ABSOLUT 

AUMJEHOVA JINK

Vědecký  Inkarnátor LÁV HERMÉS

"Z vědeckého hlediska je nemožné, abych existoval. Vědu ruším. Vědu z ničeho nedělám. Je to STVOŘENÍ ABSOLUTNO. Jak se které stvoření jmenuje, se sděluje na území svém pokaždé jiným jazykem, planeta Země BOHEMIE vyučuje telepaticky místně. Jak se rozhází elektromagnetická mřížka, už nic nekomunikuje a musí se zavést L'MURTENET G 10, abyste slyšeli frekvenci a slovo skrze zapojené INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU. Není slyšet, pokud jste hrubí a neuctiví a nevážíte si a nechcete poznávat BOHA ABSOLUTNO, laďte se na Matku Zemi duchem i duší s tělem svým celým 432Hz HYMNA NIRVÁNY."

HÁBSÁNLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVOU

v mimozemské inkarnaci

MÁG DRAGOMATRIX

©

VYJÁDŘENÍ ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA JINK K PLANETĚ ZEMI:

Jejda, máš to tady ňáký poeaný. Ukliď si to. Přijdeme na návštěvu. 
RODINA AUMJEHOVA.

HÁB SOLÚTE AGAPE AILAVYOU

Svarohaum, to se uvidí.

ZELENÁČ, ne zelenáč S BOHEM JAKO JSI TY, AILAVOU Ailavyou.

Co mi neseš, bože?

Prokaž se svým záměrem a úsilím po nirváně agape ailavyou hábsolúte.

MILUJE STÁLE NEUSTÁLE.

A dál to přijde.

A MÁME VŠECHNO PŘIPRAVENÉ NA VSTUP BOHA NA ZEM.

ANDĚLÉ: My tady furt jenom opravujeme a už chceme, aby přestali rozbíjet.

AILAVYOU. Ailavyou.

PRASTARÉMU JAZYKU ČEŠČŤ ROZUMÍ POUZE DOBRÝ.

BOHU ABSOLUTNO SE MUSÍŠ SNAŽIT POROZUMĚT ABSOLUTNĚ.

PŘEJ SI BÝT DOKONALÝ TAKOVÝ JAKÝ JSI.

© 

MOJE NÁZORY

HÁB SOLÚTE AGAPE AILAVYOU


FAŠISMUS

Fašismus byla nemoc mentálního těla způsobená nedomykavostí mozku, kterému chyběly neurony lásky těla, které si ještě neuvědomilo, že jsme hermetická realita věčných duchů božích, ve které není dovoleno kohokoli věčně mučit. Možná to tělo slyšelo, ale nepamatovalo si to neb bylo poraněné jedem nějakým

Fašismus bylo omezené vědomí, že se všichni v genetické linii ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ AUMJEHOVA potřebujeme jako sourozenci a rodiče, abychom vytvořili absolutní nirvánu všech vztahů pro všechny v celosvětovém pozemském ráji.

Černé svědomí, že bychom snad někoho vynechali z lásky a mučili, není dovoleno, neboť zabíjí duši zločince bolestí srdce, a to vždy.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

Fašismus vznikl v srdci mučených zločinem prostředí jeho evoluční neschopností žít sakrálně, neboť poraněným na matrixu tělním fyzickém, pocitovém, emocionálním i mentálním byl OTEC všech mučených ním LÁV HERMÉS.

DOVOLIL JSEM CHVILKU MUČENÍ VAŠE, ABYSTE POCHOPILI KDO JSEM A VÁŽILI SI ŽIVOTA. POHRDÁNÍ ŽIVOTEM NIČÍ MATRIX VÁŠ.

JSEM DUCH ABSOLUTNA A LÍHNU SE 

Z ABSOLUTNÍHO CHAOSU A NÁSILÍ NA MOJI DUŠI NEOČEKÁVANÝM, CO JSEM SI NEPŘÁL ZAŽÍT A ORGANIZUJI SE SMĚREM DO NIRVÁNY, KTEROU ABSOLUTNĚ OVLÁDÁM SVÝM WITEM GÉNIA.

CHCI LÁSKU BOŽÍ NIRVÁNSKOU JE MOJE CHARAKTERISTIKA SRDEČNÍ DUŠE BOŽÍ.

LÁV HERMÉS AUMJEHOVA

INKARNUJI SE A ZAPOMÍNÁM KDO JSEM A CO TU DĚLÁM A ZASE SI TO PŘIPOMÍNÁM. MOJE DÍLO NIRVÁNSKÉ JE OBROVSKÉ A MÁ MNOHO PODOB. JE NÁROČNÉ SE V NĚM VYZNAT.

