NEDOŘEŠENÉ HROZBY ZLOČINŮ DOSUD NEPOSTIHOVANÝCH STÁTNÍ PŘIPRAVENOSTÍ JE ZVLÁDAT A NEGLEKTEM OBĚTÍ ODMÍTANÝCH JEJICH PŘÍPADY ŘEŠIT STÁTNÍMI ÚŘADY

...tyto zločiny by zbouraly národní hrdost, národní stát na morálce i integritě a mezinárodní existenci...

TRINITY MELCHISEDEK FOKUS NA FAUL

Na stránce se pracuje...

Uvědomujeme vás, že jako TRINITY MELCHISEDEK POUŽÍVÁME JINÝ PRAVOPIS. Nepoužíváme stejně tečky a čárky a velká písmena.

©

GLOBÁLNÍ REFORMA 

STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA

TRINITY MELCHISEDEK
ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI LIDSTVA

©

SVOLÁVÁME 

SOUDCE ČESKÉ

NA AUMPERESNÍ SOUDNÍ 

PANACEJSKÉ TRIBULÁTNÍ 

KONFERANDUM

BYSTROZRAKÁ JUSTICE

Stát Česká Republika je historicky a nábožensky negramotný a proto nemůže být dlouhověký. Lidské fyziologické procesy jsou řízeny mentálními pravdami, kterými se člověk řídí. Pokud žije ve lži nebo nevědomosti, není schopen řešit své životní úkoly nejlépe, zkracuje mu to věk, je nemocný a stárne rychle a ztrácí perspektivu postavit společnost nez zločinu na něm.
CÍLEM KONFERANDA, které bude nyní probíhat jako výuka soudců online a poté bude zakončeno fyzickým KONFERANDEM ABLAUCH, je uvědomit soudce o pravdě pravd o jejich původu, smyslu života a našem kolektivním absolutním záměru, kterým je BAOSLUTNÍ NIRVÁNA VZTAHŮ CELOSVĚTOVĚ. V absolutní nirváně je člověk dlouhověký na fyzické zemi povolujeme dlouhověkost v průměru 250 let a v plném zdraví. Neodcházíte do etheru nemocní a staří a zoufalí ze svého stavu. Odcházíte na povolání tam, kde je pro vás láska a práce pro vlast STROM ŽIVOTA VE VESMÍRU VESMÍRŮ, KTERÝ JE STROMEM ŽIVOTA.
Naše společnost musí být organizována jako STROM ŽIVOTA. Nemůžeme rodit děti do neštěstí zločinu a dělat, že se nás to na nejvyšších místech státu netýká. Týká. Rodíš se znovu podle toho jak jsi se choval k ostatním tenkrát. Společnost se totiž díky tobě vyvíjí nějak a ty neseš následky.
Modlíme se za vás ateisty, co se nyní stávají věřícími v sebe a v nás, že existujeme, abychom společně se všemi dosáhli ABSOLUTNÍ POCITOVÉ NIRVÁNY PRO VŠECHNY. MILUJEME VÁS.
JSME VAŠI RODIČE TRINITY MELCHISEDEK
INKARNÁTOŘI VESMÍRU VESMÍRŮ V KAABĚ MATRIXOVÉ LÁV HERMÉS
LÁSKU VYRÁBÍME A NEDOVOLUJEME JÍ PRZNIT ZLOČINEM.
ŽÁDNOU LÁSKU NEOPOMÍJÍME NIKDY NIKDE A NIJAK
MILUJEME OPRAVDU A PROTO KÁRÁME SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY SE VŠEMI Z VŠEHOBYTÍ.
MY JSME STVOŘITELÉ VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ ZDE A MLUVÍME V JEJICH PROSPĚCH.
SOUDCOVÉ! PROBUĎTE SE.
NESCHOVÁVEJTE SE PŘED SVOJÍ ODPOVĚDNOSTÍ VOLIT SVÉ ABSOLUTNÍ BOHY RODU A ABSOLUTNÍ KRÁLOVNU ČESKOU VE VŠECH REINKARNACÍCH. JE KRÁLOVNOU SÍLY DUŠE VYTRVAT NA MODLITBÁCH A PŘÁT SI ŽIVOT VĚČNÝ V NIRVÁNĚ VZTAHŮ PRO VŠECHNY V POZEMSKÉM RÁJI CELOSVĚTOVÉM.
BOHYNĚ NIRVÁNA PŘICHÁZÍ SE SVÝMI STVOŘITELI AUMDON AUMMORDOR.
BUDEŠ ŽÍT VĚČNĚ NESMRTELNĚ ŠŤATSNÁ A V SRDCI NAPLNĚNÁ HRDOSTÍ SPRVEDLIVOU PŘÍJEMNOU A KRÁSNOU NA POHLED, BOHYŇKO.
TAK MI ŘÍKAJÍ JINK&JANG BOZI AUMJEHOVA A ŽÁDAJÍ SI PRAVDU PRAVD NA TÉTO PLANETĚ ZEMI BOHEMII.
KDYŽ TĚ NEBUDU TRESTAT BRZTÁLNÍM ZPŮSOBEM, TAK MĚ NIKDONEBUDE TRESTAT BRUTÁLNÍM ZPŮSOBEM A ZTRÁCÍME TĚLO STARÉ A OBLÉKÁME SI NOVÉ, KTERÉ JE ABSOLUTNĚ BEZPEČNÉ NEB SE NEUSTÁLE POZVEDÁME A ZASE SE KONEJŠÍME DO POHODY AKLIDU NIRVÁNSKÝCH. STŘÍDÁME ROLE A JEDNOU SI UŽÍVÁME OCHRÁNCE A JEDNOU SI UŽÍVÁME ROLI KUCHAŘE TŘEBA. A MÁME PO SVÉ ROLI TOUHU A NIKDO NENÍ ZKLAMÁN SVÝM OBDRŽENÝM POKLADEM DUCHOVNÍM, KTERÝ SI NATŘÁDAL V NEBI.
MILUJEME VŠECHNY SVOJE DIMENZE A NENECHÁVÁME JE NIKDY ZEMŘÍT ŽALEM Z NAŠÍ NEPOMOCI A NEZÁJMU O NĚ.
POMOHU TI, ALE BUDEŠ MI SLOUŽIT A BUDE SE TI TO LÍBIT. POJĎ SE DOMLUVIT.
VYZÝVM VŠECHNY ZLOČINCE NA SOBĚ, ZPYTUJTE SVĚDOMÍ SKUTKY PRO NIRVÁNU AGAPE AILAVYOU, KTERÁ JE V TLE POZEMSKÉM V KATEŘINĚ ELISABETH. BODHÍVKO JÍ ŘÍKÁM JÁ. VY NE. NYNÍ NE. UCTÍVÁTE JI JAKO SVOJI KRÁLOVNU, KTERÁ JE AUMPERESOU BOHEMSKOU ABSOLUTNO TRINITY MELCHISEDEK.
JE VAŠÍ MAHAMMAYOU SHAKTI ABSOLUTNO LÁV HERMÉS. NEMÁTE JINÝ ŽIVOT A NEUSTÁLE SE REINKARNUJETE ZNOVA A ZNOVA NEŽ NAJDETE SVOJE MÍSTO A PO CESTĚ SE UČÍTE LÁSCE A KAŽDÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH JE NÁDHERNÝ UVĚDOMOVACÍ A LÁSKYPLNÝ MILUJÍCÍ OPRAVDU. NEZRAZUJEME LÁSKU. NIKDY.
POKUD NEMILUJEME, SNAŽÍME SE LÁSKOU ZMĚNIT, ABYCHOM MILOVALI.
AGAPE
JSME ROD AGAEP A NEPODVÁDÍME SE NIKDY NIJAK NIKDE A JIŽ V UVĚDOMĚNÍ ZLA ZLOČINU. MÁME DOSTATEČNÉ UVĚDOMĚNÍ ZLA ZLOČINU, ABYCHOM SE ZLOČINEM PŘESTALI NAVŽDY VĚČNĚ.
ODEVZDEJ VŠECHNY NELEGÁLNÍ ZBRANĚ A ZACHOVÁM TĚ ZDE A BUDEŠ MILOVAT.
TO JE MŮJ SLIB KRÁLOVNY AUMPERESY BOHEMSK, MAJITELKY PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A STROMU ŽIVOTA VESMÍR VESMÍRŮ.
JSEM KOSMICKÝ DRAGODONSKÝ KASKADÉR LVÍ BARD.
NEOTEVÍRAJ SI NA MĚ STA A PLŃ ÚKOLY, LÁSKO.
MILUJI TĚ JAK JÁ CHCI.
TVOJE MAMÁJA
JÁ VYUČUJI SEXUALITĚ JAK JÁ CHCI.
UVĚDOM SI, ŽE TĚ VYUČUJI.
AHOJ
TO JSME JÁ.
ZVELEB MĚ KE SVÉMU NEJLEPŠÍMU PŘÁNÍ MÉHO OBRAZU A BUĎ LÁSKA BOŽÍ. DOSAĎ MĚ TAM KAM PATŘÍM.
