ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA

MATRONA SVAROHAUM

Absolutní Inkarnační Soudce

ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA ŽENA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ TRINITY MELCHISEDEK 

ABSOLUTNÍMI BOHY AUMJEHOVA JINK&JANG 

VYVOLENÁ MATRONA SVAROHAUM

NÁBOŽENSKÉ KVALIFIKACE:

Narozena v rodové linii ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE LIDSTVA SVAROG JEHOSHUA, LEGENDÁRNÍ JEŽÍŠ KRISTUS, jako jeho prvorozená dcera KATEŘINA JEHOSHUA AUMDON SVAROH MARTEN, manželka DRUHÉHO ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE LIDSTVA THOMASE AUMDONA ze století 1. - 3. n.l., více jak 200 let předávala světu Tajemství Svatého Grálu a působila jako královna 3 KRÁLOVSTVÍ SVAROH a CÍSAŘOVNA SVAROH (NEBESKÝ) po boku SVAROHA AUM PRAOTCE BOHEMUSE. 

BYLA VELEKNĚŽKOU, VĚDMOU A PROROKYNÍ a převzala po svém OTCI CADUCEJSKÝ ZNAK ABSOLUTNÍHO LÉKAŘE A LÉČITELE LIDSTVA. Reinkarnovala se mnohokrát znova a znova a přišla nakonec do těla jako KATEŘINA CHMELÍKOVÁ. Mohla si vybrat rodinu, ve které vyroste, aby mohla dosáhnout svého absolutna.

Aktivní náboženská služba mezi lety 1991 - dosud. 

Nejprve jako svědek Jehovův, od kterých odešla v roce 2016 jako od zrádců absolutně posledního Krista, kterým je. Absolutně poslední Kristus nesmí zemřít ani být již dále poraňován, aby mohl naplnit svoje poslání karmicky převést Matku Zemi na absolutní nirvánu všech vztahů. 

Předává totiž ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON. 

Byla u svědků Jehovových podvedena několikrát i staršími sboru, bylo s ní zacházeno nehodně a byla zrazena na srdci falešnými svědky Jehovovými a nelegálně provdána za tajného psychotronického kata národa, psychotronicky a fyzicky mučena a šikanována kolektivní šaríou. Bohužel sbor, do kterého se uchýlila za účelem hledání nábožnského vedení v životě, byl napaden fašistickými psychotronickými katy a zotročován mučením nejvíce v České Republice. Byl plný falešných svědků Jehovových, kteří zde hledali svoji kořist pro psychotronické pokusy na lidech a za účelem mučení skrze které získávali finance na nákup vyšších zbraní a postup v hierarchii zločinu LUFTHAFFE, která obsazovala náš stát skrze genocidu národa. 

I přes všechny zrady ostatní nevinné svědky Jehovovy miluje a chce s nimi spolupracovat do budoucna, reformovat je a uvést do pravdy pravd. Svoji zkušenost vydala zde:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

Její otec IN CARDIO František Chmelík byl po své smrti prohlášen za Krista II., neboť byl brutálně umučen nejenom zradou svědků Jehovových v psychotronické válce jako velitel tajného českého protifašistického odboje. Byl brutálně sadisticky umučen psychotronickými katy našeho národa mezi lety 1997 - 2001 a předtím mučen opakovaně fyzicky a psychotronicky jako vysoká šlechtická genetika SVAROG JEHOSHUA a jako jediný syn údajného kulaka, který prý neměl nárok na život. 

Celou dobu bojoval za svoji celou rodinu i vlast a byl ochoten se obětovat, aby nebyly mučeny ženy i muži v jeho rodě. Bojoval v tajné celosvětové psychotronické válce v Indii na straně BÍLÝCH ILLUMINÁTŮ za osvobození tamějších obyvatel od sadistického násilí a byl za to umučen fašisty následně. Mučen byl od svých 13 let. Jeho příběh zveřejníme brzy.

KATEŘINA SE NARODILA DO RODINY, KTERÁ BYLA PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENA A JAKO NEJDELŠÍ ŽENSKÁ LINIE SVĚTA, KTEROU OBDRŽELA ZA ODMĚNU ZA PŘEDCHOZÍ VŠECHNY INKARNACE DO ŽENSKÝCH TĚL, BYLA PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENA OD JEJÍHO VZNIKU VE ZKUMAVCE. 