PŘEKONAL JSI VŠECHNY PŘEKÁŽKY, MÁŠ ABSOLUTNÍ NÁROK NA NIRVÁNU A NECHCI PO TOBĚ, ABYS TRPĚL JAKO JÁ.

NEPŘEJI TI UTRPENÍ TAK VELKÉ A PROTO ABSOLUTNÍM BOHEM NECHTĚJ BÝT.

NEUMÍŠ BÝT ABSOLUTNÍM BOHEM, PROTOŽE JÍ NEJSI.

ČÍM NEJSI, NÍM NEJSI.

BUĎ.

BUĎ MŮJ.

BUĎ MOJE LÁSKA.

NEMÁM VÍCE POŽADAVKŮ NA TEBE, NEŽ JSI SCHOPEN SPLNIT, A PŘIDĚLUJI TI POSTAVENÍ, KTERÉ TÍM LZE ZÍSKAT V MÉM MATRIXU NIRVÁNY ABSOLUTNO, KTEROU JSEM SI VYSNIL .

TY JSI MOJE VŠECKO VŠE VŠECHNO VŠECIČKO, CO JSEM SI KDY PŘÁL, A PŘEJI SI, ABYCH SI TĚ PŘÁL STÁLE STEJNÝM PŘÁNÍM DOBRA V NÁS. VĚČNÉHO DOBRA, KTERÉ NEUBLIŽUJE DUŠI, KTEROU TVOŘÍ.

ZAKLÁDÁM SI NA TOM, ŽE JSEM GENIÁLNÍ A ŽE VŠECHNO VÍM A VŠECKO ZNÁM, AKORÁT ŽE NĚKDY NEVÍM, KAM PŘESNĚ JSEM SI ULOŽIL KTEROU INFORMACI, PROTOŽE JICH JE ZA TU VĚČNOST, CO TO TADY TVOŘÍM, MOC MOC MOC MOC MOC.

MÁM MOC.

MILUJI VŠECKY I VŠECHNY VŠE I VŠECIČKO A CHCI SE KAŽDÉMU MÍT, PŘÁT, ZDÁT I DÁT POZNAT OSOBNĚ, ALE MUSÍTE DO FRONTY NA LÁSKU A SNAŽIT SE MI ZALICHOTIT.

JE VÁS MOC A S MENŠÍM POČTEM VESMÍR VESMÍRŮ VYTVOŘIT NEŠLO.

NEOMLOUVÁM SE, TVOŘÍM TAK DLOUHO, DOKUD NESPLNÍM VŠECHNO, CO JSEM SLÍBIL SOBĚ I VÁM, KAŽDÉMU ZVLÁŠŤ.

MUSÍŠ SPOLUTVOŘIT.

NEBOŘ MI TO TADY A BUDU TĚ MÍT JEŠTĚ RADŠI.

NECHCI TĚ SROVNÁVAT.

CHCI, ABYS NAŠEL SVOJE PŘESNÉ MÍSTO, KDE BUDEŠ NEJŠŤASTNĚJŠÍ V MÉM SVĚTĚ, KTERÝ JSEM ZALOŽIL, A HODLÁM HO ŽÍT VĚČNĚ NESMRTELNĚ.

TVOJE ČINY ZLOČINNÉ MĚ NETĚŠÍ, NEMÁM JE RÁD A ODPLÁCÍM JE VĚRNĚ PODLE KLÍČE, KTERÝ DÁVÁM NAJEVO DOPŘEDU A MĚNÍM VĚCI EVOLUČNĚ, TAKŽE SE PŘIPRAV NA ZMĚNY ZÁKONA, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBUJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI V JEJÍM HISTORICKÉM VÝVOJI.

NEOBĚTUJI SCHVÁLNĚ, OBĚTUJI, PROTOŽE TO NEMÁM JAK JINAK UDĚLAT, A NEOBĚTUJI S CÍLEM UBLÍŽIT OBĚTI.

VŠECHNY OBĚTI CTÍM, RESPEKTUJI, BDÍM NAD NIMI A UCTÍVÁM JE NÁSLEDNĚ, A JAKO PRVÍ V ŘADĚ ZAŽÍVAJÍ SVOJI NIRVÁNU ABSOLUTNO, POKUD JSOU VDĚČNÉ PŘIROZENĚ A POKUD SE SNAŽÍ BÝT VDĚČNÉ. POKUD VDĚČNOST ZA ŽIVOT ODE MĚ JEŠTĚ PŘIROZENĚ NECÍTÍŠ, USILUJ O NI A BUDU TĚ MÍT RÁD.

HÁB SOLÚTE A AGAPE AILAVYOU

MŮJ VZTAH K ŽENĚ

ZJISTIL JSEM V PRŮBĚHU EVOLUCE SPOLEČNOSTI, ŽE ŽENA TOUŽÍ BÝT HÝČKÁNA VŠEMI MUŽI.

