BYSTROZRAKÁ JUSTICE

Kateřina Jehoshua Aumdon Svaroh Marten JUSTICE AGAPE

Nejpopulárnější bystrozraká CÍSAŘOVNA všech historických dob, 

o které se ztratily všechny písemné záznamy. 

ZLOČINCI POSÍLALI DO HROBU TAK RYCHLE, ŽE SE NEDALO NIC ŘEŠIT, NEDALI SI PORADIT S JEJICH NÁSILÍM, KTERÉ JE MUČILO. 

Moderní socha JUSTICE není bohyně Themis, byla pro CÍSAŘOVNU BOHEMSKOU pouze vzorem. 

Byla v jiné reinkarnaci její matkou Gaiou, ztělesněním Matky Země, která Themis radila v jejím poslání. 

Gaia se pak po své smrti inkarnovala do své dcery Rhea, sluneční bohyně, manželky Titána Króna. Reinkarnujeme se a přebíráme svá poslání vytvořit absolutně spravedlivou a bystrozrakou justici. 

ABSOLUTNÍ BOHYNĚ MATKY ZEMĚ NIRVÁNA BODHÍVA AGAPE JE KOSMICKÝ KOSMODONSKÝ DRAGODON LÁV HERMÉS, který se inkarnuje do již živého těla a vyrůstá v jeho životním příběhu po jeho vzkříšení. 

PRVNÍ JUSTICE AGAPE KATEŘINA JEHOSHUA AUMDON SVAROH MARTEN CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ byla na konci svého života upálena sadistickými Germány, kteří záměrně ničili CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH CELOSVĚTOVĚ, a to ve svých 256 letech jako slepá bystrozraká stařenka, a proto se vrátila na zem znova a ujmout se svého ABSOLUTNÍHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ BYSTROZRAKÉ ABSOLUTNÍ SOUDKYNĚ LIDSTVA BODHÍVY HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU TRINITY MELCHISEDEK. Byla vyvolenou MANŽELKOU BOŽÍ již tenkrát ve století 3. n.l. Zemřela na hranici v tehdejším Lotyšsku. Její životní příběh vám přineseme během nejbližší doby.

V TÉ DOBĚ JIŽ DLOUHODOBĚ GERMÁNI ROZBÍJELI CÍLENĚ VĚDOMĚ CÍSAŘSTVÍ BOHEMSKÝCH.

TO TRVALO DODNES.

VLÁDLA VÁM LEŽ A PODVOD.

JUSTICE AGAPE

Kdo je ona záhadná žena s matrixovými váhami a mečem?

JUSTICE AGAPE nebyla slepá, ale bystrozraká, a to až do svých 256 let, kdy vládla mentálně již ve třetím království, které pomáhala zakládat. Všimněte si ryze BOHEMSKÝCH rysů. Oslepla ve svých 250 letech náhle po pohledu do ohně, který milovala a i poté byla bystrozraká. Viděla duchovní obrazy, ikdyž se jí fyzický zrak zakalil. Byla schopna soudit případy tak, že viděla a vnímala pocitově mentální, emocionální a pocitové tělo člověka a komunikovala na ether se svým pradědečkem ABSOLUTNÍM BOHEM AUMJEHOVA, po jeho smrti v roce 170 n.l. se svým dědečkem a manženem a manželem SVAROHEM AUM PRAOTECEM BOHEMUSEM a po jeho odchodu na nebesa se svým OTCEM JEHOSHUOU SVAROGEM ABSOLUTNÍM VELEKNĚZEM LIDSTVA. Pásku před očima používala na veřejnosti při telepatické komunikaci s INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA, který vydával bystrozraké rozsudky.

Všimněte si jejího mládí, takto zobrazovaná začala být ve svých 100 letech, kdy se stala vyvolenou CÍSAŘOVNOU BOHEMSKÝCH.

Bohyně Thémis byla jejím vzorem.

Na stránce pracujeme.

PŘÁLA SI, ABY BYLO BYSTROZRAKÝCH HODNĚ, ABY ŽÁDNÝ ZLOČINEC ANI NA ZEMI FYZICKÉ NEMOHL OBELHAT SOUDCE ANI KOPA.

 Kopa v brutálním násilí nikdo nechtěl dělat. Lidé utíkali na východ. Neměli jak se ochránit.

JUSTICE AGAPE MALOMYSLNĚLA.

BŮH TEHDY NEDOKÁZAL SŮJ LID OCHRÁNI.