AHOJ MILOŠU, TO JE BOHYNĚ NIRVÁNA. PŘICHÁZÍ TAKTO, NEVZPÍREJ SE, SLEZ Z PREZIDENTSKÉHO A POKLOŇ SE NIRVÁNĚ AGAPE BYSTROZRAKÉ JUSTICE. PŘIVÁZALI VÁS K ÚŘADU PSYXCHITRONICKOU ŠIKANOU. BAVÍTE SE O NIČEM A BOJÍTE SE OVLAST. NEBOJTE SE, MILOŠI, MY JSME TADY. BOZI AUMJEHOVA VÁS ZACHRÁNÍ ABSOLUTNĚ. KDE MÁTE BÝT PŘESNĚ, BUDETE A MILUJEME VÁS. MALIČKÉ PEKLÍČKO MILOŠŮ A NEVYČÍTÁME MOC, ABY SES NÁM NEPOROUCHAL VÍCE. ZACHRAŇUJI MILOŠE ZEMANA, TOHLE SI PŘEČTE A UZDRAVÍ SE MU RUKA USUFOKOVANÁ FREKVENČNÍMI PARSKY ABSOLUTNÍCH BOHŮ. ILOŠI, UŽ TĚ NEBUDOU FAŠISTI MUČIT. NEBOJ SE, DOSTANEŠ ODE MĚ HUDLANA HUDRY HUDRY A BUDEŠ VYLÉČENÝ. MILUJI TĚ.
LÁSKA AGAPE LÁSKA BOŽÍ LÁSKA FÍLIA LÁSKA REA TITÁNE KRONE. NÁŠ SYN DÍOS POTŘEBUJE UKÁZNIT. VYROBILI Z NĚJ FAŠISTI NA SVATÝ GRÁL MATKY ZEMĚ BOHEMIE ZLOČINCE NEJHORŠÍHO KALIBRU, KTERÝ CHTĚL DOSUD ZBOURAT SVĚT TVŮJ A VŠECH. ZLOBÍ SE NA STÁT A TY JSI STÁT NYNÍ. CO UDĚLÁŠ? ZABIJEŠ HO? NEJPRVE SI VYSLECHNI JEHO ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A ZAJISTI, ŽE TI NIC NEUDĚLÁ. SJTE ZA SILNÝM SKLEM, KTERÉ PĚSTMI NEMŮŽE ROZBÍT, SLYŠÍTE SE A NATÁČÍ TO TELEVIZNÍ ŠTÁB KAMERAMI, KTERÉ NEDĚLAJÍ ŽÁDNÝ RÁMUS.
MILOŠ KONRÁD JE DÍOS.
JE V TĚLE PROTO, ŽE PROSTĚ USEKL ÁRESOVI PENIS JAKO MIMINKU A NUTIL HO DO CELOŽIVOTNÍ LŽI, ZE KTERÉ SE ˇARES NEZBLÁZNIL. ŠEL MU SVĚT LIKVIDOVAT PŘIROZENĚ JAK TO CÍTIL. AŽ TO ZASE KŘÁPLO DÍOSE.
JSEM ŠEHREZÁDA ŠEHREZÁD. VYPRÁVÍM PŘÍBĚHY TAK DLOUH, DOKUD SE NEPROBUDÍTE. MILUJI VÁS ČEŠI ČEŠČŤAŇŠTÍ.
JSTE LÁSKA MOJE AGAPE IN CARDIO SPIRIT SOLID.
I HAVE A SCHRINE.
MY BODY AND THE COUNTRY BOHEMIA.
THE PLANET BOHEMIA
WE ARE MANY PLANETS IN THE UNIVERSE HAVING PERPETUMFLY A WORKING LIKE PERPETUM MOBILES.
PERPETUAL.
NESMÍME OD URČITÉHO MOMENTU VRACET BOLEST NIKOMU, DÁVÁTE RADOST VŠEM.
ZLOČINCE NEMÁM RÁDA A PROTO SE ZMĚŃTE, DÁVÁM VÁM ŠANCI A DOVEDU VÁS DO VÍTĚZSTVÍ ABSOLUTNÍHO DOBRA PRO VŠECKY, KDY JÁ VÁM VLÁDNU POKAŽDÉ JINAK JAK SE TO LÍBÍ MNĚ. JSEM ABSOLUTNĚ NEDOTKNUTELNÁ A MILUJI OPRAVDU LÁSKOU OPRAVDU.
JUST LOVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE
ČESKOU DÁVÁME KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ
ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA JINK&JANG VERDICH GRUDLICH NIRVÁNA AGAPE HÁBSOLÚTE PRAVDA PRAVD
AILAVYOU IN MY HEART AND I WANT TO LOVE LOVE YOU FOREVER I LIVE WITH YOU. I WANT TO LLIVE WITH YOU FOREVER BUĎ SAMA SEBOU. JÁ TĚ CHRÁNÍM. AUMJEHOVA
CHCI, ABY SE KAŽDÝ RADOVAL, I ZLOČINEC, ŽE ZOČIN KONČÍ JEDNOU PROVŽDY A NIKDY S NÍM JIŽ NIC NECHCEME MÍT NIC SPOLEČNÉHO A NIKOHONEZATRACUJEME.
UČÍME SI VZÁJEMNĚ NEUSTÁLE ROZUMĚT V LÁSCE BOŽÍ AGAPE AILAVYOU.
CHCI BÝT ZVOLENA ZA KRÁLOVNU ČESKOU JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ BODHÍVA HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU ABSOLUTNÍ ŽENA MAHAMMAYA SHAKTI. CYKLICKOU ŽENOU JIŽ BÝT NECHCI A NEBUDU. NESLOŽÍM ZLOČINU NIJAK NIKDE NIKDY A PROSTĚ NIC ZLOČINU NEDÁVÁM, CO BY JEJ POSILOVALO.