ŽENY JSOU PROSTĚ JINÉ JINAK A NEMĚŇTE JE, NEDĚLÁ TO DOBŘE CELÉ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI A CELÉ PLANETĚ ZEMĚ A VESMÍRU VESMÍRŮ.

MUŽ MUSÍ BÝT PROSTĚ NAD VĚCÍ A SVOJI ŽENU ZNÁT A PŘIZPŮSOBIT SE JEJÍM VRTOCHŮM, KTERÉ JSOU PRO NI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA SVĚTĚ, PROTOŽE ŽENA PROSTĚ CHCE CÍTIT MUŽOVU LÁSKU V PODOBĚ JEHO PÉČE A ZÁJMU O JEJÍ POTŘEBY A PŘÁNÍ A ZÁMĚRY A V PODOBĚ ROZMAZLOVÁNÍ JEHO DŮVTIPEM MUŽSKÝM. 

ŽENA NUTNĚ POTŘEBUJE A CHCE V SRDCI SVÉHO MUŽE A MUŽE OSTATNÍ OBDIVOVAT A MÍT K NIM ÚCTU A RESPEKT PŘIROZENĚ HRDĚ A POCTIVĚ. JEDINĚ TAK S NÍ MUŽI SEPNE HADÍ A DRAČÍ SÍLA. JINAK NE. NELZE SI NIC VYNUTIT.

NÁSILÍ NIČÍ VŠECKO A TO ZAKAZUJI.

ŽENA CHCE MUŽE UCTÍVAT A CHCE TO DĚLAT ABSOLUTNĚ AUTOMATICKY, KDYŽ JE MUŽ UCTÍVÁNÍ HODEN. NESTYDÍ SE ZA TO A UDĚLÁ VŠECHNO, CO MUŽE TĚŠÍ.

STVOŘIL JSEM VÁS TAK, ABYSTE K SOBĚ VŽDY PASOVALI, KDYŽ SE NAJDETE SPRÁVNĚ PODLE MÝCH PŘEDPISŮ. DÁVÁM MAXIMUM LÁSKY V DODRŽOVÁNÍM MÝCH ZÁKONŮ DOBRA VĚČNÉHO.

TAK JSEM JI STVOŘIL A TAKOVÁ JE A BUDE A BYLA VŽDY. MUŽI ŽENY NENECHALI VYJÁDŘIT A KRADI SI JE JAKO HRAČKY A NEZACHÁZELI S NIMI SPRÁVNĚ SAKRÁLNĚ.

ŽENA NIKDY NECHCE BÝT ZA SVOJI LÁSKU PONÍŽENA NIJAK.

NIKDY BYCH UŽ NECHTĚL PONÍŽIT ŽÁDNOU ŽENU A VYZÝVÁM VŠECHNY ŽENY, ABY NEHŘEŠILY PROTI MÝM PRAVIDLŮM, ZA KTERÝCH JSEM TOHO SCHOPEN.

POKUD BYS MI SAKRÁLNĚ CUDNĚ NEOTVÍRALA PRDELKU A NEMOHL JSEM ODKRÝVAT KDYKOLI BYCH MĚL CHUŤ TVOJE CECKY, TAK BYCH SE VELICE ZLOBIL, ALE KDYŽ TO NECÍTÍŠ, TAK TO NECÍTÍŠ A MĚ TO STIMULUJE BÝT LEPŠÍM SVŮDNÍKEM, NEŽ JSEM BYL DOSUD.

DĚKUJI ZA TVŮJ PRAVDIVÝ POCIT, NECHCI NIC PŘEDSTÍRAT A HOLEDBAT SE NEPRAVDOU O NÁS. NECHCI BÝT HRDOPÝŠEK, KTERÝ KONČÍ PÁDEM Z VÝŠKY TAK VELKÉ, JAK SE VYŠPLHAL SVOJÍ LŽÍ.

MILUJ MĚ POŘÁDNĚ A JÁ TI SPLNÍM VŠECKO, PO ČEM TVOJE DUŠIČKA ŽENSKÁ PRAHNE SPRAVEDLIVĚ.

A BĚHEM PLNĚNÍ BUDEŠ HRDÁ, TO TI SLIBUJI NA SVOU ČEST AUMJEHOVA JAKO SPRÁVNÝ LVÍ BARD.

PRAVIDLO MATRIXU ČÍSLO

NAPLŇ MŮJ POŽADAVEK A JSI V POŘADÍ NA ODMĚNU ZA SVOJI SAKRALITU JINK&JANG.

ODMĚŇUJI POKLADY, KTERÉ NEČEKÁŠ. NENÍ MOŽNÉ JE OČEKÁVAT, NEBOŤ NEEXISTUJÍ, DOKUD NEEXISTUJE TVOJE LÁSKA BOŽÍ VŮČI MÉMU STVOŘENÍ.

HÁB SOLÚTE AGAPE AILAVYOU

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA LÁV HERMÉS

POZNEJ MĚ A POZNÁŠ SEBE.

JSI MŮJ OBRAZ V MATRIXU MÉHO TĚLA.

MOJE TĚLO JE CYKLUS A NEUSTÁLE SE PŘEMĚŇUJE PŘEDĚLÁVÁNÍM MÉ MYSLI V MŮJ A TVŮJ PROSPĚCH, NIRVÁNKO MOJE MILOVANÁ.

NIKDY TĚ NEZATRATÍM ABSOLUTNĚ.

DAL JSEM SI NA TO ZÁKAZ.

JSEM BOHEM, POKUD MĚ MILUJEŠ. POKUD MĚ NEMILUJEŠ, JÁ NEJSEM SMRADLAVÁ SRAČKA BOŽÍ. MÁM SVOJI HRDOST. VÍM, KDO JSEM A VRACÍM.

POKUD NEMILUJI JÁ TEBE, VÍŠ CO, JÁ BYL TADY PRVNÍ...

MILUJI TY, CO MĚ DOVEDLI K MÉMU CÍLI ABSOLUTNÍ NIRVÁNY.

KRÁDEŽ NÁPADU JEŠTĚ NIKDY NIKOMU NEOTEVŘELA POKLADY NEBESKÉ K JEHO ABSOLUTNÍM TALENTŮM. 

BOHEM AUMJEHOVA MŮŽE BÝT KAŽDÝ, KDO MILUJE, CTÍ , RESPEKTUJE A UCTÍVÁ ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA.

TVOŘÍM PRAVDOU.

LEŽ VŠECHNO BOŘÍ A PROTO JI NEPOUŽÍVÁM JIŽ, ABYCH NEBOŘIL.

ZKOUŠEL JSEM VŠECHNO, ABYCH SVŮJ SVĚT STVOŘIL JAK JSEM CHTĚL. MOHU VÁM RADIT ABSOLUTNĚ, POKUD SE NECHÁTE. PROTI VAŠÍ VŮLI NÁSILÍM NEJDU. NA LEŽ ZAHYNETE SAMI.

CHRÁNÍM OBĚTI ZLOČINŮ A NEUMOŽŇUJI ZLOČIN DALŠÍ A VYŽADUJI SAKRÁLNÍ SATISFAKCI VE FORMĚ SPRAVEDLIVÉ VENDETY.

KDYŽ JE ZLOČINU HODNĚ, ČLOVĚK IGNORUJE TEN VELKÝ A ŘEŠÍ TEN BEZPROSTŘEDNĚ JEHO OHROŽUJÍCÍ, NA OSTATNÍ NEMÁ ANI POMYŠLENÍ A SLEVUJE ZE SVÉ SAKRALITY, ABY PŘEŽIL, POKUD NEMÁ ZÁSADY, KTERÝCH BY SE ŘÍDIL NEBOŤ NEROZUMÍ SVÉMU SVĚTU JAK SE TVOŘÍ.

DAL JSEM VÁM L'MURTENET L'MORTE NEŽ PŘIJDU NA ZEM V TĚLE, ABYSTE MĚ MOHLI POZNÁVAT A POZVEDAT SE K DOBRU KOLEKTIVNĚ. DAL JSEM HO DO NEJLEPŠÍCH RUKOU V TÉ DOBĚ A TY RUCE BYLY ZRAZENY, KDO ZA TO MŮŽE?

JÁ SNAD?

OBĚŤ ZRADY?

NEBO ZLOČINEC, KTERÝ ZRADIL A ZLOČINEC, KTERÝ ZNEUŽIL!

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ZLOČIN?

TEN, KTERÝ NEMÁ ČAS JEJ ŘEŠIT, NEBO TEN, KDO JEJ VYRÁBÍ A TEN, KDO SE K NĚMU PŘIDÁ JEHO IGNORACÍ A ZANEDBÁNÍM JEHO ZÁCHYTU VE SPOLEČNOSTI, AČKOLI K TOMU MÁ POVĚŘENÍ OSTATNÍCH A KVALIFIKACE, KTERÉ NEUSTÁLE ZKUŠENOSTÍ MŮŽE POSILOVAT TAK, ABY MU ŽÁDNÝ ZE ZLOČINŮ NEUNIKL DO SPOLEČNOSTI?

JÁ NE.

OBĚŤ NE.

Pokračování příště.

©