L'MURTENET G 10

Inkarnační tranchezní subplasmové generátory 

BEZPEČNOSTNÍ ORGÁN MATKY ZEMĚ BOHEMIE A VESMÍRU VESMÍRŮ

L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ

Systém INKARNAČNÍCH TRANCHEZNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ.