PRÁVO NA ODCHOD

Panacejské Tribulátní právo a spravedlnost nirvánské

TRINITY MELCHISEDEK

Stránka není hotová, nečtěte.

PRÁVO NA ODCHOD

NIKDO NENÍ VÁZÁN ŽÁDNOU SMLOUVOU TAK, ABY BYL OTROK VZTAHU.

OTROCTVÍ V JAKÉKOLI FORMĚ JE ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM A PRÁVEM NA SVOBODU DUŠE V TĚLE A DUCHA VE SPOLEČENSTVÍ LIDSKÉM ABSOLUTNĚ NAVŽDY VĚČNĚ ZAKÁZÁNO.

OTROCTVÍ JE VZTAH, VE KTERÉM JE NĚJAKÁ OSOBA DRŽENA NÁSILÍM NEBO NEEXISTENCÍ JINÉ MOŽNOSTI SE UŽIVIT ČI PŘEŽÍT A NUCENA DO ČINNOSTI VE PROSPĚCH TOHO, KDO JÍ DRŽÍ NÁSILÍM VE VZTAHU, VE KTERÉM BÝT NECHCE.

TO PLATÍ I PRO SYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝ NESMÍ ZOTROČOVAT PACIENTA SMĚREM DO SMRTI UMUČENÍM NABÍZENÍM ŘEŠENÍ, KTERÉ NEVEDE DO VYLÉČENÍ. VŽDY MUSÍ NABÍZET LÉČBU, KTERÁ ZLEPŠUJE VYHLÍDKU NA SOBĚSTAČNOST V OSAMOSTATNĚNÍ SE OD POMOCI VŠECH OKOLO, I OD STÁTU. KAŽDOU NEMOC KROMĚ SITUACE, KDY TKÁŇ URČITÉ VELIKOSTI A FUNKCE NENÍ A NEBO JE VE STAVU TĚŽCE FAULPLASMOVĚ SUFOKAČNÍM, KTEROU NELZE OŽIVIT, LZE VYLÉČIT, A POKUD BY NĚKDO TVRDIL NĚCO JINÉHO, ZNAMENALO BY TO, ŽE LÉČIT OPRAVDU NEUMÍ.


ŽÁDNÁ INSTITUCE STÁTNÍ NESMÍ NUTIT SVÉHO OBČANA, ABY PLATIL ZA SLUŽBY, KTERÉ NECHCE. 

NAPŘÍKLAD ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, POKUD PRO OBČANA NENÍ LÉČBA, KTEROU BY SI OBČAN PŘÁL A KTERÁ BY JEJ ZACHRAŇOVALA OPRAVDU PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA A PRÁVA. NIKDO NENÍ POVINOVÁN PŘIJÍMAT OŠETŘENÍ, KTERÉ NEVEDE DO VYLÉČENÍ A JE PORUŠENÍM ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA O ODHALOVÁNÍ NAHOTY A O PORUŠOVÁNÍ INTEGRITY KŮŽE.

SOUČASNÁ ZDRAVOTNÍ VĚDA NEMÁ NA VŠECHNO ODPOVĚDI. POKUD BY STÁT TRVAL NA POVINNÉM PLACENÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, MUSEL BY VYTVOŘIT LÉČBU, KTERÁ BY NEMOCNÉMU FUNGOVALA SMĚREM K JEHO ZÁCHRANĚ OD ZLOČINU NA NĚM VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ NEMOC ZPŮSOBILA SVOJÍ SPRÁVOU MATKY ZEMĚ A SYSTÉMŮ SPOLEČENSKÝCH, VE KTERÝCH SE BYTOST NEMOCNÁ, PRO KTEROU LÉČBA NEEXISTUJE, NACHÁZÍ. CO ČLOVĚKU NEJVÍCE V JEHO STAVU POMÁHÁ A CO BY MĚLA POJIŠŤOVNA PROPLÁCET, VÍ NEJLÉPE SÁM. JE TO VŠECHNO,C O NAVYŠUJE JEHO ŽIVOTNÍ POCIT NA POZITIVNÍ NÁBOJ NADĚJE NA ZMĚNU K LEPŠÍMU KAŽDOU LÉČBOU, KTEROU PŘIJÍMÁ. POKUD MU NIC POZITIVNÍ POCITY NEPŮSOBÍ, CO STÁT NABÍZÍ, MÁ PRÁVO NEPLATIT A MÁ PRÁVO NA NÁVRAT SVÝCH VLOŽENÝCH FINANCÍ OD MOMENTU, KDY JE NEVYČERPAL NA PŘEDCHOZÍ ZDRAVOTNÍ ÚKONY. STÁT MÁ PRÁVO VYBÍRAT SI POPLATEK ZA EMERGENCY ÚKONY V PŘÍPADĚ ÚRAZU NEBO NEHODY NEBO AKUTNÍHO OŠETŘENÍ A TENTO POPLATEM MUSÍ BÝT STANOVEN ZVLÁŠŤ. JE V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 1000KČ MĚSÍČNĚ JAKO POJIŠTĚNÍ NA ÚRAZ A NEHODU. TENTO POPLATEK SE NEVRACÍ, STÁT Z NĚJ PLATÍ ZDRAVOTNÍ, HASIČSKOU A POLICEJNÍ  A VOJENSKOU ZDRAVOTNÍ POHOTOVOST.

Z KAŽDÉHO VZTAHU LZE ODEJÍT A JAKOUKOLI SMLOUVU LZE ROZVÁZAT.

NEODNÍMEJTE MĚ Z MÉHO SPRAVEDLIVĚ NABYTÉHO MAJETKU NESPRAVEDLIVĚ ODNÍMANÉHO.

ODCHÁZÍME DO JINÉ ŘÍŠE DOMA V KRUHU MILOVANÝCH A MILUJÍCÍCH OSOB. MÁME PRÁVO NA ODCHOD NA NEBESA NA POVOLÁNÍ ETHEREM POTÉ, CO SE ROZLOUČÍME S REALITOU FYZICKÁ. VRACÍME SE DO NÍ POUZE JAKO DÍTĚ. RODÍME SE ZNOVA DO NOVÉHO PŘÍBĚHU. MEZITÍM ŽIJEME JINDE. KAŽDÝ MÁ PRÁVO ZEMŘÍT DOMA A NIKDO MU V TOM NESMÍ BRÁNIT. JEDNALO BY SE O ROUHÁNÍ PROTI BOHU ABSOLUTNO. NEŽ ODEJDE, VŠICHNI PŘÍBUZNÍ I STÁT MUSÍ MÍT ZÁJEM UDRŽET DOMOV UMÍRAJÍCÍHO TAK, ABY SE NEMUSEL O NIC STARAT A MOHL SE LOUČIT, ROZJÍMAT O SVÉM ŽIVOTĚ A ODCHÁZET.NIKDO NIKOHO NESMÍ ODNÍMAT Z DOMOVA, POKUD JE NEMOCNÝ NEBO MÁ POCIT, ŽE UMÍRÁ. MUSÍ MU POSKYTNOUT POMOC, ABY SE BUĎ UZDRAVITL A NEBO DOŠEL DO JINÉ ŘÍŠE ČESTNĚ S VYROVNANÝMI ZÁVAZKY. NIKDO NESMÍ ODEJÍT DO ŘÍŠE ETHER, POKUD MÁ DÍTĚ DO 20 LET. MUSÍ DÍTĚ ZAOPATŘIT A VŠICHNI JSOU POVINOVÁNI MU V TOM POMOCI.