KONKURZ NA INKARNAČNÍ SOUDCE

České Republiky

SOUDCI, KTEŘÍ BUDOU PRACOVAT S BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOSTÍ SKRZE L'MURTENET A S ŘÍŠÍ ETHER V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI.

KONKURZ NA INKARNAČNÍ SOUDCE

Podmínky budou sděleny brzy.