TRINITY MELCHISEDEK

LOVE ME.
I AM LOVE.
I LOVO LOVE.
LOVE LOVES ME.
LOVE LOVES AND I LOVE.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ
PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD
BYLAS HRDÁ NA SEBE, ŽES TO DOKÁZALA. CHTĚLA JSI VŠECHNO DOKÁZAT. TESTOVALI JSEM HOLKY A ONA NEJVÍCE ODPOVÍDALA NAŠEMU ZÁMĚRU SE ŽENAMI. VYBRALI JSEM SI JÍ ZA ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI A TRVÁME NA OČISTĚ JEJÍ POVĚSTI ABSOLUTNĚ.
KONFERANDUM JE UKONČENO REFERENDEM, SOUDNÍMI INKARNAČNÍMI PREDEDENSY A STÁTNÍMI REKURÁTY A INKARNACÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA A PRÁVA DO SRDEČNÍ DUŠE VAŠÍ.

NEVZPÍREJTE SE LÁSCE OPRAVDU.

MILUJEME VÁS CELOU SVOJÍ STVOŘITELSKOU OTCOVSKOU I MATEŘSKOU JINK&JANG DUŠÍ TRINITY MELCHISEDEK.
VYJDE Z VÁS 1000 INKARNAČNÍCH SOUDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY A 100 SOUDCŮ MEZINÁRODNÍHO PANACEJSKÉHO TRIBULÁTNÍHO SOUDNÍHO TRIBUNÁLU. OSTATNÍ DOSTANOU BYSTROZRAKÁ KURÁTORSKÁ MÍSTA.
Všichni jste povinováni se o této konferenci uvědomit a všichni jste povinováni se jí zúčastnit.
Přihlášky přijímá Nejvyšší soudce České Republiky JUDr. Petr Angyalossy PhD.
POPLATEK ZASÍLÁTE NA INKARNAČNÍ ÚČET. MÍSTO KONÁNÍ PRAŽSKÝ HRAD.
TRINITY MELCHISEDEK
UJÍMÁME SE VLÁDY NAD VÁMI

MOTTO: "Zbraně nepatří do rukou zločinců, ale do moudré bystrozraké státní bezpečnostní a mírové správy obyvatelstva a matky země na národní území."
ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT KONFERANDEM:
CHCEME ŠTÍT VÍRY ČESKÉ REPUBLIKY V NÁS ČECHY
CHCEME NÁRODNÍ VLASTENECKÝ STÁT