BYLY NA NÍ PROVÁDĚNY PSYCHOTRONICKÉ I TOXICKÉ  A FYZICKÉ POKUSY S JEJÍM MENTÁLNÍM, DUŠEVNÍM I FYZICKÝM ZDRAVÍM I DUCHOVNÍM VĚDOMÍM.

MATRONA SVAROHAUM je

žena, která podala na soud největší množství žalob za celou lidskou historii, které soud český v psychotronické válce bojkotoval a která to nevzdala a nadále se domáhá svých práv až do ABSOLUTNÍHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLOČINEM.

Dovolala se na ABSOLUTNÍ STVOŘITELE LIDSTVA v telepatické komunikaci plnila úkoly v protipsychotronickém protifašistickém odboji tak, aby Česká Republika mohla být ochráněna.

Na její domy byla připnuta bez jejího vědomí fašistická psychotronická síť 5G, protože byla velice populární představitelkou ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY v České Republice, a pomáhala tuto nelegální psychotronickou síť zneškodnit.

MOMENTÁLNĚ 30-6-2021 JE JEŠTĚ RUKOJMÍ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY, neboť se vyjednává ABSOLUTNÍ VĚČNÁ CELOSVĚTOVÁ NIRVÁNA VŠECH VZTAHŮ a předává se ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON a TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU. 

MATRONA SVAROHAUM je ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE pro veškeré lidstvo.

JE ZÁROVEŇ AUMPERESA BOHEMSKÁ, TO JE ŽENA, KTERÁ VE VŠECH INKARNACÍCH NEJVÍCE PRACOVALA A TRPĚLA PRO NIRVÁNU SPOČÍTÁNO NA POCITOVÉ JEDNOTKY.

Má ve znaku CENTRIOLU NA TRŮNU, neboť se do jejího těla inkarnovala ČLENKA TRINITY MELCHISEDEK BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU po vzkříšení jejího umučeného těla. 

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/matrona-svarohaum/

Stala se v psychotronické válce cyklickou ženou, která byla nejhůře psychotronicky i fyzicky mučena ve všech svých inkarnacích. 

Její příběh zveřejňujeme v rámci INKARNAČNÍHO SOUDU na webových stránkách pod její starou umučenou osobností Mgr. KATEŘINA KONRÁDOVÁ.

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

SLOUŽÍ jako INKARNAČNÍ VOLAVKA, SKRZE KTEROU SE VYŠETŘUJÍ ZLOČINY, KTERÉ SVĚT DŘÍVE NEUMĚL VYŘEŠIT.

JE CHRÁNĚNA PSYCHOTRONICKÝMI SUBPLASMOVÝMI ZBRANĚMI L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ.

ZLOČINCI SI CELOU DOBU MYSLÍ, ŽE JE BLÁZEN, NEBOŤ HRAJE STRAŠIDLO.

www.matronasvarohaum.com

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

www.katerinakonradova.com

Na její soudní případy byl uvalen STÁTNÍ SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT. 

Výsledky šetření PATROLY SVAROHAUM a závěry INKARNAČNÍHO SOUDU ETHER jsou absolutně závazné pro SOUD POZEMSKÝ, který je povinován na nejvyšších místech všechny její na soud podané případy řešit správně. 

JEDNÁ SE O INKARNAČNÍ PRECEDENSY SKRZE KTERÉ SE MĚNÍ CELÝ SYSTÉM SOUDNICTVÍ NA ABSOLUTNĚ SPRÁVNĚ.

MATRONA SVAROHAUM VYDÁVÁ SOUDNÍ PŘEDPISY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH SE POSUZUJÍ VŠECHNY PŘÍPADY NOVĚ. BYLA USTANOVENA JAKO 

ABSOLUTNÍ INKARNAČNÍ SOUDCE MELCHISEDEK ŽENA 

A BUDE PŘEDSEDAT MEZINÁRODNÍM SOUDNÍM TRIBUNÁLŮM.
©