, POKUD MAJETEK NEBYL JEJÍ PŘED MANŽELSTVÍM A ENBO NA NĚJ NEPŘISPÍVALA SVOJÍ PRACÍ. POKUD BYL MAJETEK NABYTÝ BĚHEM JEJÍHO TĚHOTENSTVÍ A PÉČE O DĚTI, MÁ PRÁVO NA ČTVRTINU VYPLACENÍ JEHO CENY V PŘÍPADĚ DVOU DĚTÍ, JIMŽ PATŘÍ TAKÉ ČTVRTINA KAŽDÉMU, ABY SE MOHLA ODSTĚHOVAT DO VLASTNÍHO. POTÉ MÁ PRÁVO NA VYPLÁCENÍ ALIMENTŮ ZA DOBU, KDY SE O DĚTI STARALA SAMA, A TO VE VÝŠI 3000Kč MĚSÍČNĚ/1 DÍTĚ A V PŘÍPADĚ DVOU 5000Kč  OD BÝVALÉHO MANŽELA. PENÍZE MŮŽE DOSTAT JEDNORÁZOVĚ A NEBO VE SPLÁTKÁCH. POČÍTAJÍ SE OD ROZVODU AŽ DO DOSTUDOVÁNÍ POSLEDNÍHO DÍTĚTE, MAXIMÁLNĚ DO VĚKU 26 ROKŮ. DĚTI POTÉ ZŮSTÁVAJÍ S OTCEM A AŽ DO ÚPLNÉHO OSAMOSTATNĚNÍ NA NĚM. NA TO MAJÍ PRÁVO.

ABSOLUTNĚ ZAKAZUJEME STŘÍDAVOU PÉČI.

ABSOLUTNĚ ZAKAZUJEME ŽIVOT DÍTĚTE S OTCEM BEZ MATKY.

VŠEM MATKÁM SE MUSÍ POMÁHAT, ABY SVÝM MATEŘSKÝM POVINNOSTEM MOHLY DOSTÁT, MUSÍ DOSTAT POMOC STÁTU.

OTEC ZA JEHOŽ PŮSOBENÍ NA MATKU MATKA ZCHŘADLA A ZTRATILA SCHOPNOSTI SE POSTARAT O DÍTĚ, JE DOMÁCÍ TYRAN A SADISTA. ŽENA NIKDY NEONEMOCNÍ ANI NEZTRÁCÍ ZÁJEM O DOMÁCNOST ČI O SVŮJ VZHLED NEBO O DĚTI, POKUD JI JEJÍ MANŽEL ČI PARTNER HÝČKÁ VE SVÉM NÁRUČÍ A VE SVÉ PÉČI OSOBNÍ I EKONOMICKÉ. STÁT MUSÍ TAKOVÉ MATCE POMOCI DOSTAT SE Z DOMÁCÍHO NÁSILÍ NA NÍ.

OTEC, KTERÝ BY MATKU SVÝCH DĚTÍ ZNEVÝHODŇOVAL POMLUVAMI, ZLÝM OZNAČOVÁNÍM, GOMORISTICKÝM VÝSMĚCHEM, JÍZLIVOSTÍ A AROGANCÍ A UVÁDĚNÍM NEPŘÍJEMNÝCH ÚDAJNÝCH SKUTEČNOSTÍ A NEBO JINAK O NI NEPEČOVAL SMĚREM DO JEJÍ OSOBNÍ NIRVÁNY VZTAHŮ SE VŠEMI, BYL BY VZAT JAKO ZLOČINEC DO VAZBY A RODINA BY DOSTALA KURÁTORA VZTAHŮ. 

JAKÁKOLI POMLUVA DRUHÉ OSOBY SE MUSÍ PROŠETŘIT, ZDA SE NEJEDNÁ O FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ, KTERÝMI SI LIDÉ VZÁJEMNĚ ZÁMĚRNĚ UBLIŽUJÍ A ZNEVÝHODŇUJÍ SE TÍM ZA ÚČELEM NEČESTNÉHO ZISKU NA ÚKOR POMLOUVANÉHO.

ŽENA VĚTŠINOU OD MUŽE NEODCHÁZÍ, POKUD NENÍ DOMÁCÍ TYRAN.

VŠECHNA OBVINĚNÍ SE MUSÍ BĚHEM ROZVODU BUĎ VĚCNĚ PROKÁZAT NEBO VĚCNĚ VYVRÁTIT.

OTEC JE ABSOLUTNĚ POVINOVÁN ZAJISTIT SVÝM DĚTEM DOMOV, DO KTERÉHO PATŘÍ MATKA A ÚCTA A RESPEKT K NÍ A PÉČE O NÍ, POKUD BY BYLA JAKKOLIK NEMOCNÁ. 

PÉČI O NEMOCNOU MATKU JSOU POVINOVÁNY ZAJIŠŤOVAT I DĚTI. 

PÉČE A ZÁJEM O MATKU JE ZÁKLADEM CELÉ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI.

OTEC JE ABSOLUTNĚ POVINOVÁN PEČOVAT O SVOJI RODINU BEZ OHLEDU NA TO ZDA SE ROZVEDL. TÍM, ŽE UMOŽNIL VZNIK POTOMKA, SE ZAVÁZAL NAVŽDY JEHO SPRÁVNÝM UMÍSTĚNÍM DO SPOLEČNOSTI LIDSKÁ.

SPRÁVNÉ JE PEČOVAT O MATKU SPOLEČNĚ S DĚTMI AŽ DO JEJICH OSAMOSTATNĚNÍ. ABY TOHO NIKDO NEZNEUŽÍVAL, DOPORUČUJEME DODRŽOVAT I JINÉ SMLOUVY OHLEDNĚ MANŽELSTVÍ A ROZENÍ A VÝCHOVY DĚTÍ, KTERÉ PUBLIKUJEME PRŮBĚŽNĚ.

Na stránce se pracuje.