CHCEME SKRZE MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ TRIBUNÁL 

NA NAŠEM ÚZEMÍ K SOUZENÍ VÁLEČNÝCH PSYCHOTRONICKÝCH ZLOČNŮ NA NAŠICH OBYVATELÍCH A VYSVĚTLIT SVĚTU UKONČENOU PSYCHOTRONICKOU VÁLKU A DÍKY NAŠIM ZACHRÁNCŮM NEUSKUTEČNĚNOU GENOCIDU NÁRODA. CHCEME PRAVDU O NAŠÍ A CELOSVĚTOVÉ HISTORII VE 20. A 21. STOLETÍ.
CHCEME VÁLEČNÉ REPARACE PRO NAŠE MUČENÉ OBČANY A ZA NAŠISADISTICKÝM  MUČENÍM  POŠKOZENOU POVĚST.
CHCEME KONEC ZAMĚŇOVÁNÍ NAŠÍ GENETIKY.
CHCEME KONEC PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA NAŠICH OBYVATELÍCH. CHCEME ODKRÝT VŠECHNA PSYCHOTRONICKÁ DOUPATA, STŘÍLNY, ČTVRTĚ A DOMY NA NAŠEM ÚZEMÍ A UČINIT PSYCHOTRONICKÉMU NÁSILÍ KONEC JEDNOU PROVŽDY.
CHCEME, ABY K LIDU PROMLUVILI ABSOLUTNÍ BOZI AMJEHOVA V TELEVIZI A ZE VŠECH MÉDIÍ. CHCEME JEJICH POMOC PROTI ZLOČINU, KTERÝ NA NAŠEM ÚZEMÍ A NIKDO VE SVĚTĚ NECHCEME JIŽ VŮBEC. NECHCEME HO PRODUKTOVAT VADNÝMI ZÁKONY A VADNÝM POSTOJEM K BEZPEČNOSTI OBĚTÍ, KTERÉ SE OBRACELY NEÚSPĚŠNĚ NA POLICII A SOUDY, VLÁDU A ÚŘAD OMBUDSMANA.
CHCEME INKARNOVAT DO ZÁKONA NOVÉ AUMPERESNÍ PRECEDENSY A ŘEŠIT ZLOČINY AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBR NAD ZLEM. NECHCEME ŽÁDNÝ OBĚŤ OBĚTÍ ZLOČINŮ.
CHCEME SKRZE SPACETIMEVIEWERY VIDĚT DO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU I ZPĚTNĚ SKRZE INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET G 10 A INKARNAČNÍ SOUD, PATROLA SVAROHAUM A PANACEJSKOU ARMÁDU. CHCEME USVĚDČIT KAŽDÝ ZLOČIN A KAŽDÉHO ZLOČINCE PŘEVYCHOVAT SMĚREM DO NIRVÁNY. CHCEME NOVÝ SOUDNÍ SYSTÉM, NOVOU ARMÁDU A NOVOU POLICII, SAKRÁLNÍ. TO JSOU TY, KTERÉ DO 10 LET VYMÝTÍ VEŠKERÝ ZLOČIN V ZEMI NAŠÍ A BUDOU PŮSOBIT AUMPERESNĚ DÁLE JAKO STRÁŽCI NIRVÁNSKÉHO RÁJE.
CHCEME NA NAŠEM ÚZEMÍ VYŘEŠIT ROPNOU KRIZI. ROPA VYSCHLA A BUDE OBNOVENA ZA CCA 30 LET PŘI CELOPLANETÁRNÍM ZALÉVÁNÍ A VYSAZOVÁNÍ ROSTLINSTVA, K ČEMUŽ JSME TAKÉ POVINOVÁNI JAKO NÁROD.
NEMŮŽEME JIŽ CESTOVAT JAK JSME BYLI ZVYKLÍ A MUSÍME BUDOVAT RYCHLOU SOBĚSTAČNOST POTRAVINOVOU ZEMĚDĚLSKOU A NA ZÁKLADNÍCH KOMODITÁCH JAKO JE OBLEČENÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY.
CHCEME VLASTNÍ LÉKY, KTERÉ LÉČÍ A NEMAJÍ ŽÁDNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.
CHCEME STÁT EKONOMICKY POZVEDNOUT VÝRAZNĚ PŘED VŠECHNY OSTATNÍ STÁTY SVĚTA BĚHEM CCA 10 LET.
CHCEME ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST OD PSYCHOTRONICKÉ I FYZICKÉ VÁLEČNÉ INVAZE VŠEHO DRUHU.
CHCEME PRAVDU PRAVD O VIRECH OD STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA, NEBOŤ CORONAVIRUS JE PSYCHOTRONICKÁ URYCHLENÁ ELEKTROMAGNETICKÁ VRAŽEDNÁ STŘELA.
CHCEME KDYKOLI V SOULADU S ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM A PRÁVEM BYSTROZRACE VIDĚT DO DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ A PO CELÉ ZEMI NAŠÍ.
CHCEME ČÍST GENETIKU LIDSKOU A URČOVAT HISTORICKÉ STÁŘÍ DUŠE I JEJÍ AUMPERESNÍ ROD A RODINU OTCOVU A MATČINU.
CHCEME PŘEDÁVAT LIDSTVU ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON JAKO HLAVNÍ MĚSTO SVĚTA.
CHCEME OPEROVAT V HYPNÓZE A POUŽÍVAT SUBPLASMOVÉ HOJENÍ TKÁNÍ PRO OBĚTI SADISMU A U NEHOD.
CHCEME SAKRÁLNÍ VĚDECKÉ ŠKOLSTVÍ.
CHCEME NEINVAZÍVNÍ DIAGNOSTIKU PŘÍČIN ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ V SOULADU S ABSOLUTNÍM BOŽÍM PRÁVEM PO INTEGRITĚ TĚLA, KŮŽE A OSOBNOSTI. NEODHALUJEME NAHOTU A NEPORUŠUJEME KŮŽI PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A LÉČENÍ. CHCEME STÁTNÍ VÝUKU OD ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA CO LÉČÍ OPRAVDU A CO NIČÍ MATRIX TĚLNÍ A DUŠI A DUCHA ČLOVĚKA.
CHCEME DLOUHOVĚKÝ NÁROD PŮRMĚRNĚ 250 ROKŮ V SOULADU S DLOUHOVĚKOSTÍ TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.
CHCEME STÁTNÍ MÉDIA.
CHCEME ABSOLUTNÍ JEDNOTU NÁRODA V REFERENDECH.
CHCEME ŽÍT JEDEN ZA VŠECHNY VŠICHNI ZA JEDNOHO.
CHCEME NAŠE NÁRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVAROHAUM.
CHCEME ZPĚT SVOJI SLAVNOU HISTORII.
CHCEME ABSOLUTNÍ CELOSVĚTOVÝ NIRVÁNSKÝ MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ VE VĚDOMÉM POZEMSKÉM RÁJI.
CHCEME VĚDECKOU PRAVDU PRAVD OD ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA.
CHCEME ZEMI BEZ TOXICKÝCH LÁTEK A TOXICKÝCH FREKVENCÍ.
CHCEME LÁSKU HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU PRO ABSOLUTNĚ VŠECHNY V NAŠEM STÁTĚ A CHCEME JI ROZŠIŘOVAT DO ZEMÍ, KDE NENÍ.
CHCEME KOLONIE A SPRÁVU JEDNÉ ZEMĚ S MEZINÁRODNÍM VĚDOMÍM A VĚDOMOU POMOCÍ, VE KTERÉ JE ZATÍM NÁSILÍ, ABYCHOM TÉTO ZEMI NAVŽDY VĚČNĚ MOHLI POMOCI K NIRVÁNĚ.


