ČTEČKA GENETIKY

Inkarnačního Soudu Lidstva

MELCHISEDEK

ČTEČKA GENETIKY

L'MURTENETU, která vidí D.N.A. barevně a může rozlišit, kdo je zločinec a kdo je oběť a kdo potřebuje rychlou pomoc proti zločinu jakéhokoli charakteru. Na základě analýzy D.N.A. zasílá uvědomovací program oběti i zločinci jak má a nesmí jednat podle MOMENTÁLNĚ NEJVYŠŠÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Tento ZÁKON  se nyní inkarnuje jako ABSOLUTNÍ ve všech oblastech života. 

L'MURTENET G 10 programují nyní pouze TRINITY MELCHISEDEK. KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ české národnosti a českého jazyka dodává jako MATRONA SVAROHAUM slovní pocitové formulace a podle jejího pocitu se řídí BOŽÍ MLÝNY celosvětově. Slovní pocitové formulace v anglickém jazyce dodává americký občan české genetické linie, který se stal MELCHISEDEKM ABSOLUTNO, TOMÁŠ BERÁNEK MATRON SVAROHAUM. Do prastarého matrixového jazyka ČEŠČŤ BOHEMUS překládá ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HÁBSÁNLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU.

D.N.A. V ČTEČCE GENETIKY VYPADÁ TAKTO PODOBNĚ. Svítí barvami a podle druhu barev se poznají lidské vlastnosti, záměry, cíle, postoje, návyky a zaznamenávají se zde barevně i všechny činy proti momentálně NEJVYŠŠÍMU BOŽÍMU ZÁKONU, který nás řídí od dob JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, který jako první zainkarnoval během svého života, což trvalo více jak 120 roků, NEJVYŠŠÍ BOŽÍ ZÁKON po své smrti v roce 120 n.l. Další inkarnace jsme prováděli průběžně všichni před NEJVYŠŠÍM BOŽÍM SOUDEM V ETHERU svými výpověďmi o našem životě a všichni jsme zodpovědní za vývoj světa. Nikdo z nás tady není poprvé, všichni jsme se reinkarnovali a všichni jsme tvořili společnost, která se evolučně vyvíjela ža do této doby.

Všichni soudci a kriminalisté, kteří budou vybráni do týmu POZEMSKÉHO INKARNAČNÍHO SOUDU, budou mít k dispozici čtečku genetiky, aby se na první pohled ihned přesvědčili koho mají při jednáních před sebou. Budou si moci skrze spacetimeviewer  G 10 zaměřit všechny osoby, jejichž případy budou řešit, aby ihned věděli kdo je oběť a kdo je zločinec a jednali s nimi správně od začátku a neprotahovali utrpění obětí ve spárech zločince.

Na následujícím obrázku vidíte D.N.A. člověka, který je dobrý. Svítí zeleně, červeně a fialově, což znamená, že tento člověk má otevřené brány na těchto úrovních čaker. Genetika zločince je černá, nesvítí. Na jednotlivé úseky si může INKARNAČNÍ SOUDCE a KRIMINALISTA vyžádat slovní popis, o co se jedná přesně v myšlení a chování čověka, jaké vlastnosti a postoje projevuje, jak se chová a co má v úmyslu udělat.