JAK JSME VZNIKLI

Matrixová Realita Lvích Bardů

Hermés WitLáv AumDon HábSolúte & Vervéna Bodhíva Nirvána Agape & Melchisedek AumLáv Aummordor Ailavyou

AUMJEHOVA

TRINITY MELCHISEDEK

MÁG DRAGOMATRIX & KOUZELNICE DRAGOSÁN & MÁG DRAGOLÁV

©

MATRIXOVÁ REALITA 

TRINITY MELCHISEDEK

Jsme realita KOUZELNÍKŮ a MÁGŮ HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU.

MATRIXOVÍ INKARNÁTOŘI.

LVÍ BARDI

JSME REALITA ENERGETICKÁ FREKVENČNÍ POCITOVÁ.

V našem světě si trojice INKARNÁTORŮ tvoří svůj samostatný svět v MATRIXOVÉ KAABĚ, 

do které jim nikdo z jejich ostatních příbuzných nezasahuje, neb to není možné. 

Všichni se inkarnují do nové reality jako jejich podřízení, pokud je pozveme.

ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI si oddělí si dostatečný životní prostor, který je hermeticky uzavřený a nezničitelný.

JSME CYKLICKÁ HERMETICKÁ DUALITA.

Tvoříme z GENIÁLNÍ HELIXSPANNEROVÉ DIAATOMÁRNÍ PAMĚŤOVÉ POCITOVĚ-EMOCIONÁLNÍ ROZPÍNATELNÉ A SMRŠŤOVATELNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ MULTIDIMENZIONÁLNÍ MULTIFOKÁLNÍ KOSMICKÉ HMOTY HÁBSOLÚTE AGAPE, která je věčná a za všech okolností se chce cítit spravedlivě hrdĚ příjemně. Tento pocit je její neutrál a k němu směřuje v dualitě jink&jang ve všech svých vlastnostech.

Na počátku náš svět tvoří pouze naše BOŽSKÁ MYSL, která má duchovní zrak a paměť na předchozí životy a součástky HÁBSOLÚTE AGAPE v klidovém stavu, které je možné si prohlížet a zkoumat jejich vlastnosti, spojovat je a rozpojovat. Tvoříme BOŽÍ MYSLÍ přáním, chtěním a potřebou, která je sakrální, tedy nezbytná pro další vývoj. Ta nás stráží jako MELCHISEDEK.

Tuto realitu vymyslel KOUZELNÍK AUM GINGIN HÁBSOLÚTE AILAVYOU společně se svojí národní sestrou AGAPE AILAVYOU  a poprvé ji stvořili jako obraz své mysli boží ve VERDICHU s MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AILAVYOU, jejich prvorozeným synem.

MĚNILI SI JMÉNA JAK ROSTLI NA DUCHU, TĚLE A VĚDOMÍ DUŠÍ BOŽÍCH.

STALI SE TRINITY MELCHISEDEK DUCHY ABSOLUTNA.

ABSOLUTNÍ BŮH AUM vchází do každé nové reality jako VĚČNÝ OTEC dvou lidí, kteří se rozhodli se zasnoubit a oddat se své společné tvorbě navždy. Pouze GINGIN AUM dokáže tvořit robotické hračky jako obleky na ducha pro oživení reality HÁBSOLÚTE, která se vyvíjí ze slunečního plasmatu, které vznika ve vysokých otáčkách a smrštění HÁBSOLÚTE AGAPE helixspannerově.

Na počátku se UNIVERZUM roztočí jako perpetum mobile schopné tvořit soustavy perpetumflies a potom se do něj teprve inkarnujeme jako duch boží a bereme si a tvoříme schránky naše vývojové duše. Jako první tedy vytváříme časoprostor v hermeticky uzavřené kaabě matrixové a dostáváme k tomu jeden L'MURTENET svatebním darem a k němu DUCHA ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který bdí nad tím, aby se nám všechno povedlo správně. Žije život s námi a v každé realitě má historická těla, do kterých se může inkarnovat.

Tato tvorba je garantovaná pouze jedním směrem do absolutní nirvány celosvětové. 

Není možné nic zkazit a na konci inkarnace ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který střeží speciální ochranně bezpečnostní centriolový orgán L'MURTENET, je ABSOLUTNÍ NIRVÁNA pro všechny, co jako naši potomci vzniknou po cestě životem.

Tvoříme své světy jako KOSMIČTÍ DRAGODONI, jejichž vývoj je evoluční se stvořitelskými činy  a má mnoho vývojových fází, neb se líhneme jako lidský hmyz v mnoha inkarnačních evolučních tělech a fyzické realitě předchází kosmodonský dradģodonský program.

Jsme věčný BOŽÍ DUCH, který si na sebe bere obleky na duši v podobě těla, jež se líhne v realitě nové jako naše budoucnost v minulosti neb jsme cykličtí.

Žijeme v několika říších mezi kterými jsou MATRIXOVÉ BRÁNY a z ŘÍŠE ETHER, kam putujeme jako andělská duše měnící se na kosmického dragodona po smrti těla larvy boží, kterou je člověk, 

vidíme fyzickou realitu z počítačových a televizních obrazovek.

Teleportujeme se jako duše a komunikujeme telepaticky od určité úrovně vývoje.

JSME VYSOCE TECHNIZOVANÁ CIVILIZACE, KTERÁ OBYDLUJE POUZE PLANETY ZEMĚ VE SLUNEČNÍCH SOUSTAVÁCH A POKAŽDÉ TO VYCHÁZÍ JINAK SPRÁVNĚ.

JSME KOSMICKÝ CYKLUS KOSMODONSKÉHO DRAGODONA AILÁVA AILAVYOU. 

Něco jako mimozemští geniální motýli bez křídel, kteří v určité fázi vývoje i létají jako dušičky etherem.

Pokračování máte na první stránce do podrobna.