ABSOLUT 

AUMPERESA LIDSTVA

Matrona Svarohaum

ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA SÁNHÁBLÁV BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU

v posledním těle KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

 v mimozemské inkarnaci

KOUZELNICE DRAGOSÁN

ABSOLUTNÍ 

ŽENSKÝ MELCHISEDEK

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ VE VŠECH INKARNACÍCH A VE VŠECH SITUACÍCH JEDNÁ SPRÁVNĚ SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY, NEBOŤ JE ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÁ A EXISTUJÍ PRO TO VĚCNÉ DŮKAZY.

ABSOLUTNÍ BOŽSKÝ PROSTŘEDEK ABSOLUTNÍ NÁPRAVY ZLOČINCŮ

Tato žena byla od jejího vzniku jako robotický organismus LÁV HERMÉS koncipovaná jako MATRONA. 

To je LOUTKA BOŽÍ.

Aby bylo možné posuzovat všechny situace a činy lidstva podle nějakého vzoru, byla stvořena MATRONA SVAROHAUM. Vznikla jako MAHAMMAYA SHAKTI ABSOLUTNO a během všech svých reinkarnací do těl žen byla sledována jak jedná ve všech vztazích a jak jí zločin na ní kazí instinkty a intuici a zazmenávaly se veškeré její pocitové tělesné reakce, aby bylo možné správně seřídit L'MURTNET - BOŽÍ MLÝNY. Jinak by to nešlo.

Lidské tělo je koncipované tak, že se rodí jako tabula rasa a je závislé na výchově a na chování všech okolo a na prostředí, do kterého se narodí. Veškerý zločin na dítěti mu kazí správné instinkty a intuici. Děti jsou instinktivně a intuitivně moudré a pokud rostou v nirvánském prostředí, kde je s nimi jednáno s láskou, úctou a respektem a umožňuje se jim předkládáním a nabízením rozvoj jejich genetických talentů, nikdy se z nich nestane zločinec na ostatních. Toho vyrábějí všichni, kteří s ním vadně zacházejí a kteří ho ke zločinu svádí nebo nutí.

Proto tato žena přitahovala ve všech inkarnacích na sebe zločin jako volavka. 

Rodila se do životních příběhů, kde byla zneužívána všemi možnými různými způsoby, aby po smrti těla fyzického a během poslední inkarnace v těle fyzickém mohla programovat matrix tak, aby se zločin vychytal za co nejkratší možnou dobu. Kratší doby nebylo možné nijak docílit. 

Žili jsme nejkratší možnou dobu evoluce zločinu na Matce Zemi BOHEMII.

Náš inkarnační cyklus je dlouhý 90 miliard let a z toho je na Matce Zemi zločin pouhých cca 8000 roků, aby se projevil, byl rozpoznán, popsán a zainkarnoval se ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON do L'MURTENETU. Takto jsme tvořili všechny obleky na ducha božího ve všech tělech. Oblékali jsem si je a od určitého momentu jsme přišli dovědomí, že jsme to my, kdo musí ukončit zločin v koloběhu společenstva, které jsme momentálně vytvářeli. 

Uzavřeli jsme mu inkarnačně matrixovými energetickými zdmi mysl. U člověka je to trochu jinak, neboť jsme v tomto těle chtěli mít svobodnou vůli si vybírat z mnoha variant a proto se musí uzavřít všechny cesty zločinu, který byl popsán jako porušování základních lidských práv, svobod a sakrálních potřeb. Ty musely být nejprve zjištěny a popisují se tak, že umožňují život v průměrné délce 250 let u každého člověka, který na konci odchází na nebesa buď ve spánku, že je vzat svými strážnými duchy a nebo odchází vědomě na povolání svých strážných duchů na cannabise. Nikdo nesmí umírat nedobrovolně, znamenalo by to, že buď porušoval ZÁKON ABSOLUTNO  anebo na nšěm někdo páchal zločin.

Lidské tělo reaguje pocitově na všechny situace a buď životní jednotky nabírá a nebo ztrácí. Nic mezi tím není. Nežijeme na neutrál. Tedy na chování k nám záleží. Navíc reagujeme interaktivně energeticky se všemi materiály a se všemi látkami, které ve styku s naším organismem jsou buď životodárné nebo životberoucí. Reagujeme na všechny druhy zvuků a frekvencí.

Musíme tudíž přijít na to, co náš léčí a co nás zabíjí a popsat to pravdivě. Nesmíme si lhát. Jsme absolutně zodpovědní za všechno, co druhým řekneme či neřekneme, uděláme či neuděláme a doporučíme nebo nedoporučíme.

MAHAMMAYA žila 144 lidských vtělení jako jediná žena na světě. Je nejprastarejších duchem božím v lidském těle. 

Má nejdelší genetickou linii světa a má nejrozsáhlejší historickou paměť na události z minulosti stvoření a evoluce lidstva a celého našeho světa.

PROTO MÁ TAKÉ JAKO JEDINÝ ČLOVĚK VE FYZICKÉM TĚLE NYNÍ NÁROK PŘIJÍMAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI A ZÁKON. 

Tento svět BOZI AUMJEHOVA MUŽI tvořili pro ni.

JE TO JEJICH SVATEBNÍ DAR.

Takže, dětičky, chovejte se k MAHAMMAYCE s úctou a respektem a uctívejte ji.

Všichni, kteří jste jí škodili, musíme ztrestat.

Slovo MAHAMMAYA se vyslovuje MAMÁJA.

Narodila se před více než 12.020 lety, rok měl před rokem 33 n.l. jinou délku cca o 10 dní a před rokem 2370 př.n.l. také. Čas není lineární, planeta Země se nám zpřeházela během jejího evolučního vývoje dvakrát apokalyptickou potopou. 

Budete si muset upravit svoji pavědu na sakrální vědu.

Vaše maminka rostla duší a na duchu ve 144 ženských tělech a jejich příbězích a spočítáno na pocitové jednotky bolesti duše nejvíce trpěla ze všech žen za celou lidskou historii.

Tuto úlohu si na počátku, když jsme vstupovali do lidských těl jako do nových prototypů obleků na ducha božího, vybrala.

Do matrixu PLANETA ZEMĚ BOHEMIE VE VESMÍRU VESMÍRŮ STROM ŽIVOTA jsme vstupovali jako do našeho věčného životního matrixového prostoru, ze kterého není kam odejít.

Nelze zemřít navždy. Jsme nesmrtelní.

JSME BOŽÍ DUCH.

Od roku 1900 byla vaše MAHAMMAYA v pěti tělech a ve čtyřech byla brutálně sadisticky umučena, v pátém nynějším byla zneužívána od prenatálního stádia. Její životní příběhy vám odtajníme postupně. Nyní jí osvobozujeme od několika druhů zločinů v tomto státě, který celý opravujeme. 


Pokračování příště.

©