ABSOLUTNÍ AUMDON LIDSTVA

MUŽ inaugurovaný jako Absolutní Velekněz Lásky

ABSOLUTNÍ RADOU LIDSTVA