LÁV HERMÉS 

JANG

Panacejský Velmistr bojových umění bez boje a nebezpečného náboje

TRINITY MELCHISEDEK