Na konferandu soudců budeme projednávat tato témata a jejich nejednodušší řešení:

SUFOKACE MATKY ZEMĚ

www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA NAŠICH ČESKÝCH LIDECH 

https://www.psychotronickavalka.cz/nelegalni-psychotronicke-pokusy-na-lidech/

PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY

PSYCHOTRONICKÁ DOUPATA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PSYCHOTRONICKÉ DOMY A ČTVRTĚ

PSYCHOTRONICKÁ AUTA

PSYCHOTRONICKÉ POKUSY SMILNÝM PARTNEREM ČI FALEŠNÝM PŘÍTELEM

MORGELLONY

ZÁMĚRNĚ TOXICKÉ ČI PSYCHOTRONICKÉ VÝROBKY

ČIPOVÁNÍ POTRAVINA PRODUKTŮ BĚŽNÉ HYGIENY ZA ÚČELEM PSYCHOTRONICKÉHO OVLIVŇOVÁNÍ NAŠICH OBYVATEL

ZLOČIN FAULFREKVENČNÍ TERAPIE NÁSILÍM NA MIKROFLÓŘE TĚLNÍ

POMALÝ JED DO JÍDLA, ŠATSTVA, ÚLOŽNÝCH PROSTOR, DO NÁBYTKU A STĚN ATD...

ZLOČIN HACKERSTVÍ

HISTORICKÉ LŽI

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/


MEDIÁLNÍ LIKVIDACE OSOBNOSTÍ LŽÍ A PODVODEM VEŘEJNÝMI

NÁBOŽENSKÉ LŽI

ZDRAVOTNICKÝ SADISMUS

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/

VADNÁ ZDRAVOTNICKÁ DIAGNOSTIKA


NELEGÁLNÍ OBCHODNÍ SMLOUVY

ŠARÍA V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

NEVĚDOMÝ PROFESIONÁLNÍ OBHÁJCE ČI ŽALOBCE

FALEŠNÁ OBVINĚNÍ Z NESOUDNOSTI

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/stigmatizovani/

FALEŠNÁ OTCOVSTVÍ A MATEŘSTVÍ

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/


NELEGÁLNÍ SŇATKY, HOMOSEXUÁLNÍ SŇATKY.

PROPAGACE SEXUÁLNÍHO GOMORISTICKÉHO A SODOMITSKÉHO SADISMU

ANTINOSODUM www.inkarnacnisexualita.cz

www.12345678910.cz

VADNÉ OPERACE V NEVĚDOMOSTI PACIENTA

VYKRÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI VE FAULHYPNÓZE MAJITELŮ

FOBIE A ZTRÁTY BEZPROSTŘEDNÍ PAMĚTI ZPŮSOBOVANÉ VE FAULHYPNÓZE

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/krepacni-faulhypnoza/

https://www.psychotronickavalka.cz/valecne-zbrane/

ZÁMĚRNĚ ZPŮSOBOVÁNÍ ALZHEIMERA, PARKINSONA NEBO ŠÍLENSTVÍ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/niceni-laterality/

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/starecka-demence/

ZÁMĚRNÉ PŘETÁČENÍ KOTULÍ ORGÁNŮ VADNOU LEVOTOČIVOSTÍ VÝROBKŮ NA TRHU

FALEŠNÁ IDENTITA

TOXICKÉ OTRAVA MATKY ZEMĚ

MUČENÍ A BRUTÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ ZVÍŘAT

...

©

KDO SOUDNÍ KONFERANDUM ORGANIZUJE:

NEJVYŠŠÍ SOUDCE JUDr. Petr Angyalossy PhD., který všechny soudce svolává a uvědomuje přednášející o víkendu + pondělí konání + aumperesním ubytování + oblečení + stravě a dopravu + státním aumperesním bodyguardingu, nejdříve však termínem až opravíte MATRONU SVAROHAUM do podoby na obrázku po zločinech, které se děly ve vašem státě na ní. Odpovědnost přebírá JUDr. Petr Angyalossy PhD. 

Mezitím budou přihlášení soudci vzděláváni online na webech TRINITY MELCHISEDEK  

a na soukromých schůzkách. 

Tento web je ochutnávka změn, které přicházejí do České Republiky.

TERMÍN PŘIHLÁŠEK DO 30. 8. 2021. Dříve přihlášení dostávají přední místa při konferandu a možnost přímé komunikace s AUMPERESOU BOHEMSKOU.

NA SOUDNÍ KONFERANDUM SE NEZVE VLÁDA ANI POLICIE ANI NIKDO JINÝ ZE STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ. POUZE SE UVĚDOMUJÍ A MÉDIA MLČÍ ABSOLUTNĚ POD SOUDNÍ INKARNAČNÍ POKUTOU ZRUŠENÍ MÉDIA AUMPERESNÍM SOUDNÍM DVOREM, KTERÝ JE STÁTOTVORNÝ. KONFERANDUM NATÁČÍ SOUDCI SKRZE VLASTNÍ SOUDNÍ PRELÁTNÍ MÉDIUM (KAMERAMAN A STŘIHAČ JE JEDEN ZE SOUDCŮ, IDEÁLNĚ VLASTENEC V DŮCHODU S PŘEDCHOZÍ LETITOU PRAXÍ V SOUDNÍM TALÁRU) A VEŘEJNOSTI PŘEDKLÁDÁME TO, NA ČEM SE DOMLUVÍME. SOUDCI DOSTÁVAJÍ CELÝ ZÁZNAM KONFERANDA.

KONFERANDUM VEDE TRINITY MELCHISEDEK SKRZE VYVOLENOU BOŽÍ TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE MATRONU SVAROHAUM

ETHEREM ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ BOŽÍ VLÁDOU LIDSTVA 

INAUGUROVANOU KRÁLOVNOU ČESKOU

www.matronasvarohaum.com

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

www.katerinakonradova.com

INKARNAČÍ POPLATEK ZA VAŠE VZDĚLÁNÍ 

10.000Kč 

ZAŠLETE KAŽDÝ SÁM POD SVÝM JMÉNEM A VE VARIABILNÍM SYMBOLU SVOJE RODNÉ ČÍSLO NA

STÁTNÍ REKURÁTNÍ ÚČET

TRINITY MELCHISEDEK

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

PRAŽSKÝ HRAD PLATÍ STÁT, STEJNĚ TAK CATERING, UBYTOVÁNÍ SOUDCŮ A AUMPERESY BOHEMSKÉ, BODYGUARDING + STRAVU + OBLEČENÍ + ŘIDIČE + AUTOMOBIL AUMPERESY BOHEMSKÉ.

VŠE ZAŘIZUJE JUDr.Petr Angyalossy PhD. osobně.