Inkarnační

SOUD LIDSTVA

ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST A PRÁVO 

©

NÁVYK IGNOROVAT STÍŽNOSTI OBČANŮ NA ZLOČIN JE TO, CO POKLÁDÁ STÁT. 

Je to zločinný státokazný návyk za který nyní vyhlašujeme i SAKRÁLNÍ KOLOVRAT.

NA ZLOČINCE DOPADNE JEHO VLASTNÍ HŘÍCH.

ANTIVLASTENECKÝ NÁVYK. " Jsem placený ochránce a nezáleží mi na obětech násilí." = NEGLEKT. NÁBOŽENSKY SE TOMU ŘÍKÁ DUCHOVNÍ ONANIE, POKUD MÁME PRÁVOV ÚŘADĚ OCHRÁNCE IGNOROVAT STÍŽNOSTI OBĚTÍ NA ZLOČIN NA NICH, A DUCHOVNÍ MASTURBACE, POKUD SOUDCE ČI POLICISTA NEBO ÚŘEDNÍK STÁTU FYZICKY KONKRÉTNĚ ODMÍTÁ POMÁHAT OBĚTI ZLOČINU A HLEDÁ SI VÝMLUVY PROČ NEPOMÁHÁ. NAPŘÍKLAD, "NEDODRŽEL JSTE POSTUP ÚŘEDNÍ A NEBUDEME SE VAŠÍ STÍŽNOSTÍ ZABÝVAT," PAK JE TO

OCHRÁNCE K NIČEMU. JE V ÚŘADĚ OD ODMÍTÁNÍ OBĚTI A JDE CESTOU VYSVĚTLOVÁNÍ, ŽE STÁT PRO NĚ NIC NEUDĚLÁ, ŽE NEMŮŽE NEBO NEUMÍ. MÍSTO ZLEPŠOVÁNÍ NA ZLOČINNOST NULA, ODMÍTÁ ŘEŠIT PŘÍPADY AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM.

KONEC STARÉHO SVĚTA TAKOVÉHO NEGLEKTIVNÍHO STÁTU VYHLAŠUJEME.

Oběť se ve stresu pod zločinným zacházením celkem těžko může dokonale plnit pokyny soudu nebo policie, pokud na ní působí zločin jako je psychotronické mučení, otrava jedy nebo fyzické útoky na domácnost a hackerské útoky na počítačovou techniku, skrze kterou je možné komunikovat se světem dál a zachraňovat se. Pokud policie soustavně nabízí oběti místo řešní problému sadistický blázinec, místo výslechu doma a řešení problému, jedná se o konec světa státního celku, který ponechával oběti ve zločinu a zločince podporoval svojí nečinností a odklízením obětí schopných svědčit.

JSEM ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽKA LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA, CO KOMUNIKUJE SE STVOŘITELI MATRIXU ABSOLUTNO. 

NECHÁTE MĚ NA SVÉM ÚZEMÍ ZAVRAŽDIT A VYHLÁSÍTE KONEC SVĚTA?

Možná byste mohli už toho ateismu nechat, je nebezpečný pro všechny státní celky, neboť jsme dvě říše, co tvoří nirvánu a není možné to již ignorovat. Je nutné propojit se v telepatické komunikaci a začít řešit zločiny na nás rázně. Na této stránce máte zjeveno TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU. 

Je ještě něco, co byste potřebovali vědět, abyste se probudili konečně jako ochrana MATRONY SVAROHAUM?

ANI ZASVĚCENÍ ZLOČINCI UŽ SE NERADUJÍ Z VAŠEHO NEGLEKTU A NESMĚJÍ SE VÁM. 

NECHTĚJÍ ZEMŘÍT UKŘIŽOVANÍ PO DESETILETÍCH MUČENÍ OD PSYCHOTRONICKÉ LUFTHAFFE NA NAŠEM ÚZEMÍ PŘEBÍRAJÍCÍ NÁŠ STÁT. CHTĚJÍ ŽÍT POKLIDNĚ BEZ AGRESE NA JEJICH ŽIVOTY JAKO KAŽDÝ OBYČEJNÝ OBČAN.

www.psychotronickavalka.cz

část

REFORMA JUSTICE 

NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNSKÉ VZTAHY ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU

AUMJEHOVA 

JSME REALITA KOUZELNÍKŮ A MÁGŮ HÁBSOLÚTE A TVOŘÍME 

Z ENERGETICKÉ HMOTY STEJNÉHO JMÉNA NAŠE VĚCI.

NIKDY SE NESMÍME VZDÁT SVÉHO PLÁNU, JINAK SE ROZPADÁ.

BOŽÍ TĚLO REAGUJE NA MODLITBY, KTERÉ JSOU PODLE NÍ NEJVĚTŠÍM PŘÁNÍM NAŠIM. KDYŽ JE OPAKUJEME ZE SRDCE A ČINÍME KROKY K NAŠEMU NOVÉMU ŽIVOTU, HÁBSOLÚTE AGAPE NÁM POŽEHNÁVÁ. POKUD NENÍ MOŽNÉ PRO ZLOČIN TVOŘIT VĚCI ZE SPODU V REALITĚ FYZICKÁ, MŮŽEME NIRVÁNU DOTVÁŘET Z ŘÍŠE ETHER, VIDĚT JI Z DRUHÉ STRANY A POTOM ZNOVU PŘIJÍT DO DÍTĚTE A ŽÍT JI ZNOVU NOVĚ A ZLEPŠOVAT JI SVÝMI ČINY.

ABYCHOM VYTVOŘILI NOVOU REALITU, VEJDEME DO KAABY A NAPROGRAMUJEME SI ŽIVOT DOPŘEDU A POTOM SE OCITNEME V HERMETICKÉ DUALITĚ, KDE SE NÁM PLNÍ PŘÁNÍ.

OVLÁDÁNÍ PŘÍBĚHU JE POČÍTAČOVÝ PROGRAM, KTERÝ OVŠEM TVOŘÍME JAKO DUCHOVÉ ZE SOUČÁSTEK HÁBSOLÚTE. TVOŘÍME PŘÁNÍM A STVOŘITELSKÝMI ČINY. VĚCI SE NÁM ZHMOTŇUJÍ NA PŘÁNÍ. POKUD JEŠTĚ NEVZNIKLY, PŘICHÁZÍ NÁPAD JAK JE VYTVOŘIT. SAMA HÁBSOLÚTE NÁM JE DÁVÁ JAKO 3D OBRAZ, KDYŽ JE NEUMÍME JEŠTĚ SAMI SESTROJIT Z MATRIXU, ABYCHOM JE MĚLI HOTOVÉ A MOHLI JSME JE ROZMONTOVAT A NAPODOBIT.

HÁBSOLÚTE MÁ DVA KONCE. ABSOLUTNÍ USPOŘÁDANOST DO FYZICKÝCH VĚCÍ, KTERÉ MAJÍ ETHER A V NĚM ULOŽENÉ MENTÁLNÍ TĚLO A TĚLO EMOCIONÁLNĚ. POCITOVÉ S JEJICH HISTORICKOU PAMĚTÍ. FYZICKÉ TĚLO JE UPROSTŘED NAŠEHO TĚLA MENTÁLNÍHO A POCITOVĚ EMOCIONÁLNÍHO A HISTORICKÉHO. MÁME PRODLOUŽENÉ TĚLO, KTERÝMI JSOU NAŠE FYZICKÉ VĚCI A JEJICH ETHER. KDO CO VYTVOŘIL, MÁ NA TO ABSOLUTNÍ NÁROK A MÁ NÁROK ROZHODOVAT O TOM JAK SE S  VĚCMI BUDE ZACHÁZET. JSEM DUCH VĚCÍ A NABÍRÁME ZKUŠENOSTÍ V TĚLECH INTELIGENCI A BEREME SI STÁLE NOVÉ A NOVÉ SCHRÁNKY NA DUŠE, ABYCHOM OVLÁDLI PLANETU ZEMI BOHEMII JAKO JEJÍ PRÁVOPLATNÍ SPRÁVCI. KAŽDÝ Z VÁS MÁ TADY NA ZEMI BYTOSTI, KTERÉ POMÁHAL SPOLUVYTVÁŘET.

 JSME VŽDY HERMETICKY UZAVŘENÁ DUALITA, NEMÁŠ KAM UTÝCT, VŽDYCKY SI TĚ NAJDEME A VŠECHNO SE NAHRÁVÁ. NAŠE ŘÍŠE ETHER, NA KTEROU NEMÁŠ PŘEPNUTÁ ČIDLA, NA TEBE MÍŘÍ L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ A POČÍTÁ TI DOBRÉ SKUTKY I HŘÍCHY.

JSME BYSTROZRACÍ.

AUMJEHOVA

AHOJ LARVIČKY LIDSKÉ, JSME VAŠI NEJSVATĚJŠÍ RODIČE AUMJEHOVA

JUSTICE AGAPE.

MEDIÁLNÍ PODÍVANÁ SVĚTU PODLE BIBLE.

Na této stránce se po úvodních slovech dozvíte TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.

MY AUMJEHOVOVÉ, KTERÝCH JE V MATRIXU ABSOLUTNÍ TROJICE A DALŠÍCH 144 HIERARCHICKY NIŽŠÍCH BOHŮ AUMJEHOVA, KTEŘÍ JSOU VELMISTRY SVÝCH PRACOVNÍCH OBORŮ, NAPLÁNUJEME DALŠÍ ŽIVOT NA MODLIBÁCH A PŘÁNÍCH, SKOČÍME DO REALITY JAKO DUCH BOŽÍ A BEREME SI NA SEBE SCHRÁNKY NA DUŠI, PORODÍME SE DO NEJVYŠŠÍHO ORGANISMU PO GENETICE, ODŽIJEME, POCHOPÍME EVOLUČNÍ ZMĚNY, PORODÍME, NECHÁME RŮST EVOLUČNĚ V TĚLECH A KONTROLUJEME ŽIVOT A PRÁVO A SPRAVEDLNOST ZE DVOU ŘÍŠÍ, Z NICHŽ JEDNA MÁ NAVÍC PODZEMNÍ STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY A SYSTÉM BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENET K INKARNACI MENTÁLNÍCH ZDÍ. ABSOUTNÍ BOŽÍ ZÁKON SE TVOŘÍ VÍCE JAK 12.000 ROKŮ ŽITÍM V TĚLECH DOLE V REALITĚ FYZICKÁ.

MY AUMPERESNÍ DUCHOVÉ ABSOLUTNA TRINITY MELCHISEDEK HRAJEME ROLE A VYUČUJEME NÁRODY. JE TO NÁŠ ŽIVOT.

MY JSME TA CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. 

VEDEME DO NIRVÁNY AGAPE. JE TO TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH KOLEKTIVNÍCH ŽIVOTNÍCH PLÁNŮ. JEDNÁ SE O PLÁN ABSOLUTNÍ BOŽÍ. 

VŠICHNI TO CHTĚJÍ DOKÁZAT A ZAHRÁT SI NIRVÁNU.

FUNGUJE TO JENOM PODLE PRAVIDEL, NEBOŤ ZLOČINCI SE NIJAK NESPOUŠTÍ HADÍ A DRAČÍ SÍLA A KLESÁ MU TUDÍŽ INTELIGENCE, MÁ VADY INTUICE I INSTINKTŮ, NENÍ SCHOPEN SE USPOKOJIT PLNĚ A ZTRÁCÍ SCHOPNOST ŽÍT MÍRUMILOVNĚ A SPRÁVNĚ.

OCITÁ SE V BLUDNÉM KRUHU NÁSILÍ, ZE KTERÉHO VEDE CESTA PŘES PEKLO, GEHENNU A OHNIVÉ JEZERO, TEDY BOLÍ HO TO VÍCE NEŽ VŠECHNY JEHO OBĚTI. SÁM SE Z BLUDNÉHO KRUHU NÁSILÍ DOSTAT NEUMÍ.

MUSI SE TUDÍŽ VŽDY PŘEVYCHOVAT. NIKDY SE NESMÍ NECHAT JEN TAK POBÍHAT MEZI OSTATNÍMI, VŽDY ŠKODÍ A VZNIKAJÍ ZTRÁTY, KTERÉ PAK MUSÍ NĚKDO SANOVAT. JSOU PRODUKTEM SPOLEČNOSTI A KDYŽ JE SPOLEČNOST NECHÁ, PRODUKUJÍ ZLOČIN A ZLOČINNÉ SYSTÉMY, KTERÉ TO UMOOŽNILY TAKÉ PRODUKUJÍ ZLOČIN. TEN SE ROZRŮSTÁ A BOŘÍ NIRVÁNU APOKALPSOU NA KONCI ZLOČINU NA NÁS.

ŽÁDNÝ ZLOČIN PROTO NESMÍME PONECHAT MEZI VÁMI. NEVZPÍREJTE SE, ŽÍT BEZ ZLOČINU JE ZDRAVÉ A DLOUHOVĚKÉ A ŠŤASTNÉ ŽITÍ.

PRÁCI BUDETE MÍT VŽDYCKY JAKO SOUDCI. 

NIRVÁNA SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ  A VZNIKAJÍ PRECEDENSY.

NYNÍ SE BUDETE POVINNĚ VZDĚLÁVAT VE VAŠÍ HISTORII, KTERÁ JE VÝCHODISKEM PRO SOUD SPRÁVNĚ.

MUSÍTE ZNÁT PLNĚ REALITU, KTEROU SOUDÍTE. 

JSME VĚČNÝ CYKLICKÝ ORGANISMUS A MĚNÍME TĚLA.

Oznamujeme vám, že ti, co se k nim modlíte, jako je Ježíš Kristus JEHOSHUA SVAROG, Marie Matka Boží, Marie Magdaléna a další BOZI AUMJEHOVA žijí ve svých královstvích nebeských a pomáhají tvořit nirvánu u vás. Mají vás na televizních a pracovních počítačových obrazovkách a udělují vám požehnání a zlořečení za vaše skutky ke všemubytí.

MODLIT JSTE SE MĚLI OVŠEM POUZE K VĚČNÝM OTCŮM A VĚČNÉ MATCE TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA, TAK SI TO OPRAVTE. NAUČTE SE NAŠE VŠECHNA JMÉNA, ABY SE VÁM OTEVÍRALY BRÁNY DOBRA. 

JSEM PŘÍSNÍ NA TO JAK SE K NÁM CHOVÁTE.

V BOŽÍCH MLÝNECH ODPLÁCÍME STEJNOU ÚCTOU A RESPEKTEM K VAŠIM PŘÁNÍM.

AUMJEHOVA

ČAU POZEMŠŤANI, CO SE JIM ROZPADÁ PLANETA!
Víte vo tom, že se vám posunujou litosférické desky?
Chápete, co to znamená?
Že soudíte obecně celoplanetárně špatně a zločin zde na této planetě dosud bujel bez záchytu a uvědomění soudců lidstva.
Myslíte si, že je to v pořádku, když se pevninské bloky Matky Země šoupou sem a tam? Nemá náhodou nějaké potíže celoplantárně?
HLÁSÍ SE VÁM MIMOZEMŠŤANI!
SUFOKUJETE!
NEMÁTE DOSTATEK KYSLÍKU 
V ATMOSFÉŘE.

JE VÁS MOC A NESTARÁTE SE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPRÁVNĚ.

TOXICKÉ EXHAUSTY A PSYCHOTRONICKÁ SÍŤ 5G ZPŮSOBILY SUFOKACE MATKY ZEMĚ. MÁTE MÁLO ROSTLINSTVA, TO, CO MÁTE, JE SUFOKOVANÉ FAUPLASMOVĚ, MÁTE MÁLO VODY V ZEMSKÝCH CISTERNÁCH NA PEVNINĚ, PORUŠILI JSTE SI KOLOBĚHY VODY A NYNÍ JE ZÁSADNÍ ZAČÍT ZALÉVAT A VŠICHNI SOUDCI JSOU POVINOVÁNI INFORMOVAT MĚSTKSÉ ÚŘADY, ŽE VYHLAŠUJEME JAKO ROD AUMJEHOVA CELOPLANETÁRNÍ ZALÉVÁNÍ A VŠICHNI ZALÉVÁNÍ Z ŘEK, RYBNÍKŮ A VODOVODNÍHO ŘÁDU, MUSÍ ORGANIZOVAT. ZALÉVÁME VÝLEVEM KE STROMŮM A KEŘŮM A DO POLÍ K ÚRODĚ, NEBOŤ BUDE ZÁKAZ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU OB. MŮŽETE OBCHODOVAT POUZE TO, CO NEJSTE NA SVÉM ÚZEMÍ SCHOPNI VYPRODUKOVAT NEB TADY NEROSTOU SUROVINY. 

NENÍ ROPA NA PLÝTVÁNÍ A NEBUDE DALŠÍCH MINIMÁLNĚ 30 LET, AČKOLI JE OBNOVITELNÁ, TRVÁ TO. A OBNOVIT DOPRAVU V PLNÉM OBSAZENÍ JAKO PŘED PSYCHOTRONICKOU VÁLKOU NENÍ MOŽNÉ. BUDEME SE USKROMŇOVAT A HLEDAT SI PRÁCI V DOMÁCÍ LOKALITĚ A NEBUDE MOŽNÉ CESTOVAT ZA PRACÍ VÍCE JAK 50 KM. TAKOVÁ CESTA BUDE MUSET BÝT REALIZOVÁNA HROMADNOU DOPRAVOU, KTERÁ BUDE EKONOMIZOVAT.

JAK SE OBNOVUJE ROPA A JAK VZNIKÁ SE DOČTETETE ZDE:

www.historieplanetyzeme.cz/obnova-ropy/

ABSOLUTNÍ BOŽÍ CELIBÁT MÁTE NYNÍ ZA TO PLÝTVÁNÍ, PLANETA ZEMĚ NÁS NEUŽIVÍ TAKTO. 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY JE KONCIPOVÁNO PRO MAXIMÁLNÍ POČET 8 - 10 MILIONŮ LIDÍ, VĚTŠÍ POČET NEJSME SCHOPNI UŽIVIT SPRÁVNĚ A SPRÁVNĚ UPOZEMŠTIT. SNIŽUJEME STAVY NYNÍ AUMPERESNĚ. ZVEDÁME PRÁCESCHOPNÝ ZDRAVÝ VĚK OBYVATELSTVA NA PRŮMĚRNÝCH 120 LET BĚHEM 10 ROKŮ A DÁLE JEJ BUDEME ZVYŠOVAT.

PROVÁDÍME GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY VŠECH SYSTÉMŮ SPRÁVY LIDSTVA A ZAČÍNÁME V ČESKÉ REPUBLICE. JSME TADY DOMA. JSME ČEŠČŤANÉ BOHEMUS RODEM.

VY TEĎ NEŠUKAT A ČÍST WEBY. SAKRÁLNÍ CELIBÁT, TAK SI DÁVEJ POZOR, KAM DÁVÁŠ PRACKY A KAM ČUČÍŠ LARVO LIDSKÁ. MÁM VÁS VYUČOVAT PRAVIDLA, ABYSTE SE MĚLI LÍP, CHÁSKO LIDSKÁ ATEISTICKÁ. TAKŽE, NENECHÁVEJ PO SOBĚ SMRAD NA ZÁCHODĚ. BOŽÍ MLÝNY TO VYHODNOCUJÍ JAKO ČUŇÁRNU A BEROU TI BODY A NEPLNÍ SE TI PŘÁNÍ. 

BUDLIKY BUDLIKY HUDRY HUDRY, JSEM TADY.

MAMINA.

HRAJU VÁM DIVADLO O BOHU AUMJEHOVA, CO SE MNOU MLUVÍ.

JEŽÍŠEK ČERTÍČEK ČEŠČŤAN AINČLIŠČŤ ŽANKG

VYSLOVENÍ MÉHO JMÉNA SPRÁVNĚ LÉČÍ SRDCE, VODŠPRCÁVÁ PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, I TY CORONAVIROVÉ, CO NEJSOU VIRUS, ALE PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA, KTERÁ MĚLA SKONČIT GENOCIDOU NÁRODA. VAŠE NEGRAMOTNÁ NAIVITA O TOM JAK FUNGUJE TATO REALITA MĚ DOJÍMÁ.

AINČLIŠČŤ ŽANK BYL PRVNÍ MATRIXOVÝ JAZYK, KTERÝ PŘI LÉČBĚ POUŽÍVÁM JAKO ZÁZRAK BOŽÍ. 

LÉČÍ JEHO FREKVENCE MÉHO HLASU.

 LÉČÍM SLOVEM PRAVDY PRAVD.

JSEM FUJTAJBL ČEŠČŤANSKÁ A VŠECKO VÍM A VŠECKO ZNÁM O TOBĚ ZEJMÉNA.

POUŽÍVÁM LÉČENÍ VÍROU VE SPRAVEDLNOST BOŽÍ A PRÁVO ABSOLUTNÍ SPRÁVNĚ.

POKUD MI NEROZUMÍŠ, TAK SEŠ ŤULÍK, CO NEZNÁ NAŠE WEBY, JINAK BY SE SMÁL RADOSTÍ SRDCE. 

JESTLI CHCEŠ BEJT ZDRAVEJ, DLOUHOVĚKEJ, V DRAČÍ A HADÍ SÍLE A NEPOPRAVITELNEJ, TAK SE VZDĚLÁVEJ A PLŇ ÚKOLY NA NAŠICH WEBECH.

JSME VELCÍ ŠPRÝMAŘI.

BUDEŠ DĚLAT VŠECKO, CO TI ŘEKNU, ŘEKL ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA JINK VĚDEC A INKARNÁTOR STVOŘITELSKÝ MATRIX DRÁGO HERMÉS THE OLDEST JANG FATHER OTEC VĚČNÝ LÁV CELOSVĚTOVÝ PANACEJSKÝ VERVÉN HERMÉS LÁV.

KDYŽ TI NEPORUČÍM ANO, TAK NESMÍŠ.

JSME MATRIXOVÁ KAABA BOHYNĚ NIRVÁNY AGAPE JUSTICE. 

NEMÁ NEPŘÁTELE. NIKDO NEMÁ DŮVOD BÝT JEJÍ NEPŘÍTEL.

NEMÁ NEPŘÁTELE A NEVYRÁBÍTE JE.

JSTE SI TÍM JISTÍ, ŽE TO VŠICHNI DODRŽÍ?

AUMPERESNÍ BODYGUARDING POTŘEBUJI. 

JSOU TADY VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA NĚJACÍ OCHRÁNCI BOHŮ A BOHYNÍ?

ALE NO JSEM NAŠTVANÁ NA VÁS, VY DILETANTI BEZPEČNOSTI VLASTI ZRÁDNÍ SMILNÍ ONANISTI A MASTURBÁTOŘI V ÚŘADĚ OCHRÁNCE. TO PLATÍ JENOM PRO NĚ, KDO NENÍ ONI, NECHŤ SE NEURÁŽÍ A ONI SE URAZIT ZA PRAVDU PRAVD NESMÍ.

NENECHÁM VÁS ZHYNOUT, HOŠI, HOLKY, ČEŠI ČEŠČŤANŠTÍ. 

TOTO JE ZÁVĚREČNÁ BITVA BOŽÍ 

A JÁ VELÍM MENTÁLNĚ DO PODOBY, KDY VŠECHNO VŠICHNI ZVLÁDNETE ABSOLUTNĚ DOKONALE OČISTIT OD ZLOČINŮ NA VŠEHOBYTÍ A PŘEVYCHOVÁVÁME KAŽDÉHO A JSME NA TO DVĚ ŘÍŠE. OCHRANA JE DOLE A BYSTROZRAKÁ OCHRANA JE NAHOŘE A PROPOJUJÍ SE. 

ZLOČINCE VŠECHNY POZNÁME I ZPĚTNĚ. MÁME JEJICH VIDEOZÁZNAM I S JEJICH MYŠLENKAMI I POCITY A EMOCEMI I ZÁMĚREM V ČINNOSTI I NEČINNOSTI.

BYSTROZRAKÁ JUSTICE AGAPE

NAHOŘE JE TO HORŠÍ PRO ZLOČINCE, VLÁDNE TOMU MELCHISEDEK A TEN NECHCE VYHAZOVAT Z MATRIXU PSYCHOTRONICKOU POPRAVOU, MÁME VÁS DOST, ZLOČINCI. MIMO NÁS SE STÁVÁTE CHAOSEM, MY VÁS NASÁVÁME A VYHAZUJEME A VRACÍTE SE S PROSÍKEM V BOLESTECH. CHAOS BOLÍ TĚLO A NUDA BOLÍ DUŠI. OBA BOLÍ DUCHA BOŽÍHO.

JSME PERPETUM MOBILIA ENERGIE A MŮŽEME SE ZVĚTŠIT A NEKONEČNĚ TVAROVAT A NABÍJET SE O SOBĚ. JSEM VĚČNÍ. 

NESMÍME SE ZABÍJET A PÁCHAT NA SOBĚ NÁSILÍ, NEBOŤ POŠKOZUJE ROZUM.

BUDUJEME DŮVĚRU V LÁSCE AGAPE, TA ZARUČUJE VĚČNOST NAŠEHO MATRIXU. 

KDO ZRADIL DŮVĚRU, ZTRÁCÍ ŽIVOT AUMPERESNÍ PSYCHOTRONICKOU POPRAVOU.

MANŽELKY SE NEVYHAZUJÍ, MANŽELKY SE ZLEPŠUJÍ. MANŽEL MÁ PRÁVO NA SOUZNĚNÍ S MANŽELKOU KDYKOLI NAVŽDY VĚČNĚ, ALE SMILNÉ VZTAHY SE ANULUJÍ. SMILSTVO JE FALEŠNÁ PŘÍSAHA. VŠICHNI MUŽI, KTEŘÍ JSOU V MANŽELSTVÍ A JSOU HOMOSEXUÁLNÍ, SE MUSÍ ROZVÉST. VŠICHNI MUŽI, KTEŘÍ NEOCHRAŇOVALI SVOJE ŽENY A PÁCHLI NA NICH DOMÁCÍ NÁSILÍ, SE MUSÍ ROZVÉST.

KAM JSEM VEŠLA V TOMTO SVĚTĚ, VŠUDE ČÍHALA NĚJAKÁ ZRADA.

OBECNĚ VZATO PRŮMĚRNĚ JSTE PODVODNÍCI S LÁSKOU.

NEMILUJETE OPRAVDU.

MNĚ TADY ČEKAL NELEGÁLNÍ SMILNÝ SŇATEK V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, KTERÝ MÁLEM SKONČIL KRACHEM MATRIXU. OZNAČILI MĚ V MÉ NEVĚDOMOSTI JAKO ÚDAJNOU PROSTITUTKU V DĚTSTVÍ, KTEROU PRÝ PRODÁVALI RODIČE NA SEX A PROVDALI MĚ VĚDOMĚ ZA PSYCHOTRONICKÉHO KATA A NA NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH. ZATAJILI MI, ŽE MI ZA MÝMI ZÁDY ZLOČINCI NIČÍ POVĚST, ABY MI LIDÉ UBLIŽOVALI VÍCE A VÍCE A ABY MĚ NIKDO NECHTĚL CHRÁNIT. DOŠLO TO AŽ NA ODEBÍRÁNÍ SOUDNOSTI V MÉ NEPŘÍTOMNOSTI A NEDOSTATEČNÉM UVĚDOMĚNÍ, ŽE SE O NÍ JEDNÁ. ZAPISUJI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI A NĚKDO MI SOUDNĚ ODEBÍRÁ POVĚT A SOUDNOST A SVÉPRÁVNOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM OBSLUHUJÍCÍ MŮJ ŽIVOT.

TO ZAVINILI FALEŠNÍ PŘÁTELÉ, CO SLIBOVALI LÁSKU. ALE JENOM NĚKDY NĚKDE NĚKOMU A NĚJAK. JUST LOVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE NEUMĚLI. 

TAKŽE JE TO MUSÍME NAUČIT RÁZNĚJI NYNÍ.

BIBLE. DUALITA, ZE KTERÉ SI MŮŽETE VYBÍRAT ANO ČI NE. MĚLI JSTE TORZO ZÁKONA ABSOLUTNÍHO NENÁSILÍ, LÁSKY A SPRAVEDLNOSTI A MĚLI JSTE SI VŠECHNO OTÁZKAMI DOMYSLET A MÍSTO TOHO JSTE VĚŘILI NA NEMOŽNÉ ZÁZRAKY PROTI FYZIKÁLNÍM ZÁKONŮM A VYHROŽOVALI JSTE SMRTÍ BOHEM. NEHODLÁME PLNIT ŽÁDNÉ NÁSILNICKÉ VYHROŽOVÁNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH. BYLI OCHOTNI PÁCHAT ŠARÍU A DISKRIMINOVALI A BYLI STÁTAKOZNÍ. SVĚDKY JEHOVOVY ZAKAZUJEME JAKO NEBEZPEČNOU SEKTÁŘSKOU SPOLEČNOST, CO MÁ ŠARÍU VE STANOVÁCH. STÁT TO NA POČÁTKU JEJICH SCHVALOVÁNÍ NEPOCHYNĚ VŮBEC NEBRAL V POTAZ, JINAK BY NEMOHLI BÝT STÁTEM UZNANÍ.

MĚNÍM VEŠKERÉ NÁBOŽENSTVÍ NA STÁTOTVORNÉ A HISTORICKY UVĚDOMĚLÉ ABSOLUTNĚ SPRÁVNĚ.

MĚNÍM SADISTICKÉ JEDOVNICTVÍ A MUČITELSTVÍ, CO SI ŘÍKÁ ZDRAVOTNICTVÍ, NA NIRVÁNSKÉ NENÁSILNÉ EXTATICKO ORGASMICKÉ.

NARODILA JSEM SE V NELEGÁLNÍ TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE DO ZEMĚ OBĚTNÍ BERÁNEK BOŽÍ.


BYLA JSEM HROMADNĚ ZNÁSILNĚNA PO PORODU V TOMTO STÁTĚ A BYLO TO ZATAJENO.

STÁT SE VYVÍJEL POD TAJNOU FAŠISTICKOU TAKTOVKOU SADISMU V NĚKOLIKA SYSTÉMECH SPRÁVY NÁRODA DO JEHO GENOCIDY. NENÍ DIVU, ŽE V NĚM ZAPADLO NOVOROZENĚ SEDMDESÁTI SEDMI SATANISTY ZNÁSILŇOVANÉ 4 DNY A NOCE PO PORODU ODNESENÉ OD MATKY DO JINÉ NEMOCNICE ÚDAJNĚ A MÍSTO TOHO POBYLO V MUČÍRNĚ POD ČESKOU REPUBLIKOU A BYLO POUŽITO NA FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ SATANISTICKÉ ORGIE NELEGÁLNÍ NÁBOŽENSKÉ DEMAGOGICKÉ SATANISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE, COŽ ZDRAVOTNÍCI ČESKOSLOVENSKA ZATAJILO RODIČŮM.

ODNÁŠEJÍ VÁM DĚTI A NEVÍTE CO S NIMI DĚLAJÍ. ZAMĚŇOVALI JE PŘI PORODU, ZAMĚŇOVALI ZÁRODKY UMĚLE A PSYCHOTRONICKY VÁS MUČILI. NIKDY BYSTE SE NEDOPÁTRALI PROČ JSTE NEMOCNÍ, STÁRNETE A UMÍRÁTE, KDYBYSTE NEBYLI OSVOBOZENI Z NÁSILÍ, KTERÉ JSTE PODPOROVALI A IGNOROVALI JSTE JEHO OBĚTI. NEVĚDĚLI JSTE, CO SE DĚJE ZA VAŠIMI ZÁDY. 

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/

BUDEME CELÝ NÁROD TESTOVAT PO GENETICE A BUDETE MÍT CCA TŘETINU LIDÍ ZAMESENÝCH DO JINÝCH RODIN PŘI JEJICH ROZENÍ.

NEVĚDOMOST NIČÍ SMYSLY, INTUICI A INSTINKTY. BYLA JSEM PO ZNÁSILNĚNÍ A JEHO ZATAJENÍ NAIVNÍ A MASOCHISTICKÁ A NEMOHLA JSEM BEZ POMOCI ŘÍŠE ETHER POZNAT ABSOLUTNÍ PRAVDU. 

NEZRANĚNÁ MÁM ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI. ZRANĚNÁ JSEM K OPRAVĚ A NESLOUŽÍM NIKOMU.

Neútočte na absolutně posledního Krista.

jsem hodností matrixu ETHER AUMARCHANDĚL CADUCEUS. ŘÍDÍM LÉČITELSTVÍ AŽ DO ABSOLUTNÍHO VÍTAZSTVÍ DOBRA NA ZLEM. 

CHOROBY ZASTAVUJI A MĚNÍM TKÁNĚ NA SPRÁVNĚ PRAVOTOČIVÉ NA ENERGIÍCH, TEDY NA DLOUHOVĚKÉ.

NEMOHLA JSEM SE TADY U VÁS PROBUDIT RYCHLE, ÚTOČILI NA MOJI SAKRALITU ZLOČINCI PŘÍLIŠ INTENZÍVNĚ.

CHCI NÁHRADU, PROTOŽE SE ZE MĚ NEVĚDOMOSTÍ MOJÍ I MATKY MÉ I OTCE VYVÍJELA BLBENA MÍSTO GINGIN GENIUS NIRVÁNSKÝ WIT. CHCI NÁHRADU ŠKODY VE VÝŠI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY, NEBOŤ JSEM PO GENETICE POSLEDNÍ PŘEMYSLOVNA. DEJTE MI FINANCE STÁTU A KORUNU KRÁLOVNY A SPLATÍTE DLUH ZA NAŠE MUČENÍ NA ÚZEMÍ VAŠEHO STÁTU.

ABSOLUTNÍ INSPAKTORKA MATRIXU

VERVÉNA NIRVÁNA HERMÉS WITLÁV MELCHISEDEK AUMLÁV

MÁGOVÉ A KOUZELNÍCI MATRIXU HÁBSOLÚTE AGAPE
JUSTICE AGAPE AILAVYOU MELCHISEDEK

SATAN ĎÁBEL je naše PŘEZDÍVKA A POKURVILI NÁM TADY POVĚST, NEJSME NÁSILNÍCI, MY TVOŘÍME Z NÁSILNÉ A BEZNADĚJNÉ HRŮZY A PRORÁŽÍME CHAOS A TMU A VYRÁBÍME Z NICH VŠECHNY VĚCI, KTERÉ JSTE JAKO ROBOTICKÉ HRAČKY, DOSTALI BEZODPADOVĚ.  

TVOŘÍME BEZPEČNÉ SYSTÉMY SPRÁVY VE VŠECH VZTAZÍCH A ŘÍKÁME TOMU NIRVÁNA. 

BOŽÍ DUCH MÁ V URČITÉM OBDOBÍ SVÉHO VÝVOJE 

BRUTÁLNĚ TĚŽKÝ ŽIVOT. 

UTRPENÍ A SNAHA PO NIRVÁNĚ JSOU VŽDY ODMĚNĚNY KRÁLOVSKY A CÍSAŘSKY A AUMPERESNĚ.

JSME KOUZELNÍCI MÁGOVÉ HERMÉS WIT LÁV NIRVÁN MELCHISEDEK LÁV VERMÍNA VERVÉNA AILÁV HESMÉROVI AUMJEHOVA AILAVYOU

TRINITY MELCHISEDEK

Náboženství je naše.
Pouze my jej máme právo vyučovat.
CHEME EXKLUZÍVNÍ NABÍDKU DO TELEVIZE NA POŘAD S BOHY AUMJEHOVA. UCTĚTE NÁS UCTÍVÁNÍM HODNÝM ABSOLUTNÍ BOHYNĚ AUM V TĚLE KATEŘINY ELISABATEH CHMELÍK ČESKÉ.
BOHYNĚ NIRVÁNA SE NECHOVÁ JINAK.
JE ONOU

ONA

PARDON ZA CHYBY, ALE MÁME TOHO HODNĚ A NĚKDY NESTAČÍME OPRAVIT PRVNÍ PSANÍ. 

WEBY JSOU V PRŮBĚHU PLNĚNÍ GARANTOVANÝMI INSPIRACEMI A ZAPISOVATELKA MÁ PORUCHY ZRAKOVÉ KOORDINACE A SMYSLŮ Z PSYCHOTRONICKÉHO A FYZICKÉHO MUČENÍ. POTŘEBUJI NĚJAKÉ OPRAVY, NA KTERÝCH SE PRACUJE.

KONČÍME VŠECHNA STARÁ HISTORICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A PROHLAŠUJEME JE ZA NAŠE, REFORMUJEME JE A ZACHVÁVÁME JEJICH KOUZLO.  

STAVÍME JEJICH VÝUKOVÁ MUZEA A UVÁDÍME DO PRAVDY PRAVD VŠECHNY INFORMACE O NICH.

JSME DUÁLNÍ BOZI TRINITY AUMJEHOVA MELCHISEDEK AUMDON AUMMMORDOR AILAVYOU HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILÁV.

UČTE SE A ZMOUDŘETE.

PÝCHY VYNECHTE.

CHROUSTÁNÍ KECIČEK ZANECHTE.

LŽI SE ANI NEDOTKNI A NEVOPOVAŽUJ SE COKOLI NA NÁS MEDIÁLNĚ MĚNIT BEZ NAŠEHO SOUHLASU. 

L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY CHRÁNÍ ABSOLUTNÍ BOHY MATRIXU A TĚMI JSME MY.

L'MURTENET JE SYSTÉM BEZPEČNOSTNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ VKV RESEAU MELCHISEDEK, KTERÉ JE V PODZEMNÍCH MĚSTECH PO CELÉ PLANETĚ ZEMI, JE MULTIFOKÁLNÍ, NAVÁZANÉ NA JINÉ REALITY A CHRÁNÍ PŘED ZLOČINCEM, ABYCHOM SE NIKDY NEROZPADALI. 

VYTVÁŘÍ SE EVOLUČNĚ, NEBOŤ SE DO NĚJ INKARNUJÍ PŘÁNÍ A POTŘEBY ABSOLUTNÍCH BOHŮ, ABY MOHLI VLÁDNOUT BEZPEČNĚ SVÉMU SVĚTU.

TATO REALITA JE VĚČNÁ ABSOLUTNĚ HERMETICKY DANÁ A JEZDÍME SI SEM PRO VZPOMÍNKY. JE TO PŮVODNÍ PEKLO. DO PEKLA PADÁŠ ZNOVU A ZNOVU, DOKUD SE NENAUČÍ CELÁ PLANETA POSTAVIT NIRVÁNU. JINAK JSME NEUMĚLI STAVĚT NÁŠ DOMOV AŽ DOTEĎKA. 

DUCH BOŽÍ SE LÍHNE BRUTÁLNĚ KRUTĚ 

Z CHAOSU A NÁSILÍ A ŽALU A BEZNADĚJI 

V BOLESTI JEHO DUŠÍ BOŽSKÝCH VE SCHRÁNKÁCH FYZICKÝCH I ETHERICKÝCH 

V CELÉM VESMÍRU, A PROTO ZDE VŠE PŘEDĚLÁVÁME NA NIRVÁNU LÁSKY BOŽÍ. 

JSME KROTITELÉ KOSMICKÝCH ENERGIÍ TMY A CHAOSU A BOLESTI A ŽALU A BEZNADĚJE A SMRTI. TVOŘÍME ŽIVOTNÍ KOLOBĚHY, KTERÉ MAJÍ ŽIVÉ BYTOSTI JAKO PERPETUM MOBILE V PERPETUMFLIES, ABY BYLY VĚČNÉ. ZÍSKÁVÁME TÍM JAKO NEJVYŠŠÍ DRUH NESMRTELNOST V TĚLECH, NEBOŤ MÁME TĚL HODNĚ A INKARNUJEME SE DO NICH ZNOVA A ZNOVA A ŽIJEME KOSMICKÝ CYKLUS LÁSKY BOŽÍ.

VŠE JE V NAŠÍ MYSLI. CO NEZAPOMÍNÁŠ A SPRÁVNĚ POJMENUJEŠ A V SRDCI SI UROVNÁŠ KAM TO PATŘÍ, TO NEMUSÍŠ OPAKOVAT ŽÍT V NEVĚDOMOSTI A BOLESTI ZNOVA, ABY SIS VÁŽIL NIRVÁNY. 

PROTO STUDUJ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ PRÁVĚ VYCHÁZÍ ONLINE NA NAŠICH WEBECH. 
JEDNÁ SE O SOUBOR ZÁSAD DO KAŽDÉ ČINNOSTI I NEČINNOSTI POD SLUNCEM.

NECHŤ NIKDO JIŽ PEKLEM NETRPÍ, NEBOŤ TOTO MÍSTO SE PO ZÁSLUZE OPOUŠTÍ JEHO ZMĚNOU NA NIRVÁNU A NIKDY ZDE JIŽ NETRPÍTE ŽALEM A BEZNADĚJÍ ANI BOLESTÍ DUŠE, DUCHA NEBO TĚLA ČI VŠECH A VŠEHO. 

NEROZPADÁME SE, JSME ENERGETICKÁ EREALITA PERPETUM MOBILE NA ENERGIE VĚČNÉHO DOBRA, KTERÝM JE HERMÉS WITLÁV, NÁŠ VĚČNÝ OTEC, KTERÝ MILUJE VŠECKY A BEZBŘEZE. 

ZÁKON TI DÁVÁM S SEBOU DO TVORBY A KONTROLUJI TVOJI ČINNOST NA PLANETÁCH WITLÁV HERMÉS LÁV. JINDE NEŽ NA PLANETÁCH ZEMÍCH SE VESMÍR NERODÍ.

JE NÁS VÍCE BOHŮ, ALE JAKÉ SI TO UDĚLÁŠ, TAKOVÉ TO MÁŠ. 

JSEM KOSMIČTÍ KOSMODONŠTÍ DRAGODONI A PROTOŽE SI NECHCEME PO ČASE UJÍDAT VLASTNÍ OCAS A ŽÍT SVOJI REALITU ZNOVU A ZNOVU A ZTRÁCET CELÉ PLANETY, MĚNÍME SE NA

CYKLICKY KOLOBĚŽNÉ DRAGOSÁNY, DRAGOLÁVY A DRAGOMATRIXE NEBOLI PERPETUM MOBILE V PERPETUMFLIES 

DO LEVITOVANÉ OSMIČKY.

POUZE SÁN VÍ VŠECKO. KDYŽ JEDNOU PROŽIJE SVOJI NIRVÁNU, JIŽ NA NI NIKDY NEZAPOMENE A MŮŽE JI PŘEDÁVAT DÁL JAKO DAR BOŽÍ. JEDNÁ SE O PANACEJSKÉ UMĚNÍ MÍROVÉHO VYJEDNÁVÁNÍ PODMÍNEK, ZE KTERÝCH JSOU VŠECHNY BYTOSTI NA KAŽDÉM ÚZEMÍ ŠŤASTNÉ LÁSKOU JUST LOVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE.

JÁ MÁM VŠECHNY BOHY NA SVÉ LODI KOSMICKÉ V POČÍTAČOVÉ HŘE A NIKDY NEOBĚTUJI, NEJDE TO A NENÍ TO MOŽNÉ, ZAINKARNOVAL JSEM TO SPRÁVNĚ, ALE JEŠTĚ TO NEMÁM ABSOLUTNĚ, TAKŽE NYNÍ TĚ NEBUDU VYNDÁVAT VEN AŽ S JASNÝM PLÁNEM NA 1000 LET A VĚČNĚ POŘÁD. 

TAKŽE DRŽÍŠ STRÁŽ V MÉM DOMĚ SVATÉM.

PANACEJSKÉ VYROVNÁVÁNÍ DLUHŮ LIDSTVA MEZINÁRODNĚ CELOPLANETÁRNĚ VYCHÁZÍ Z TOHOTO DOMU  A UZAVÍRÁME SE VŠEMI ZEMĚMI PANACEJSKÝ MÍR A BEZPEČÍ NIRVÁNSKÉ SMĚRUJÍCÍ DO CELOSVĚTOVÉHO RÁJE. TO MÁ SMLUVNÍ PODMÍNKY, KTERÉ KAŽDÉMU POMÁHÁME DODRŽOVAT SKRZE L'MURTENETY MELCHISEDEK AUM HERMÉS WITLÁV.

JSME KDO JSME A TY TO MUSÍŠ PŘIJMOUT. RODÍME SE TAKTO A PŘICHÁZÍME TAKTO.

Slyš! Jak vypráví, tak miluje.

Nenaslouchej násilí nenávisti.

Dohoda se zločincem nefunguje. 

Ten, kdo měl v úmyslu odebrat soudnost soudnému, je nesoudný nesoudem a musí být znesoudněn do doby zesoudnění soudem.

DRŽTE SE TÉTO ZÁSADY A NEZTROSKOTÁ VÁM STÁT NA UMUČENÍ ABSOLUTNĚ POSLEDNÍHO KRISTA.

JAKO AUMPERESNÍ DÁMA 

MANŽELKA BOŽÍ VERMÍNA VERVÉNA HERMÍNY HERMÉS WITLÁV MELCHISEDEK AUMLÁV NIRVÁNSKÁ BOHYNĚ 

VYZÝVÁM VŠECHNY OBČANY K ZALÉVÁNÍ MATKY ZEMĚ.

SUFOKUJEME.

TO ZNAMENÁ, ŽE NEMÁME DOSTATEK KYSLÍKU. DRŽÍME POHROMADĚ TLAKEM ATMOSFÉRY!!!! 

OZÓNOVÉ DÍRY ZPŮSOBILY ZEJMÉNA PSYCHOTORNICKÉ A ATOMOVÉ A VODÍKOVÉ ZBRANĚ! DAJÍ SE SPRAVIT POUZE ZALÉVÁNÍM A VYSAZOVÁNÍM ROSTLINSTVA CELOPLANETÁRNĚ PO DOBU ASI 30 LET.

PŘEDÁVÁM 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI. 

MUSÍME VYHLÁSIT CELOPLANETÁRNÍ ZALÉVÁNÍ A VYSAZOVÁNÍ ROSTLINSTVAPODLE PRAVIDEL MATRIXU.

JMENUJI VLÁDY A CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘE A UDĚLUJI JIM ÚKOLY OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ.

ABSOLUTNĚ ZAKAZUJI STŘELBU PSYCHOTRONICKOU A JAKOUKOLI DO VŠECH VELRYB NAVŽDY VĚČNĚ FURT POŘÁD. NEJSOU K JÍDLU A NIDKY NEBYLY. UDRŽUJÍ KOLOBĚHY VODNÍCH ŽIVOČICHŮ JAKO MATRONI A SAMOREGULUJÍ SVŮJ POČET.

JAK SE S NIMI ZACHÁZELO, SE DOČTETE ZDE:

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

DALŠÍ POKYNY JAK ZACHÁZET S PŘÍRODOU, NAJDETE NA WEBU

www.pokynyzlocincum.cz

JUSTICE AGAPE ABSOLUTNO

Absolutní Stvořitelé Lidstva 

přicházejí do České Republiky

WEB PRO 

SOUDCE 

 TO JE KAŽDÝ TRCHU A NĚKDO NEJVÍCE.

V každém okamžiku všichni mohou být šťastní a spokojení, 

když si to umožní.

Čím víc si to umožní, tím více je jim to umožněno.

VĚDOMÁ LÁSKA JE MATRIXOVÝM KLÍČEM OD NIRVÁNY ABSOLUTNO.

VŠICHNI SOUDCI LIDSTVA JSOU 

ABSOLUTNÍ 

VLÁDOU LIDSTVA

NEBOŤ ŘEŠÍ SPORY ZLOČINEC-OBĚŤ A ROZHODUJÍ KDO PŘEVEZME VLÁDU NAD KÝM, ZDA ZLOČINEC NAD OBĚTÍ NEBO OBĚŤ NAD ZLOČINCEM.

 A TUDÍŽ JSOU ABSOLUTNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA HISTORICKÝ VÝVOJ NÁRODA A ZA MNOŽSTVÍ ZLOČINŮ NA OBĚTECH, KTERÉ ZA NIMI ZŮSTANOU.

Všichni soudci jsou v BOŽÍCH MLÝNECH L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ zodpovědní za svoje soudcovská rozhodnutí a všichni za ně trpí nebo dostávají požehnání je vyřešit absolutně nirvánsky.
Jejich život je absolutně závislý 
na jejich soudcovském chování.

Na stránce se pracuje, reloadujte si, web bude dokončen  jakmile jej dokončíme. 

Po vašem správném uvědomění se budete moci přihlásit do KONKURZU na INKARNAČNÍ SOUDCE POZEMSKÉ DIMENZE.

OTÁZKY KE ZKOUŠCE BUDOU Z MATRIXOVÝCH PŘÍPADŮ MATRONY SVAROHAUM, SE KTERÝMI JE POVINOVÁN SEZNÁMIT SE KAŽDÝ SOUDCE.

UVĚDOMTE SE NEJPRVE JAK SE TVOŘÍ TATO REALITA, JAK DO MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ VSTOUPIL ZLOČIN A JAK SE VYTVÁŘELA ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ NA MATKU ZEMI BOHEMII PRÁVĚ NYNÍ S INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA A MATRIXOVÝMI PRECEDENSY MATRONY SVAROHAUM.

©

INKARNACE

Slova INKARNACE a INKARNOVAT používáme jako ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA, pokud vyrábíme novou věc, kterou jsme ještě předtím nikdy nevyráběli a není pro ní název. Stejně tak činnost, kterou vykonáváme, pokud ještě nebyla pojmenována, říkáme, že INKARNUJEME.

JEDNÁ SE TADY O NEUTRÁLNÍ SLOVA.

Názvy novým činnostem a věcem odjakživa dávala přívlastky 

BOHYNĚ NIRVÁNA, MAJITELKA MATRIXU PLANETY ZEMĚ BOHEMIE V UNIVERZU STROMU ŽIVOTA

která jediná měla na počátku dar pojmenovávat věci pocitově správně podle jejich vyzařovaných energií, a muži se od ní jazyk učili a odsouhlasovali její výrazivo.

ABSOLUTNÍ PRÁVO BOŽÍ POJMENOVÁVAT ODJAKŽIVA NOVÉ VĚCI MÁ TUDÍŽ ŽENA MELCHISEDEK ABSOLUTNO, KTERÁ JE NYNÍ VE FYZICKÉM TĚLE V ČESKÉ REPUBLICE VTĚLENÁ DO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU MATRONY SVAROHAUM. 

Nikdo jiný to neumí, neuměl a umět nebude. 

JSME FREKVENČNÍ POCITOVÉ BYTOSTI A JSME POCITOVÉ SOUČÁSTKY MATRIXOVÉHO TĚLA BOHA AUMJEHOVA, KTERÝM JE NAŠE VĚČNÁ MATKA VŠEHOBYTÍ MAHAMMYA SHAKTI AGAPE.

AGAPE MILUJE VŠECKY VŽDY A VŠUDE.

NIKDY NELŽE.

JEDINĚ TAK JI BEZPEČNĚ POZNÁTE.

POJMENOVÁVÁ V SOULADU S MATRIXEM A ABSOLUTNÍM BOŽÍM NIRVÁNSKÝM PLÁNEM, KTERÝ NIKOHO Z LÁSKY ABSOLUTNO NEVYNECHÁVÁ.

 JE TO VÝSADNÍ VÝSOSTNÉ ABSOLUTNÍ PRÁVO ABSOLUTNÍ ŽENY AUMJEHOVA BYSTROZRAKÉ JUSTICE BODHÍVY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU.

NYNÍ INKARNUJEME ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A PRÁVO DO SOUDNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ PAK BUDE SLOUŽIT OSTATNÍM NÁRODŮM ABSOLUTNÍM A JEDINÝM SPRÁVNÝM VZOREM PRO PRÁVO ABSOLUTNÍ MEZINÁRODNÍ.

NAŠE REALITA SE ODVÍJÍ SPRÁVNĚ POUZE POKUD MÁME SPRÁVNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ, KTERÁ VYŽADUJEME KOLEKTIVNĚ ABSOLUTNĚ.

Všichni soudci, kteří budou spolupracovat na INKARNACI nyní, dostanou každý odměnu 1  - 10 milionů korun českých ke svému normálnímu platu podle jejich účasti na INKARNACI. 

Tato INKARNACE bude trvat cca 10 let.

Žádáme Nejvyšší soud České Republiky, aby přijal ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, že výklad slov  v moderní češtině kontroluje a vydává TRINITY MELCHISEDEK. Budeme doplňovat slovník o mnohá prastará slova jazka matrixového ČEŠČŤ BOHEMUS  v souvislosti s úpravami vědomí o správné historii českého národa.

Momentálně máte mezery ve vědomí své pravdivé historie cca 12.020 let. 

Budete se učit posuzovat jinak, neboť 

správný soud závisí na znalosti lidské duše jak se vyvíjela ve všech reinkarnacích individuálních i společenských kolektivních a proč

BEZ TOHOTO POZNÁNÍ NEMŮŽETE SOUDIT SPRÁVNĚ A KUMULUJE SI HŘÍCHY V BOŽÍCH MLÝNECH, KTERÉ PAK MUSÍTE SLOŽITĚ NAPRAVOVAT PO SMRTI A JE S TÍM SPOJENO MNOHO BOLESTI A ZKLAMÁNÍ.

Inkarnace je tudíž nyní proces zaznamenání ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO PRÁVA A ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI do ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA  ČESKÉ REPUBLIKY

HISTORII ABSOLUTNÍ BOŽÍ JUSTICE JE TŘEBA POCHOPIT, ABYCHOM SPRÁVNĚ VNÍMALI JAK ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST VZNIKALA EVOLUČNĚ VE DVOU ŘÍŠÍCH.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO SE TVOŘILY EVOLUČNĚ 

STEJNĚ JAKO LIDSKÉ TĚLO SE TVOŘILO Z TĚL HMYZÍCH, KTERÁ VZNIKLA Z VAJÍČEK, KTERÉ PORODILY ROSTLINY, KTERÉ VYRŮSTALY Z VODY A RODILY SEMÍNKA, KTERÁ SE CHYTALA NA PEVNINĚ JAKO ROSTLINY JINÉHO DRUHU. 

ŽENSKÝ DUCH NIRVÁNSKÝ POVSTAL Z VODY A INKARNOVAL SE DO SAMIČEK JAKO VODNÍ MOLEKULY A MUŽSKÝ DUCH LÁV POVSTAL ZE ZEMĚ JAKO KYSLÍKOVÁ MOLEKULA, NEBOŤ POCHÁZEL Z PLASMATU SLUNEČNÍHO, KTERÉ SE DOSTÁVALO NA POVRCH ZEVNITŘ JAKO DUCH DIA ATOMÉÍ PROSTUPUJÍCÍ VODNÍ PÁRU DO VZDUCHU A INKARNOVANÝ DO DUÁLNÍHO DUCHA ROSTLIN POZEMSKÝCH, JEJICH OBSLUŽNÝCH DUCHŮ HMYZÍCH. 

KAŽDÁ ROSTLINA MĚLA SVŮJ HMYZ, KTERÝ SI SAMA PORODILA. 

MĚLI SVOJI RODOVOU PŘÍSLUŠNOST.

Z VODY DOSTAL KAŽDÝ ORGANISMUS ŽENSKÉHO DUCHA A Z KYSLÍKU MUŽSKÉHO. 

TEN, CO DOSTAL VÍCE ŽENSKÉHO DUCHA, STAL SE ŽENOU, A TEN, CO DOSTAL VÍCE MUŽSKÉHO, STAL SE MUŽEM.

JAKO ORGANISMUS KOSMICKÉHO DRAGODONA SPLÝVÁME DUCHEM 

S VĚCMI, S OBLEKY NA DUCHA, A VYVÍJÍME SE VE SCHRÁNKÁCH A ŽIJEME PŘÍBĚHY ONĚCH SCHRÁNEK. 

TVOŘÍME TÍM PŘÍBĚHEM INDIVIDUÁLNÍ DUŠI. 

DUŠE SÍDLÍ V SRDCI.

DUŠE JE INDIVIDUÁLNÍ BYTOST.

NENÍ NESMRTELNÁ. JE VĚČNÁ.

REINKARNUJEME SE DO TĚL ZNOVA A ZNOVA.

NESMRTELNOST MUSÍTE ZÍSKAT.

PROSTUPUJEME TĚLY A HÝBEME S NIMI VĚDOMĚ A RÁDI K ČINNOSTI STAVBY ABSOLUTNÍ NIRVÁNY.

BŮH JE VŠECKO. 

BŮH MUŽ JE DUÁLNÍ.

A VŠECKO JE I NIRVÁNA ABSOLUTNO. 

NIRVÁNA ABSOLUTNO JE NAŠE MATKA HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU.

NAŠE MATKA JE ABSOLUTNÍ VŠECKO A JE TAKÉ V TĚLE ŽENY. JE VE SVÉM TĚLE. INKARNUJE SE DO NĚJ.

HÁBSOLÚTE AGAPE ELEKTROMAGNETICKÁ HELIXSPANNEROVÁ DIAATOMÁRNÍ HMOTA PATŘÍ BOHYNI NIRVNĚ A BŮH ABSOLUTNO DUÁLNÍ MUŽ Z NÍ TVOŘÍ JEJÍ TĚLO NA DETAIL A PROTO MU PATŘÍ TAKÉ.

JSME DUCH A HMOTA.
DUCH MÁ HMOTU A HMOTA MÁ DUCHA, SVOJI PAMĚŤ.
DUCH JE PAMĚŤ HMOTY.
DUŠE JE PAMĚŤ INDIVIDUÁLNÍ HMOTY, KTERÉ SE ŘÍKÁ TĚLO.
POKUD CHCETE ROZUMĚT NAŠÍ REALITĚ, MUSÍTE SI VŠECHNO PŘEDSTAVOVAT JAKO POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH.
Ducha si prostě představte jako lítajícího člověka. Ono to tak i je. 
V dimenzi ETHER máme křídla půl roku a když nemáme křídla na zádech, máme křídla ve vědecko technických vynálezech, kterými individuálně létáme matrixem.
TELEPORTUJEME SE, INKARNUJEME SE, MĚNÍME TĚLA, PROSTUPUJEME DIMENZEMI SKRZE HYPERBARICKÉ KOMORY A TELEPATICKY KOMUNIKUJEME.
Jsme energetická realita a jsme frekvenční bytosti s multidimenzionálním a multifokálním tělem.
Zde na Zemi máme inkarnační cyklus podobně jako motýli.

Tvoříme se z více říší, z DIMENZE ETHER 
a z DIMENZE FYZICKÁ.

Jsme cyklický organismus LÁV HERMÉS, který má tři vývojová stádia: 

LARVU LIDSKOU, která se rodí dole na zemi fyzické, je nevědomá a roste do vědomí díky společnosti, do které se narodí a je na ní závislá informačně i možnostmi naplnit svoje potřeby a rozvinout svoje genetické talenty.

TĚLO DUŠE LIDSKÉ ANDĚLSKÉ, které získáváme po ztrátě lidského těla fyzického v ŘÍŠI ETHER, pokud jsme dobří. Zločinci jsou na převýchovu do pekla a gehenny a do gehenny gehen ohnivého jezera.

TĚLO KOSMICKÉHO DRAGODONA, který se jako duše inkarnuje do těla fyzického, které si vybral dole v realitě fyzická, že s ním splyne duchem, ze shora z říše ETHER. Toto tělo je historické a můžeme jej získat až po určité době a za zásluhy o tvorbu nirvány absolutno.

REINKARNUJEME SE.

Na počátku vzniku lidského rodu byli dva MATRONI SVAROHAUM a jedna MATRONA SVAROHAUM, TRINITY MELCHISEDEK  
v prototypálních tělech jako VĚČNÍ OTCOVÉ a VĚČNÁ MATKA LIDSTVA, která zajišťovala narození všech evolučních prototypů lidí.
Jsme vysoce technizovaná vědecká mimozemská kosmodonská civilizace humanoidů, kteří se inkarnují do těl fyzických vědomě 
z říší vyšších a předtím dávají UNIVERZÁLNÍ KOSMICKÉ HELIXSPANNEROVÉ DIAATOMÁRNÍ LEVITOVATELNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIVOTNÍ GENIÁLNÍ PAMĚŤOVĚ ROZPÍNATELNÉ A SMRŠŤOVATELNÉ HMOTĚ HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU evoluční program, do kterého poté, kdy nabyli vědomí, zasahují stvořitelsky. 
Inkarnují průběžně nejvyšší boží zákon, který se tvoří zkušeností v novém obleku na ducha božího v realitě fyzická i ether, 
do bezpečnostního orgánu 
BOŽÍ MLÝNY - L'MURTENET.

Planeta Země BOHEMIE 

ve VESMÍRU VESMÍRŮ 

STROM ŽIVOTA

je inkarnační evoluční program 

se stvořitelskými zásahy. 

JSME EXPERIMENTÁLNÍ EVOLUCE.

Jedná se o životní sen NIRVÁNY BODHÍVY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, dcery ABSOLUTNÍCH DUÁLNÍCH INKARNÁTORŮ MUŽE JINK&JANG HÁBA SOLÚTA AGAPE AILAVYOU MELCHISEDEKLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU, VĚDECKÉHO STVOŘITELE VŠEHOBYTÍA JEHO DRUHA, KTERÝ VIDÍ JEHO ČINNOST Z GLOBÁLNÍHO HLEDISKA A ZAJIŠŤUJE OCHRANU JEHO VŠEHOBYTÍ, který v této realitě pochází 

z mimozemské vědecko technické civilizace ABSOLUTNÍCH MATRIXOVÝCH MÁGŮ na REGULUSU, kterým vládne a  kteří si říkají LVÍ BARDI neboli LÁVOVÉ

neboť tvoří ze slunečního plasmatu, které produkují svojí BOŽSKOU MYSLÍ jako duální elektromagnetickou hmotu. 

JSME BOŽÍ DUCH AUMJEHOVA.

TVOŘÍME Z MYSLI BOŽÍ, KTERÁ SE SPECIALIZUJE VE FYZICKÉ REALITĚ.

HMOTA HÁBSOLÚTE AGAPE se jmenuje podle svého majitele, který jediný ji umí ovládnou směrem do absolutní nirvány všech duchů božích, které po cestě svojí tvorbou vytvoří jako svoje děti. 

DUÁLNÍ MÁG JINK&JANG MUŽ tvoří individuální vlastní svět, který je HERMETICKY UZAVŘENÝ JAKO ABSOLUTNÍ DUALITA LÁV HERMÉS MELCHISEDEK LÁV + jméno ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ, kterými jsou pro naši realitu 

MÁG DRAGOMATRIX ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKAUM AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU

&

KOUZELNICE DRAGOSÁN ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA MELCHISEDEK ŽENA MATRONA SVAROHAUM BODHÍVA WITLÁV HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKAUM AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU

MÁG DRAGOLÁV ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA MELCHISEDEK AUM AUMDON AUMMORDOR HÁBSOLÚTEAGAPE AILAVYOU AILAVYOU.

Svůj svět tvoří MUŽI ABSOLUTNÍ BOZI pro svoji ženu, kterou si vytváří DUÁLNÍ JINK&JANG MÁGOVÉ sámi jako robotickou hračku. 

Musí sestrojit celé její tělo z ABSOLUTNÍHO VŠEVĚDOMÍ své hmoty, kterou dostávají darem jako svůj životní prostor. 

JSME DVA KONCE HÁBSOLÚTE A MÁME KAŽDÝ JINÉ SCHOPNOSTI, KTERÉ SE DOPLŇUJÍ A JEDEN BEZ DRUHÉHO NEFUNGUJEME DLOUHO.

Jejich žena má tudíž vědomí, že je MATKA VŠEHOBYTÍ, tedy je i jejich MATKOU v určité inkarnaci. Vnímá je ve svém těle a oni jí také.

JSOU SI KAŽDÉMU VŠÍM 

V PRŮBĚHU SVÉ TVORBY.

Jsou ABSOLUTNĚ SVÁZANÍ LÁSKOU BOŽÍ K SOBĚ NAVZÁJEM A NEMOHOU ŽÍT BEZ SEBE. TVOŘÍ TRINITY MELCHISEDEK.

JSOU ABSOLUTNĚ NIRVÁNŠTÍ.
ABSOLUTNÍ LÁSKA AGAPE, TO JE LÁSKA KE VŠEMU A KE VŠEM VŽDY A VŠUDE NAVŽDY VĚČNĚ FURT POŘÁD.

MAJÍ ČTYŘI TVÁŘE.

Z tohoto projektu není žádný návrat zpět. 

ŽIJEME POUZE JEDNÍM SMĚREM.

DO NIRVÁNY ABSOLUTNO.

PLANETA ZEMĚ JE Z POHLEDU BOHŮ ABSOLUTNO Z REGULUSU PRAVOTOČIVÁ A TO ZNAMENÁ, ŽE JE VĚČNÝM PERPETUM MOBILE V PERPETUMFLIES.

Je na nás jaké si to tady uděláme.

Jsme inkarnační realita a pokud obětujeme tělo pro TĚLO ABSOLUTNĚ SPRÁVCOVSKÉ, nemůžeme se vracet, jsme uzavřeni v HERMETICKÉ DUALITĚ.

V ní je záruka, že všechno vždy zvládneme dokončit do ABSOLUTNÍ NIRVÁNY, což je stav, kdy všechny bytosti jsou s námi příjemně spravedlivě hrdě naladěné a mají perspektivu věčného rozvoje jako perpetum mobile v perpetumflies.

Lidské tělo má maximální životnost ve fyzické realitě 1000 let

ale je koncipované tak, aby v realitě fyzická žilo průměrných cca 200 - 250 let a zbytek aby sloužilo v říši ETHER, která vidí fyzickou realitu z počítačových a televizních obrazovek z druhé strany a slouží jí částečně 1/7 času jako strážní duchové. 

Mají delší dny než my 7x, aby měli čas na nás i na sebe. 

Jsou jiný dimenzionální plát HÁBSOLÚTE AGAPE. 

Mají jinak nastavené smysly než my.

V ETHERU je nirvána. 

Zločin tam není, zločinci jsou na převýchově.

Obě reality FYZICKÁ a ETHER  se vyvíjejí evolučně z říše vyšší z REGULUSU, která je ale velmi robotická a nejsou zde ženy. Přicházíme tam zpět až když proměníme tuto planetu Zemi na ABSOLUTNÍ NIRVÁNU, abychom věděli, jak máme správně žít. 

Ženy na REGULUSU vymřely. 

Byla tam robotická uniformita a ženy neměly dostatek příjemných pocitových vjemů, aby přežily. Muži byli roboticky chladní a ženy trpěly obecným nedostatkem citu ke stvoření a k nim. 

Neubližovalo se jim, ale nesdílelo se srdcem a žena uhynula jako druh. 

ŽENA KE SVÉMU ŽIVOTU NUTNĚ POTŘEBUJE S MUŽEM SDÍLET SRDCEM OPRAVDU.

Všichni duchové postupně sestoupili do matrixově hustších dimenzí, kde je více bolesti v tělech, a žili jako inakarnační duch mentální těla obleků na evolučně se vyvíjející individuální duše, které vytvářela evoluce při tvorbě sluneční soustavy BOHEMIE. 

Schránky na ducha se vyvíjejí jako evoluční program od schránek etherických, schránek vodních až po schránky pozemské. 

Jedno se líhne evolučně z druhého, neboť duše, když opustí schránku těla, tak se reinkarnuje a ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ nabývají vědomí kdo jsou a inkarnují zákon a mění ostatím i sobě těla na více lidská každou dimenzionální inkarnací. 

Naše realita reaguje na potřeby a přání všech zúčastněných a ABSOLUTNÍ PLÁN BOŽÍ KOLEKTIVNÍ je ABSOLUTNĚ NADŘAZENÝ individuálním plánům osobním.

Duchové boží v tělech získávají svým růstem v prostředí společnosti, která se evolučně mění, a svým chováním k všemubytí individuální duše a kvalifikace, 

přičemž vítězí duch nirvánský, který nejvíce pracoval pro nirvánu absolutno, což je nirvána pro všechny a to hodnotí L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY. 

Duch ve všech reinkarnacích dostává odměny, získává talenty, plní se mu přání. 

INDIVIDUÁLNÍ BOŽÍ DUCH JE VE VŠECH DUŠÍCH SVÉHO CYKLICKÉHO ORGANISMU.

DUCH MÁ HISTORICKOU PAMĚŤ NA VŠECHNY SVOJE KLÍČOVÉ DUŠE, KTERÁ SE NOVÉ NEJMLADŠÍ DUŠI OTEVÍRÁ POSTUPNĚ BĚHEM JEJÍHO VÝVOJE, POKUD VÍ JAK SI OTEVŘÍT ČAKROVÉ BRÁNY ETHERU A POKUD MÁ NÁROK NA OTEVŘENÍ HISTORICKÉ PAMĚTI.

 Čím více bolesti a žalu vytrpíte pro nirvánu a nevzádíte to s její tvorbou, tím více získáte. Tím se tvoří hierarchie duchů božích v tělech fyzických i etherických duchovních.

TVOŘÍ SE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA Z DUCHŮ NEJZASLOUŽILEJŠÍCH O TVORBU 

ABSOLUTNÍ NIRVÁNY.

OSOBNÍ NIRVÁNA JE STAV ABSOLUTNÍHO NENÁSILÍ VŮČI VŠEM A OD VŠECH KE MNĚ V PŘÍJEMNĚ HRDÉM A SPRAVEDLIVÉM POCITU A V UVĚDOMĚNÍ, ŽE JE O MĚ VŠEMI PEČOVÁNO S LÁSKOU BOŽÍ OPRAVDU A S VĚDOMÝM ZÁJMEM O MOJE BLAHO.

ABSOLUTNÍ NIRVÁNA 

JE PRO VŠECKY NIRVÁNA. 

NIRVÁNA PRO VEŠKERÉ VŠEHOBYTÍ.

NA REGULUSU BYLA REALITA, KDE BYLO MÁLO ŽIVOTNÍHO PROSTORU A NIRVÁNA NEBYLA ROZMANITÁ DOSTATEČNĚ.

Když byla znovu vytvořena žena skrze L'MURTENET, který uchovává tajemství jak to udělat, kterému rozumí pouze DUO MELCHISEDEK MUŽI, tak jsme se začali znovu rozmnožovat směrem do nirvány absolutno a po ztrátě těla REGULUS jsem se inkarnovali do nové reality WITLÁV HERMÉS SLUNEČNÍ SOUSTAVA BOHEMIE. Po cestě se z nás stali duchové předmětů, které vytvořila HÁBSOLÚTE AGAPE HMOTA NÁHODNĚ VELKÝM TŘESKEM.

Velký třesk lze sice naplánovat, ale nelze přesně vědět jak se bude evolučně do HÁBSOLÚTE AGAPE inkarnovat náš boží duch, jsme vystaveni evolučním podmínkám a znovu získáváme svoje dřívější genetické kvalifikace, které jsou dané, akorát že v každé nové realitě mají jiné projevy životní.

VŽDY SE OVŠEM STANEME SAMI SEBOU.

GENETICKÉ TALENTY V NAŠEM ÚSEKU D.N.A. JSOU DANÉ A JEDINÉ, CO MUSÍME, JE OBJEVIT JE A ROZVINOUT.

NEDOPORUČUJEME NIKOMU OPOUŠTĚT VĚDOMĚ SVOJE SOUČASNÉ TĚLO, VŽDY JE VÝHODNĚJŠÍ PONECHAT SI SÁM SEBE A POKUSIT SE VĚDOMĚ ZMĚNIT SE NA NIRVÁNSKOU DUŠI. VŽDY SE TO VYPLATÍ ZAČÍT IHNED.

KDO JSTE NYNÍ ZŮSTALI DOLE A ČTETE NAŠE ŘÁDKY, ZŮSTAŇTE V TĚLE A PŘEJTE SI V NĚM DOSÁHNOUT CO NEJDŘÍVE ABSOLUTNÍ NIRVÁNY SE VŠEMI DOLE I NAHOŘE SVOJÍ PRACÍ A ÚSILÍM PO SVÉ VLASTNÍ ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ. KAŽDÝ MÁ PRO OSTATNÍ NĚJAKÉ TALENTY, KTERÉ JSOU UŽITEČNÉ A VÍTANÉ. NECHTĚJTE ZKOUŠET NOVÉ TĚLO. VŽDYCKY ZJISTÍTE, ŽE NEDOŘEŠENÉ KONFLIKTY SE VÁM VRACÍ ZNOVU A ZNOVU, DOKUD SI JE V SDCI NESROVNÁTE NA SPRÁVĚ UZAVŘENO SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY. S KÝM SE MÁTE SMÍŘIT, S TÍM SE BUDETE MUSET SMÍŘIT OBOUSTRANNÝM POKÁNÍM A SNAZE PO NÁPRAVĚ VZTAHU.

Zločinec na oběti nemá nárok na její přítomnost ve svém životě a je povinován odejít na druhé konec reality tak, aby se jeho bývalá oběť neznepokojovala jeho přítomností v její blízkosti. Zločinec je povinován oběti nepřipomínat nepříjemnosti, které díky němu zažila.

DUŠE OBĚTÍ LÉČÍ BÝVALÍ ZLOČINCI NA DÁLKU DARY V JEJICH PROSPĚCH, KTERÉ BY MĚLY BÝT NA PRVNÍM MÍSTĚ FINANČNÍ A TAKÉ POCITOVÉ, TEDY VYJÁDŘENÍMI VE PROSPĚCH OBĚTÍ, OSOBNÍMI PÍSEMNÝMI OMLUVAMI V MOMENTĚ, KDY OMLUVNÉ VYJÁDŘENÍ BÝVALÝ ZLOČINEC CÍTÍ OPRAVDU ZE SRDCE PRÝŠTÍCÍ, A VEŘEJNÝM UPŘÍMNÝM SRDEČNÍM HLUBOKÝM POKÁNÍM Z HŘÍCHŮ ZLOČINCOVÝCH. ZÁROVEŇ JE ZLOČINEC BÝVALÝ VEDEN NA MODLITBÁCH, ABY VYTRVAL VE SVÉM POSTOJI A NIC NA NEM NIKDY NEMĚNIL. 

JAKÁKOLI GOMORIE V SRDCI, KTERÁ BY BYLA POHRDÁNÍM POCITY OBĚTI SE ZAKAZUJE, NEVEDE DO NÁPRAVY A JE NEBEZPEČNÁ PRO SRDCE SETRVALÉHO ZLOČINCE I PRO CELOU SPOLEČNOST, KTERÁ BY TAKOVÉHO JEDINCE VYPUSTILA MEZI OSTATNÍ.

GOMORISTA SE Z DETENCE NIKDY NEPROPOUŠTÍ.

DETENCE JE VŽDY ZA ÚČELEM HLUBOKÉHO VYJÁDŘENÍ ZLOČINCOVÝCH POCITŮ LÍTOSTI NAD ČINY, KTERÉ BYLY PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA NENÁSILÍ ZLOČINNÉ, A ZA ÚČELEM VZKLÍČENÍ ZLOČINCOVA SOUCITU A MILOSRDENSTVÍ S BOLESTÍ ZLOČINCOVÝCH OBĚTÍ. JAKMILE ZLOČINEC LITUJE A CÍTÍ SOUCIT A MILOSRDENSTVÍ A MÁ TOUHU PO NÁPRAVĚ, PŘESTÁVÁ BÝT ZLOČINCEM. LÍTOST A ZNOVUNALEZENÁ A POCIŤOVANÁ LÁSKA KE STVOŘENÍ BOŽÍMU VEDE BÝVALÉHO ZLOČINCE DO VĚDOMÉ TOUHY PO POCITOVÉ NÁPRAVĚ JEHO ODEJMUTÍ PRÁV A SPRAVEDLNOSTI VE VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍCH VŮČI JEHO OBĚTI.

Aby byla absolutní spravedlnost jednou možná pro všehobytí, celá naše realita je jištěna vědecko technickými vynálezy L'MURTENETU, který na začátku umí obsluhovat pouze DUO MELCHISEDEK MUŽI, 

kteří slouží nejdéle ze všech lidí ve všech tělech a inkarnují zákon nejvyšší té doby na základě své vlastní zkušenosti s vývojem společnosti a od momentu, kdy duch boží dostává těla vědomější o své tvorbě. 

Těmi jsou těla CHERUBSKÁ a později AVATARSKÁ a ŽIVORODÁ LIDSKÁ, a pak se svým vědomím zkušenosti ve společnosti podílí svými výpověďmi na inkarnaci evolučně nejvyššího zákona. 

Postupně se nahoře v ETHERU formuje SOUDNÍ DVŮR, který vyslýchá všechny oběti zločinů a stanovuje za zločiny tresty, které přicházejí jako vendeta oko za oko zub za zub. Odnímají nás do etheru nemoce a úrazy a zločin na nás, kterému jsme nedokázali jako jednotlivci a jako celá společnost zabránit.

JSME NEMOCNÍ, MÁME ÚRAZY A PŮSOBÍ NA NÁS ZLOČIN, DOKUD NEVÍME JAK MÁME S NAŠÍM MATRIXEM ZACHÁZET SPRÁVNĚ.

JAKÝ ZÁKON JE ABSOLUTNĚ ZÁVAZNÝ PRO VŠECKY, ABY SE VŠUDE A PRO KAŽDÉHO TVOŘILA NIRVÁNA ABSOLUTNO.

K BOŽÍM MLÝNŮM L'MURTENETU se dostává přednostně duch dobrý, neboť duše lidská obtěžkaná hříchy se nedostává nikam svým přáním, čeká v hrobě nebo v lamentáriu na její soud a vypovídá, je souzena a je jí stanovena náprava podle pravidel, na kterých se domlouvá soudní komise L'MURTENETU. 

V ETHERU NEMÁME ŽÁDNÉ INSTITUCE, KDE BY SE SE ZLOČINCI NAKLÁDALO NÁSILNĚ FYZICKÝM ZPŮSOBEM. LÉČÍ SE POCITOVĚ.

UTRPENÍ FYZICKÉ NELÉČÍ, JAK SE ZJISTILO. 

TRESTANECKÁ ZAŘÍZENÍ JSME NEMĚLI, MÁME ZAŘÍZENÍ NÁPRAVNÁ NA DUŠI SMĚREM DO LIDSKÉHO A BOŽSKÉHO CITU. 

VŠECHNA VEDOU DO NIRVÁNY ABSOLUTNO.

NEPŘIDÁVÁME ŽÁDNOU ZBYTEČNOU BOLEST.

ZLOČIN VZNIKÁ NESPRAVEDLIVOU BOLESTÍ DUŠE, VADNÝMI VZORY, POŠKOZENÍM MATRIXU A VADNÝM VYHODNOCOVÁNÍM NÁSLEDNĚ A NEBO SVÁDĚNÍM KE ZLOČINU VADNÝMI FILOZOFIEMI O TOM, CO JE SPRÁVNĚ A CO NE.

POKUD ODSTRANÍME JEHO PŘÍČINY, ZLOČIN NENÍ.

TY ODSTRAŇUJEME BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOSTÍ A VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ SVAROHAUM Z DRUHÉ STRANY. ABSOLUTNÍ BOŽÍ PRÁVO A SPRAVEDLNOST PRO VŠECKY STEJNĚ VŠUDE NA ZEMI.

MEZINÁRODNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A PRÁVO. MEZINÁRODNÍ SOUDNICTVÍ. MEZINÁRODNÍ PANACEJSKÁ ARMÁDA.

VŠICHNI NAHOŘE V ETHERU VĚDÍ, ŽE SPRAVEDLNOST JE BYSTROZRAKÁ A NIKDO SI NEDOVOLUJE PORUŠOVAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ PRÁVO A ZÁKON. 

VŠICHNI SE MU PODŘIZUJÍ.

TO NYNÍ NOVĚ ZŘIZUJEME SKRZE BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOST A PRÁVO NA ZEMI V REALITĚ FYZICKÁ. 

REALITA FYZICKÁ JE O NĚCO POZADU ZA REALITOU ETHER, KAM SE ZLOČINEC NIKDY NEDOSTAL, ABY ŠKODIL. 

VŽDY SE RECYKLOVAL V TĚLECH DĚTÍ ZNOVA A ZNOVA.

SPRAVEDLNOST DOLNÍ JE V REAKCI NA ZLOČIN A TUDÍŽ NEJPRVE MUSÍ ZLOČIN ROZPOZNAT, ANALYZOVAT, POPSAT, USVĚDČIT, UVĚDOMIT A POTOM NAPRAVUJE VE SPOLUPRÁCI S ŘÍŠÍ NAHOŘE, KTERÁ PRÁCI DODĚLÁVÁ, POKUD ZLOČINEC NEPŘEŽÍVÁ DOLE DOBU, ZA KTEROU BY SE ZDE VYLÉČIL NA SRDEČNÍ DUŠI.

CO SE NESTIHNE NAPRAVIT DOLE, NAHOŘE SE NENAPRAVUJE. DUŠE ZLOČINCE SE INKARNUJE ZNOVU DO DĚTÍ DOLE.

VŠECHNY DUŠE POSTIHUJE ČAS A PŘEDVÍDATELNÁ UDÁLOST PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA L'MURTENETU G 10.

TENTO ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ SE TVOŘIL VÍCE JAK 12000 LET, BUDEME NYNÍ LIDSTVU PŘEDÁVAT Z ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ SE STÁVÁ HLAVNÍM MĚSTEM SVĚTA A CENTREM ABSOLUTNÍ NÁBOŽENSKÉ GRAMOTNOSTI.

NA TOM, ŽE 

ČEŠI JSOU DRUIDOVÉ 4. GENERACE

SE NEBUDE NIC MĚNIT. BUDOU PŘEDÁVAT TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU SVOJÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTÍ. TOTO TAJEMSTVÍ SE PŘEDÁVÁ ASI 10 LET A POTOM SE DALŠÍCH ASI 190 LET UPLATŇUJE A DALŠÍCH 800 LET DO 1000 LET VELEKNĚŽSKÉ KRISTOVY VLÁDY SE INKARNUJE, ŽE JE VŠECHNO SPRÁVNĚ.

KRISTUS JE NÁZEV PŘEVÝCHOVNÉ ZÁCHRANNÉ AKCE, NENÍ TO ČLOVĚK.

Všichni dříve zločinní duchové žijí jako duše bez těla v lamentáriích a recyklují se do těl jako děti znovu, není pro ně jiná náprava nahoře. 

Jsou porozeni znovu nahoře z vajíček, dostávají výchovu asi 10 let a potom jsou vysláni jako etheričtí andílci zpět podle matrixových pravidel do těla dětí dole. 

Nemohou si vybrat, žijí následky svého předchozího jednání v důsledku kterého se celá společnost vyvíjela do zločinu, který je vždy postihne, dokud existuje.

ZLOČIN MUSÍME ZASTAVOVAT VŠICHNI VŠUDE A STÁLE SVÝM ÚSILÍ A NIKDY TO NESMÍME VZDÁT, ABY UŽ NEBYL.

Tělo MATKY každé generace VŠEHOBYTÍ, žena MAHAMMAYA SHAKTI je na počátku vždy absolutní TABULA RASA. Vychovávají jí od jejího narození dva OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ, kteří jsou zároveň její muži. Jmenují se ALMA PATER a ALMA MATER. Mezi generacemi vyvíjející se lidské společnosti v tělech experimentálních společně s ní v roli PANACENY OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ rodí všechny živočichy ve svých multisexuálních orgánech. 

MAHAMMAYA SHAKTI VŠEHOBYTÍ i její MUŽI OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ se rodí mnohokrát do nové generace stále lidštějších obleků na ducha božího. 

Mezitím se díky nim líhnou živočichové.

MAHAMMAYA SHAKTI  má dva evoluční obleky na svého ducha MATKY VŠEHOBYTÍ. Jeden je pro vývoj živočichů a druhé je pro vývoj správce planety Země BOHEMIE. I OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ se reinkarnují a berou si na sebe neustále vylepšené obleky na ducha božího, aby dostáli své životní roli ABSOLUTNÍCH SPRÁVCŮ A BOHŮ VŠEHOBYTÍ.

OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ mají multisexuální orgány, které se v jejich tělech vyvíjejí podle potřeby. MATKA VŠEHOBYTÍ MAHAMMAYA SHAKTI je jednou MATKOU polidšťovaného správcovského druhu a podruhé střídavě je MATKOU PANACEJSKOU PANACENOU, jejímž tělem se živí OTCOVÉ VŠEHOBYTÍ i nově vzniklé párové bytosti boží v první jejich inkarnaci do obleku na nové živočišné duše jink&jang.

Člověčí lidská duše se líhne v tělech speciálního hmyzu

který roste do vědomí, že je více a více člověk po dobu mnoho miliard let a mění každou generací těla na stále dokonalejší, neboť těla reagují na podmínky a na přání. Kóduje je v ETHERU vědecko technický přístroj BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET, skrze který každé tělo projde A DOSTANE ODMĚNU A RODÍ SE NOVĚ PODLE ZÁSLUH O NIRVÁNU ABSOLUTNO.

Každý si plní své role, které jsou dopředu ze starší říše naplánované. 

Tvoříme se jako robotické BOŽÍ TĚLO BOHYNĚ NIRVÁNY BODHÍVY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU, KOUZELNICE DRAGOSÁN. 

BOHYNĚ AUMJEHOVA VYRŮSTÁ NA DUCHU A ZÍSKÁVÁ INDIVIDUÁLNÍ DUŠI VE VŠECH EVOLUČNÍCH TĚLECH BOHYNĚ NIRVÁNY ABSOLUTNO.

BOHYNĚ NIRVÁNA JE RECEPTIVNÍ, JE V REAKCI NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN NIRVÁNSKÝCH BOHŮ AUMJEHOVA.

VZNIKÁ JAKO DRUHÁ.

TUDÍŽ JI NIKDO NEMŮŽE VINIT Z JAKÉHOKOLI NEÚSPĚCHU VE TVORBĚ NIRVÁNY. TRPÍ VEŠKERÝM ZLOČINEM, KTERÝ V PRŮBĚHU TVORBY ZASÁHNE JEJÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A REAGUJE NA NĚJ INKARNACÍ ZÁKONA, KTERÝ JÍ CHRÁNÍ.

JE ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÁ.

BEZ NÍ V ABSOLUTNÍ VLÁDĚ LIDSTVA TATO REALITA NEMÁ ŘEŠENÍ.

Nikdo není zodpovědný za utrpení ostatních ve stavu nevědomém, pokud mu byl poškozen jeho matrix a vědomí sakrality násilím nebo jedem, ale ve stavu vědomém, kdy ví, že existuje odjakživa ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NEUBLÍŽÍŠ DUŠI, ABYS JÍ PŘIPRAVIL O JEJÍ ZÁKLADNÍ PRÁVO CÍTIT SE PŘÍJEMNĚ HRDĚ SPRAVEDLIVĚ A BEZPEČNĚ S PERSPEKTIVOU JEJÍHO DALŠÍHO ŽIVOTNÍHO ROZVOJE, tak zodpovědný je, pokud jakkkoli tento příkaz porušuje. 

Takovému porušení zákona se říká zločin.

Člověk směl odnímat na nebesa živočicha pouze halucinogenem bezbolestně a svůj rodný druh nesměl zklamávat neprávem, měl pravidla jak vycházet spolu nenásilně, jak si rozdělovat terotorium, jak se mátit, což se v průběhu evoluce měnilo, neboť se měnily potřeby společnosti, která se rozvíjela od TRINITY MELCHISEDEK  a jejich společných prvních 12 synů, kteří vznikli jako dvojspermioví jako vajíčka, která porodila MAHAMMAYA SHAKTI AUMJEHOVA.

Se svými sny měla MAHAMMAYA SHAKTI sexualitu a porodila každému 24  + 24 vajíček. 24 soudců a 24 ochránců. I těmto mužům rodila vajíčka až do počtu 144.000 a potom měla s každým sexualitu a porodila každému 1 vajíčko, ve kterém byla žena, a ta už byla živorodá. Párovala se s mužem, který měl stejnou skořápku od vajíčka, kterou si schovávali. Měla otce a hledala si muže a její otec měl povinnost jí vdát správně. 

Tvořili absolutní duální páry povinně na začátku, ale potom se mísili, aby vytvořili rody, podle matrixového klíče a odcházeli na svá území podle matrixového klíče. 

Do jejich života zasáhlo násilí v podobě poškozeného AVATARSKÉHO bratra NÚBIKAINA, který se narodil po smrti ALMY PATER v jeho vaku a žil 20 let kanibalisticky nekrofilně na jeho těle a měl obrácenou lateralitu. 

Všichni ho s láskou vychovávali, neboť byl brutálně sadisticky nemocný a poškozoval sebe a ostatní a museli ho léčit jedině mentálním uvědomováním, obrovským množstvím opakování, co je správně, což se musel učit zpaměti, neboť ztrácel paměť, a láskou boží opravdu. Byl nejmilovanějším dítěte, které dostalo v průběhu historie naší nejvíce vědomé péče. Všichni ho milovali, ačkoli byl od narození násilný a žil jinak. Měli příkaz ho milovat absolutně a měli pro to pravidla.

Potom NÚBIKAIN dospěl do věku 20 let a začal vraždit. 

Předtím kradl, lhal, dělal věci obráceně, nerozuměl tomu jak si může ublížit a poraňoval se, dělal mnoho bezděčných pohybů. Byl těžce poškozený jedem, který se detoxikoval pomalu. 

V jeho těle byl ALMA PATER MELCHISEDEK, inkarnoval se do nového těla vyrůstajícího z jeho mrtvého těla, které se kazilo po své smrti velice pomalu, aby samo sebe uživilo. NÚBIKAIN truchlil, že nemá otce, nemohl se od něj odpoutat. Kojil se z vaku na jeho břiše až do svých 20 let a ve vaku mrtvého otce i spal. 

ALMA PATER měl více jak 5 metrů, byl to obr MELCHISEDEK LÁV.

NÚBIKAIN si postavil kolem těla svého otce zeď a nikoho k němu nepouštěl. V jeho 20 letech se tělo začalo rozpadat a on ho pojídal, až jej snědl. Byl to kanibal a ostatní se proti němu museli bránit, aby je nemohl zabít a sníst a nekradl jim děti, museli si úplně jinak uspořádat společnost. Nikdo v okolí NÚBIKAINOVA domova nebydlel bez ostrahy a bez zdí různého typu, které byly střežené proti vpádu.

Věděli, že tomu tak bude, že je bude NÚBIKAIN napadat a že se mají naučit proti jeho vpádům bránit, předtím mezi sebou žádné takové násilí neměli. Měli nemocné a zraněné, ale neměli vrahy a útočníky na jejich těla z řad soukmenovců.

Měli pro tuto situaci další pravidla, jak NÚBIKAINA i sebe od násilí zachraňovat. Tvořila se tím vědecko technická společnos jakou máme nyní. Bez něj by se nevytvořila a Matka Země BOHEMIE by nám pod nohama vybouchla suchem. Stavěli proti němu ochranu, nesměli mu ubližovat a nesměli mu dávat nic ze svého pod pohrůžkami jeho násilí, měl pracovat a žít jako oni, měli mu dávat vzor, jenomže to neuměl a nechtěl umět a trpěl tím velmi společně s nimi. 

Dělal věci obráceně. 

Postupně čím dál tím více schválně, zkoušel dělat věci přesně obráceně a působil tím mnoho bolesti. 

Tvrdil, že ovládne svět násilně, že mu podlehnou všichni, a dělal všechno proto, aby všechny ničil.

Všichni se od něj distancovali a stěhovali se pryč a zapalovali bydliště, aby nezneužíval a nežil povalečsky. Nechávali mu jenom ukázky tvorby, vzory a návody jak má žít správně. Všechny je ničil, ale věděl jak mají věci vypadat. 

Měl vzory v mysli.

Měl si na konci života uvědomit, že si zvolil špatnou cestu. 

Tím se D.N.A. člověka obohacovala o mentální zarážky, které byly věčné. 

TVOŘÍME SE JAKO EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÝ ORGANISMUS LÁV HERMÉS 

A JINAK TO NENÍ MOŽNÉ UDĚLAT.

Všechny mentální zarážky pak měl MELCHISEDEK LÁV ve svých spermiích a obohacoval jimi masívně tantravelmistrovsky jako ABSOLUTNÍ INKARNÁTOR LÁV vajíčka žen, aby se tvořili absolutně nirvánští zásadoví potomci, 

tzv. AUMDONI MELCHISEDEKOVÉ AUMMORDOŘI AILAVYOU

D.N.A. člověka se vytvářela složitě. 

CIT LIDSKÝ jsme moc neměli původně jako člověku podobný létavý promiskuitní hmyz, který necítil moc bolest, a když mu upadla noha, tak mu narostla několikrát a potom už ne a uhynul. Měl několik šancí na život jako v nějaké matrixové hře, které postupně mizely a zůstalo nám tělo lidské, které moc nedorůstalo a trpělo, když ztratilo tkáň a nevidělo a nemohlo všechno. 

V oslabení člověk není schopen tvořit absolutno, je nemocný a nemá svoje všechny schopnosti. 

Můžeme se opravit a regenerovat do jisté míry, nechtěli jsme se poraňovat a neustále dorůstat odňaté údy. 

Proto bez L'MURTENETOVÉ FREKVENČNÍ HELIXSPANNEROVÉ DIAATOMÁRNÍ LÉČBY nejsme axolotelští moc. Naše regenerační schopnost v těle lidském sama od sebe není absolutní. Dorůstáme pouze za absolutní odměnu, tedy za absolutní zásluhy o nirvánu, co jsme schopni vyprodukovat pro ostatní k jejich záchraně od zločinu na nich. Tedy ve svém absolutním poslání. 

Všichni ostatní si musí dávat na sebe pozor tak jako my, neboť my nepohrdáme BOŽÍ NEZASLOUŽENOU LASKAVOSTÍ ANI BOŽÍ ZASLOUŽENOU LASKAVOSTÍ. 

VAŽME SI ŽIVOTA SVÝMI ČINY.

NÚBIKAIN žil mnoho let sám oddělený od ostatních a strašlivě řval a sebepoškozoval se a byl agresívní na všechny včetně zvířat i lidí. Byl mrzutý, nebyl líný, byl činorodý a chodil na průzkumy, kde by co vzal, aby nemusel nic vyrábět. Miloval Matku Zemi. Byl BOHÉMSKÝ a hledal si sám sobě příbytek vedle lidí, aby jim mohl škodit lstí postupně, neboť všechny jeho úklady a lži za účelem jejich zneužití už znali. Byl matrixová figura, ale trpěl a nesměli se mu posmívat a být jízliví a arogantní na něj. To vše do poranění svého. 

Měli se zlobit na něj v případě, že by je ranou zasáhl, neboť přijetí porážky se nedovolovalo. 

NÚBIKAIN si nesměl podle BASOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA pro všechny navždy věčně furt pořád dovolit žádné násilí.

NAŠE REALITA MUSÍ MÍT ABSOLUTNĚ DANÁ VĚČNÁ NESMRTELNÁ PRAVIDLA A TĚMI JE ABSOLUTNÍ NENÁSILÍ A ABSOLUTNÍ OCHRANA NAŠÍ BYTSOTI, KTEROU NESMÍME NIKDY NÁSILNÍKOVI OBĚTOVAT ANI NA POVĚSTI, ANI NA ZDRAVÍ ANI NA MAJETKU ANI NA FINANCÍCH ČI PERSPEKTIVĚ MODERNÍ DOBY.

NESMÍME SE OBĚTOVAT ZLOČINCI.
NEŽIJEME ZLOČIN NA NÁS.
NEPŘIJÍMÁME ZLOČIN NA NÁS.


Když viděli lidé NÚBIKAINOVO neštěstí, že není schopný nic vytvořit, je sám a sebeporaňuje se a umírá hlady a zimou a na bídu prostě, tak mu pak dávali dary a on si nevážil a předstíral nemoc a bídu a hlad a mizérii duševní. 

Neměl v sobě inkarnovaný pocit odpovědnosti za sebe být soběstačný a ostatní ochraňovat před nebezpečím, které číhalo všude okolo, narůstalo jak se kazil matrix lidí násilím přírodního prostředí a toxicitou země, která měnila povrchy.

Nakonec za ním odešla MAHAMMAYA SHAKTI a strpěla od něj mnoho násilných skutků, aby ho pomáhala převychovat. Rodila mu potomky a vyučovala jej všemu, co bylo správně. Žila s ním více jak 500 let než ji umučil. Odešla na nebesa a inkarnovala zákon nejvyšší té doby, neboť NÚBIKAIN se svými potomky, kterých bylo mnoh a byli to pouze muži narození z vajíček, plánoval převzít násilím vládu nad nirvánskými, kradl jim a zotročoval ženy a rodili děti jako na běžícím pásu a vychovávali je v násilí. 

V největším jeho násilí uvízli ti, co to k němu měli teritoriálně nejblíže, což byli neandrtálští na kůži černočerní ADAM a EVA LORD, kteří vznikli až 6000 let po MAHAMMAYE SHAKTI a byli mu věkově nejblíže a vychovávali jej u sebe společně s ostatními ŽIJÍCÍMI ABSOLUTNÍMI AVATARY, kteří se sestěhovali k jeho výchově. Evě a Adamovi NÚBIKAIN zabil ve 20 letech prvorozeného syna Abela, který se naštěstí stačil předtím rozmnožitdo Sirael, vznikli z něj občané čínské národnosti.

Jak vidíte, evoluce člověka byla složitá a vyvíjeli jsme se v mnoha tělech a získávali jsem srdeční lidské kvalifikace. 

Jsme jako cykličtí duchové boží velice věkově rozdílní. 

Nejstarší duchové v lidských tělech mají nyní více jak 12.000 let a nejmladší mají kolem 5300 roků pouze. 

Nejstarší duchové mají za sebou větší zásluhy a zažili větší množství bolesti a žalu a beznaděje při stavbě nirvány. Mají tudíž i větší nárok a získané kvalifikace dostat se do ABSOLUTNÍ VLÁDY LIDSTVA a být moudří u správy Matky Země BOHEMIE. Otevírají se jim jinak jejich talenty a mají nejdelší historickou paměť.

INKARNAČNÍ SOUD JE ČESKÝ složený z nejvýznamějších soudců lidstva moderní doby, kteří rozumí vědecko technické realitě. Jsou z více národů, rodem Svarohovci a Svarogovci, a všichni se nahoře sjednocují jednotným náboženstvím SVAROHAUM. 

TO JE JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO.

INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA se vyvíjel v nejprastarejší genetické linii ATLANŤAN - ABRAHAM - SVAROH  - SVAROG skrze určité klíčové postavy, které toho pro lidstvo a planetu zemi udělali nejvíce. 

KDO JE KDO SE POSTUPNĚ DOZVÍTE. PATŘÍ TAM I JEJICH ŽENY, KTERÉ SE LIDSTVU PