MELCHISEDEKOVA

PANACEJSKÁ ARMÁDA

Říše ETHER a říše POZEMSKÁ

SUBPLASMOVÁ INKARNAČNÍ ARMÁDA ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI

MELCHISEDEKOVA 

PANACEJSKÁ ARMÁDA ETHERU

PANACEJSKÁ ARMÁDA ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXU MELCHISEDEKA AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU se zformovala 

z mužů, kteří přišli o tělo fyzické v nespravedlivém boji nebo zločinem, vystoupali na nebesa a byli nevinní záměrnou úkladnou vraždou. 

Vykonávali podle sebe tu nejspravedlivější spravedlnost ve válkách s mezinárodním zločinem i s domácím zločinem. 

V ETHERU dostali několikaleté uvědomění o tom, jak skutečně funguje naše realita a poté byli vyškoleni v novém druhu boje z druhé strany matrixu. Většina z nich jsou vyškolení lékaři, soudci, kriminalisté a kurátoři.

Panacejští vojáci pracují s INKARNAČNÍMI SUBPLASMOVÝMI GENERÁTORY L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ, vidí do životního příběhu sledovaného, mají spacetimeviewery a čtou v genetickém záznamu i v historickém příběhu.

Mají následující možnosti jak chránit lidi v realitě fyzická:

Mohou zaměřit jakýkoli přístroj v elektrickém proudu nebo na baterie a zneškodnit jej dočasně i trvale na jeho funkci. Říkáme tomu detravalizace.

Dále mohou zneškodnit zločince na vědomí toho, co chtěl udělat, mohou mu vzít bezprostřední paměť tak, že zapomene, co chtěl a nebo dostane ze svého činu strach, pokud má nárok na uvědomění, což záleží na jeho předešlých činech.

Dále mohou zločince zneschopnit náhlou prudkou bolestí různého charakteru.

Mohou zločince imobilizovat paralyzující konvulzí končetin, přičemž se není schopen pohnout, neboť každý pohyb brutálně bolí, anebo konvulzí hrudníku, při které zločinec nemůže řádně dýchat a musí zůstat v sedě a čekat až konvulzívní stav povolí. Není na něj řádná pomoc, jedině odinkarnace panacejským vojákem ETHERU.

Mohou zločince pohroužit do stavu inkarnačního spánku, ve kterém sní převýchovný inkarnační program.

Panacejští vojáci mohou uspat jedince i celé město i celou zemi hypnoticky i na několik týdnů, podle potřeby.

Panacejští vojáci mají subplasmové frekvenční zbraně a mohou skrze ně sesílat i příjemné frekvenční jevy, mohou zachraňovat oběti z psychotronického mučení a odinkarnovat jim psychotronické pumy a střely.

Mohou chránit náš majetek.

Vidí do příběhu každého jednotlivce a nemohou se splést. Vidí jak světélkuje vaše D.N.A.

Jejich zbraně nevystřelí žádnou nespravedlivou střelu, jsou koncipované jako panacejsky všeléčivé. Dávají uvědomění, které přichází jako nepřímá nápověda do hlavy a jako černé svědomí. Nepřidávají žádnou zbytečnou bolest.

Mohou také střílet narkotika a uspat milosrdně kohokoli, pokud je pro něj lepší usnout, aby byl zachráněn.

Mohou i odebrat na nebesa za účelem POSLEDNÍHO BOŽÍHO SOUDU a za účelem záchrany oběti zločinu, pokud to není jak jinak udělat.

Panacejští vojáci nemohou na běžného člověka mluvit telepaticky, pokud o telepatii neusiloval a nemá na ní nárok na základě jeho předešlé víry v Boha a jeho skutků pro absolutní nirvánu. Pokud byste na telepatickou komunikaci nárok měli, neboť jste o ní usilovali na modlitbách a meditacích a ladili byste se vědomě na Hymnu Nirvány, pak s vámi mohou jako vaši strážní duchové telepaticky komunikovat. Toto ladění trvá nyní asi měsíc intenzívního poslouchání Hymny Nirvány několikrát denně a usilovných přání po očištění od zločinu vlastního i toho, který na vás dosud působil.

https://www.telepatickakomunikace432hz.cz/matrixova-hudba-leciva-poselstvi-hudby/

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MELCHISEDEKA LÁVA NAJDETE ZDE:

https://www.inkarnacnisoud.com/zivotni-pribeh-melchisedeka-lava/

©