NEMĚL JAK.

NYNÍ MÁ JAK.

Jedná se o historicky první CELOSVĚTOVOU CÍSAŘOVNU BOHEMSKOU, která vládla CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH 

KATEŘINU JEHOSHUU AUMDON SVAROH MARTEN. 

Toto císařství zničili záměrně postupně Starogermáni, kteří vyvražďovali celé rody a brali si ženy a dívky do sexuálního otroctví od roku 200 n.l., kdy KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII ČEŠČŤ zlikvidovali administrativní metropolitní správu CÍSAŘSTVÍ BOHEMSKÝCH a potom pokračovali ve vyvražďování rodu SVAROG až dosud genocidou. O tom, že JEHOSUA SVAROG se svým OTCEM SVAROHEM AUM PRAOTCEM BOHEMUSEM, se nesmělo mluvit, označovali to za herezi, pohanství a všechny SVAROGOVCE A SVAROHOVCE, které objevili, popravovali na mužích a chlapcích a vyvražďovali jejich rody. Byli totiž pověstní TAJEMSTVÍM SVATÉHO GRÁLU, kterým byla SVATÁ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE.

Kateřina je znovu na zemi inkarnovaná v těle fyzickém, vědomá o tom kdo je, a ujímá se znovu vlády nad planetou zemí BOHEMIÍ.

Narodila se tehdy v roce 34 n.l. jako prvorozená dcera JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, a MARUŠKY MAGDALÉNKY, společně se svým bratrem MARTINEM JEHOSHUOU SVAROGEM, který vyšel z lůna matky jako první předčasně a ona se narodila jako druhá o čtyři dny později. 

MAMINKA JEJICH A VŠICHNI OKOLO NECHÁPALI CO JE TO ZA ZVLŠTNÍ TĚHOTENSTVÍ, které bylo náročné, neboť byli počati přesně měsíc před popravou svého OTCE, kterou přežil zázrakem a jejich maminka se celé těhotenství neustále modlila, plakala a psala dopisy všem jeho přátelům, které nesměla odeslat. Téměř celé těhotenství jedla tři potraviny pouze a jedla málo, takže byla kost a kůže a měla obrovské břicho. Všechno z ní si vzali děti. Musela být ošetřována, protože se tak bála o svého muže, že nemluvila, psala a psala a psala a plakala a odpočívala spaním. Ke svému muži nesměla, neboť se hroutila a on si to nepřál neustále zkoušet. takže se neviděli téměř celé těhotenství, aby se vzájemně nerozrušovali svým stavem. Pečovali o ně dva muži, SVAROH AUM a JOSEF Z ARIMATIE a vědělo o nich jenom pár lidí, co je zásobovali jídlem a ošacením a věcmi běžné denní potřeby. Žili v podkrovních místnostech na půdě a nesměli ven. Děti vyrostly ve třech malých místnostech a viděly oknem do nebes a neviděly ven. Viděli jenom nebe. Vycházely na střechu domu v noci a pozorovali hvězdy.

Když se narodili, byli dvojvační. 

Měli v břiše maminky dva vaky s plodovou vodou a byli oddělení. Jednalo se o vzácný jev, kterým se rodí pouze dvojvačná dvojčata, která si nejsou geneticky podobná, jsou na opačných koncích genetického stromu života obou rodičů a mohou se proto mezi sebou ženit a vdávat a mít děti, ale nemusí. Mohou být milenci a nebo žít prostě jenom jako bratr a sestra. 

Takto se rodí pouze dva páry na světě jednou za 1000 let cca. Jeden černý a jeden bílý. Nikdo jiný.

Tito lidé mohou podle matrixových pravidel žít sexuálně se všemi lidmi na světě, neboť mají ve své době nejdelší genetické linie a jsou tantravelmistrovští zvláštním způsobem, léčí lidskou sexualitu jako ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTŘI VERDICH A GRUDLICH. Muž GRUDLICH VERDICH žije se ženami i s muži sexuálně tantravelmistrovsky, jsou pro to zvláštní pravidla, která platí pouze pro něj výlučně, a žena VERDICH GRUDLICH žije v absolutním duálním páru a a má milence, které léčí svým tělem tantravelmistryně, což žádná jiná žena nesmí. Tato žena je bystrozraká od dětství, pokud se s ní správně zachází, a musí vykonávat povolání GLOBÁLNÍ LÉČITELKY A LÉKAŘKY, neb má zvláštní schopnosti, a jako jediná na světě má právo sanačním způsobem rovnat ženské sexuální orgány i jejich dotykem, což nepoužívá, neboť vidí duchovním zrakem bystrozrace a komunikuje s mikroflórou tělní, kterou narovnává mentálně pocitově emocionálně dotykem rukou přes šaty. Neodhaluje nahotu tělní ženského organismu NIJAK.

OBA TANTRAVELMISTŘI JSOU ČASEM VĚHLASNÍ GLOBÁLNÍ LÉČITELÉ A LÉKAŘI.

KAŽDÝ MÁ JINÝ ČASOVÝ NÁSTUP DO VLÁDY LIDSTVA.

JSME EVOLUČNÍ PROGRAM MATRIXU BOHYNĚ NIRVÁNA A EVOLUCE JEJÍ POCITOVÉ SPOLEČENSKÉ MIKROFLÓRY TĚLNÍ, KTERÁ OBÝVÁ VESMÍR VESMÍRŮ STROM ŽIVOTA, A TANTRAVELMISTŘI GRUDLICH VERDICH SE RODÍ PODLE VÝVOJOVÝCH POTŘEB LIDSTVA.

RODÍ SE DO NÁSILÍ ZAŽÍVAJÍ JEJ NA SOBĚ BRUTÁLNĚ SADISTICKY AŽ DO ZAINKARNOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL L'MURTENETU G 10.

STÁVAJÍ SE ABSOLUTNÍMI POZEMSKÝMI SOUDCI LIDSTVA SVÉ DOBY VE VŠECH OBLASTECH, KTERÉ POSUZUJÍ S FYZICKÝM SRDEČNÍM CITEM, KTERÝ NIKDO JINÝ NEMÁ AŽ DO VYŠKOLENÍ ABSOLUTNÍMI BOHY AUMJEHOVA. 

SOUDCI AUMJEHOVA JSOU 2 NA 1 MILIARDU LIDÍ. NYNÍ SE URODILO 10 TĚCHTO PÁRŮ CELOSVĚTOVĚ. TEPRVE SE BUDOU HLEDAT A BUDIT.

PO VYŠKOLENÍ ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA JINK&JANG TRINITY MELCHISEDEK CÍTÍ OTÁČENÍ TĚLESNÝCH KOTULÍ.

Slovo i myšlenka těch, kdo na ně mluví, jim přetáčejí kotule a proto poznají bezpečně postoje,záměry, přání a pocity, mentální vzorce i lež a podvod, falešná svědectv každého muže i ženy a jsou navíc navázáni telepaticky na INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA V ETHERU. 

NYNÍ BUDOU VYUČOVAT SVĚT NEJSVATĚJŠÍ SEXUALITU A SENSUALITU. 

PRVNÍ TANTRAVELMISTŘI GRUDLICH VERDICH RODEM, kteří své talenty ale tehdy neuplatnili, jejich životy se vyvíjely jinak, BYLI TEDY KATEŘINA A MARTIN JEHOSHUA SVAROG.

 Jejich rodiče jim nějakou dobu nerozuměli, neboť byli absolutně protikladní ke všemu, co se vyučovalo jako TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU tehdy. Tvrdili, že s nimi mluví všichni bozi, a to od útlého věku asi 2 let, kdy začali mluvit ve větách a začali oba léčit rukama a odnímali negativní pocity a emoce z lidí. Nikdy předtím to neviděli u nikoho, neboť jejich OTEC JEHOSHUA SVAROG ležel celou dobu jejich těhotenství a narození až do jejich více jak 4 let poraněný a nekomunikoval s nikým téměř vůbec. Nikdy neviděli nikoho léčit, neboť nesměli vycházet z domu Josefa z Arimatie, kde se ukrývali před nebezpečím. Jejich OTEC nebyl ve svém zdravotním stavu schopen převozu, neboť měl poraněnou plíci a nedodechoval a nemohl chodit. Měl brutální bolesti, křeče a krvácely mu a hnisaly rány, dokud si nevyřešil všechny svoje vztahy správně, což mu trvalo od jeho sadistické nečekané popravy, resuscitace a vzkříšení cca 5 let.

Obě děti měli naprosto přirozené talenty a telepaticky komunikovaly se všehobytím na Matce Zemi BOHEMII a se všemi CHERUBSKÝMI BOHY MATRIXU. Byly zázračné, ale nesmělo se o tom nikde mluvit. Věděli o tom pouze jejich rodiče, jejich dědeček a Josef z Arimatie, který je vychovával do jejich odchodu do Bohemie ČEŠČŤ v roce 39 n.l.

Kateřinka a Martínek měli brutálně drastický krvavý příchod na svět. Maruška málem vykrvácela při porodu druhého dítěte, které nejprve nevnímala, až když porodila první dítě a břicho zůstávala velké a něco se v něm hýbalo, tak pochopila, že má v břiše potomky dva. během těhotenství se nikde nemohla poradit a její adopticní otec jí neprohlížel na detail. Porod dvojčat po čtyřech dnech byl tudíž mimořádný. SVAROH AUM jí musel potom provést chirurgický zákrok, aby se krvácení zastavilo. Maruška měla laktační psychózu a těžké deprese a v horečkách, které trvaly několik týdnů, negativní prorocké halucinace. Děti se proto moc nekojily a byly dokrmovány kozím mlékem. Maruška blouznila a viděla obě svoje děti mučené ve vězení a modlila se o to, aby to nebyla pravda. Ve vedlejší místnosti se modlil JEHOSHUA, který v době porodu prvních dětí nebyl schopen vstávat a musel mít 24 hodin pomoc asistenta, nebyl samoobsužný. 

Oba sourozenci bystrozrací od malička, viděli ether i fyzickou realitu a přepínali si zrakovou realitu. Komunikovali s dušemi zemřelých a s anděly v ŘÍŠI ETHER. Viděli matrixové tělo lidí, viděli jim do myšlení a přání. Četli myšlenky. Vytrvale ošetřovali svého tatínka JEHOSHUU společně a neustále se modlili o jeho uzdravení a o uzdravení celého lidstva.

Do jak těžké situace se narodila malá Kateřinka Jehoshua Svarog? 

Co se vlastně stalo JEHOSHUOVI SVAROGOVI, že byl popraven tak náhle a nestačilo se tomu zabránit? Jak byl zachráněn a co se dělo přesně po jeho resuscitaci, že vedle jeho nemocného těla vyrůstali dva lékaříčkové?

JEHOSHUA SVAROG se zamiloval již v jejích 17 letech a ve svých pěti letech do své adoptované sestřičky MARUŠKY MAGDALÉNKY, která byla o 12 let starší a měla handikep, neboť strávila asi 10 let v sirotčinci, kde zneužívali dívky a byla z násilí na její osobnost blázen. JEHOSHUA ji se svým tatínkem SVAROHEM AUM léčili. Trvalo jim to něco kolem 30 roků. Po celou dobu byl JEHOSHUA do MARUŠKY zamilovaný a prohlásil, že až se uzdraví, tak že si jí vezme za manželku. V jejich osobní stráži pracoval Jidáš Iškariotský, kterého SVAROH AUM zachránil před ukamenováním a vzal ho s sebou na práci, nebo't se dozvěděl, že je sirotek, který musel od svých dvou let žebrat a bl odevšad vyháněn. Nebylo mu projevováno žádné milosrdenctví, nedostal vzdělání a jenom kradl aby nezemřel. Jako zloděje ho chtěli Židé ukamenovat. SVAROH AUM ho zachránil, dal ho vyučit a přijak ho do svých služeb. Měl na starosti bodyguarding MARUŠKY MAGDALÉNKY, když jí našli v sirotčinci a zachránili. Jidáš byl v její stráži a byl do ní zamilovaný. Když se dozvěděl, že si bere JEHOSHUU, začal ho nenávidět a chtěl si Marušku odvést s sebou někam pryč násilím. 

Když se dozvěděl, že je Maruška těhotná se JEHOSHUOU a že druhý den budou odjíždět z bepečnostních důvodů do Království Bohemského, že už JEHOSHUA nebude kázat k odchodu ostatním, tak ho zradil kněžím, kteří ho nenáviděli, neboť kázal náboženství, které bylo správně, a falešné kněží, kterým nešlo o blaho lidu, ale o zachování systému, ve kterém nemuseli pracovat a měli moc nad ostatními. JEHOSHUA je zahanboval svým uměním léčit vztahy i tělo i duše a nic za to nechtěl. Zachraňoval je absolutně. Odváděl je z nebezpečné oblasti a dával jim zemi i s její mírumilovnou bezpečnostní správou celou. Nabízel jim celý nový státní systém, že se o ně postará. Toto království budoval se svým OTCEM SVAROHEM AUM PRAOTCEM BOHEMUSEM, byl to jeho sen. JEHOSHUA byl VELEKNĚZ, SVAROH AUM byl král a císař.

Jidáš zneužil fakt, že JEHOSHUA vadil kněžím a vadil Herodesovi, který chtěl Židy v oblasti vyvražďovat, a prostě prodal tajemství jak jej bez boje zatknout. Zradil ho nečekaně rychle a zákeřně tak, že Sanhedrin i Herodes i Pilát nechali JEHOSHUU zmlátit a zbičovat a Herodes, kterému vadil, že odvádí Židy z oblasti pryč do svého království jinde, tak ho nechal popravit na kůlu. Naštěstí se jeho otec SVAROH AUM stačil domluvit s Pilátem, který měl popravu vykonat, na tom, že JEHOSHUU popraví sám a ihned ho sejme z kůlu, aby ho zachránil resuscitací. SVAROH AUM byl totiž věhlasný lékař a chirurg válečný a na popravených trénoval resuscitace se svým týmem a měl pod Golgotou místnost, která vypadal jako hrobka, kam popravené odebírali a pokoušeli se je resuscitovat a odváděli je s sebou do Bohemie, kde zakládali národní zemi a nový metropolitní národ.

JEHOSHUU Svarohovci resuscitovali, pospravovali rány na kůži a na boku pneumotorax a potom byl vzkříšen BOHEM AUMJEHOVA z nebes. BYL ZABALENÝ DO LISTŮ ALOE VERA A DO MYRRHY jako živá mumie a jednou za dva - tři dny se převlékal do nových páten a aloe filetů. Rány měl zhojené dobře kromě jedné hluboké na zádech, která se mu otevírala a hnisala. Nemohl dobře ležet, jenom na boku a musel se polohovat, neboť měl dlouho těžkou depresi a nepřijímal jídlo a nepil, jenom spal a byl apatický, nekomunikoval, plakal, měl halucinační stavy po gálí (forma morfia), které bral na bolesti, nebyl schopen se zvednout, nemohl chodit bez dvou berlí, měl probodnuté nohy a nervy nešly všechny obnovit. Byl mrzák a měl tak silný citový traumatický šok, že měl paralyzované myšlení několik roků. Nesnášel světlo a ležel v podkrovní místnosti ve tmě a meditoval, modlil se nebo spal. Řešil všechny vztahy a pátral po tom, kde udělal chybu, že ho zajali a zavraždili umučením tak hrůzostrašným. Uvědomoval si, co bude dělat dál. Jeho původní plány byly zcela narušeny. Do toho se narodily děti a hned dvě a během dalšího roku další dvě.

O děti se Maruška mohla starat jenom těžko, neboť neustále plakala nad jejich tíživou situací. Přišli o veškerý majetek, nic nezachránili. Všechno jim spálili a nebo rozkradli. JEHOSHUOVI ukradli celé jeho dílo velekněžské léčitelské lékařské TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, které měl doma v mnoha spisech již téměř hotové. Psal jej více jak 15 roků. Většinu toho Jidáš spálil. Nezajímalo ho učení mrtvé osoby, jak si myslel, zajímaly ho věci. Co mohl, prodal pod cenou a zbytek, co lidé nechtěli, spálil. To všechno stihl do 4 dnů po popravě, kdy SVAROH AUM JEHOSHUU resuscitoval a nemohl se zabývat jeho majetkem. Když přišli na místo, kde byl JEHOSHUŮV dům, zjistili, že tam nic není. I ohořelé trámy domu si lidé rozebrali a zbylo tam spáleniště. Byl nejbohatším mužem v oblasti po svém otci SVAROHOVI AUM, věhlasný lékař, které zde působil již leta dopředu, než začali dělat svolávací ohňostroje a odebírat lidi na vozy do Bohemie Češčť.

