ČTEČKA GENETIKY

Inkarnačního Soudu Lidstva

MELCHISEDEK

ČTEČKA GENETIKY

L'MURTENETU, která vidí D.N.A. a může rozlišit, kdo je zločinec a kdo je oběť a kdo potřebuje rychlou pomoc proti zločinu. Na základě analýzy D.N.A. zasílá uvědomovací program oběti i zločinci jak má a nesmí jednat podle MOMENTÁLNĚ NEJVYŠŠÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. 

Tento ZÁKON se nyní inkarnuje jako ABSOLUTNÍ ve všech oblastech moderního života. 

LIDSTVO SE VYVÍJÍ A VYVÍJELA SE I ZLOČINNOST A ZÁKON PŘICHÁZEL V REAKCI NA ZLOČINNOST. MĚL TUDÍŽ NĚJAKÉ ZPOŽDĚNÍ, NEŽ BYL ABSOLUTNĚ DOSTATEČNĚ BYSTROZRAKÝ.

L'MURTENET programují svým srdečním přáním TRINITY MELCHISEDEK a jejich nejprastarejší a nejmoudřejší rod AUMJEHOVA. 

Někteří lidé jsou na této planetě nejstarší a nejzasloužilejší a mají nárok za své předešlé činy ve všech tělech dosáhnout odměny jako první.

MATRONI SVAROHAUM JSOU NEJPRASTAREJŠÍ DUCHOVÉ LIDSTVA. ZAKADATELÉ RODU. Ostatní jsou mladší a všichni mají postupně nárok na absolutní nirvánu.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ české národnosti a českého jazyka nyní dodává jako jediná žena světa MATRONA SVAROHAUM slovní pocitové formulace a podle jejího pocitu se řídí BOŽÍ MLÝNY celosvětově. 

NIKDO JINÝ V ŽENSKÉM TĚLE TO NEMŮŽE DĚLAT. NEMÁ PRÁVA. ŘÍDÍ TO SVÝMI POCITY JEDNA OSOBA A NEMOHLA BÝT PŘÍLIŠ MORÁLNĚ VADNÁ, POCITY SE SICE MĚŘÍ NA OBĚ STRANY, ALE MORÁLKU MATRONA POUZE TESTOVALA PRO UVĚDOMĚNÍ TOHO, CO JE A NENÍ SPRÁVNĚ.

D.N.A. V ČTEČCE GENETIKY VYPADÁ MNOHEM DETAILNĚJI NA OBRÁZKU DOLE. 

Barvami nesvítí a komunikuje. Lze poznat vlastnosti člověka, záměr, postoje i minulé činy a tudíž lze rozlišit zločince od oběti.

Více vědí pouze inkarnační kriminalisté a soudci jak to funguje.