Děti se tedy narodily do situace, kdy otec ležel zmušený poraněný nemocný na duši ve tmě a nikoho k sobě nechtěl a jeho žena se o něj bála a děti nezvládala. Nikdo jim moc nemohl pomáhat, neboť byli schovaní až do doby, kdy byl JEHOSHUA schopen převozu. Měl děsivé fobie, nebyl schopen ani sejít ze schodů. Dělalo se mu nevolno a kdyby šel mezi lidi, tak by zkolaboval. Bál se lidí, neboť si nebyl jistý, zdy ba mezi nimi nemohl být další takto intimní zrádce. Neměl důvěru k lidem a usiloval o to několik let, aby zase mohl vyjítí ven. Už dvě osoby najednou mu dělaly potíže. Nesnesl ve své přítomnosti nikoho moc dlouho. Neměl zájem. Děti viděl poprvé asi po pěti měsících, kdy mu je přinesli ukázat. Pohrál si s nimi a nosili mu je jednou denně pomazlit v náruči. Věnoval se jim zejména Josef z Arimatie oběma najednou. ŽIly v jedné místnosti a neviděly ven. neviděly jak svět vypadá. Josef jim to vyprávěl a nosil jim věci a maloval jim obrázky a učil je mluvit.

Děti nesnášely být neustále v jedné místnosti a chtěly chodit za maminkou a za tatínkem. Maminka je neustále vyhazovala, neboť měla deprese a řešila to pobytem ve tmě, což jí dělalo dobře. Ležela a zatahovala si závěsy a spala nebo ase modlila. Když otěhotněla podruhé, bylo jí špatně a děti za ní nemohly. nevytvořily si proto kní vztah jako k mamince. Téměř je nepřijímala.

Jejich tatínek JEHOSHUA je přijímal denně a když popovyrostly, tak asi tak v jejich 3 letech mohli za tatínkem chodit na hodinku denně si pohrát. Maminka je nechtěla, protože nezvládala dobře další těhotenství, které bylo neplánované a poněkud ukvapeně předčasné.

Tatínek děti učil léčit a ony obě ho učily komunikovat s rostlinami a se zvířaty, což uměly samy od sebe, nikdo je to neučil. Tatínka chodili ošetřovat a pečovat o něj, myli ho, mazali, masírovaly a zpívaly mu písničky, které slyšely za dvěřmi, kde byla maminka, která hrála na harfu a zpívala jenom když byla sama.

Děti milovaly tatínka ošetřovat a prohlížet si jeho rány a chtěly o nich mluvit, což JEHOSHUOVi časem vadilo, protože je zajímalo neustále totéž a nechápaly jak mohl Jidáš zradit takto.

Děti tudíž několik let vyrůstali jako zajatci situace a neměly normální dětství. To je velice sblížilo. Byli nerozlučitelní. Říkali si Majťa a Kajťa. Chodily za ručičku, měly tašku lékařskou a neustále chtěly každého léčit. Moc pacientů neměli a tak když bylo JEHOSHUOVI dobře, stejně musel hrát pacienta.

Když bylo dětem 4 roky a něco, tak se rodina odstěhovala do Egypta a nemuseli se už skrývat. Pro děti to byl obrovský zážitek a chtěly chodit ven do přírody a mezi lidi a poznávat svět. Rodiče byli na ročním pobytu v Asuánu v chrámu Philae učit se svatou sexualitu a děti 4 už nyní hlídal Josef z Arimatie a jejich poručníci muži z královské gardy. Kateřinka dostala za poručníka Aumdona Thomase, který pocházel z Východu a byl původem Tichomořský Indián. Aumdon byl o 40 let starší než Kateřinka, přesto si jí vzal v jejích 18 letech za manželku.

Předtím, než se to stalo, tak Kateřina málem zemřela na ušknutí černou kobrou, která jí kousla do levého ňadra. Při procházce náhle vystoupala kobra před ní do výšky a prudce zaútočila na její hrudník. Kateřina zmodrala během několika minut podlitinami a těžce dýchala. Aumdon ji ošetřoval několik dnů a modlil se o její uzdravení a ona si uvědomila, že jí opravdu miluje. Ihned po této událost se vzali a měli spolu syna Tomáška.

Než rodina SVAROG s jejími spolupracovníky odešli do zahraničí kázat dobrou zprávu o KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH jako velvyslanci, tak bylo dětem téměř 6 roků a pak strávily dětství putováním po cizích krajích. Děti měly učitele a musely si vést deníky a krestli všechno, co viděly a učit se jazyky. Byly proto velice chytré a metropolitní a mírumilovné. Navštěvovali i místní panovníky, přinášeli dary, hráli pantomimické divadlo o lásce jak má vypadat v rodině a přinášeli světu poselství o království božím, které se v Bohemii Češčť zakládalo. Do království posílali po sých pravidelných poslech zprávy, předměty různé, návody na výrobu nových jídel, semena a popisy jejich rostlin a na co se používají. Dělali průzkum a navazovali obchodní a politické a náboženské vztahy.

Pokračování příště.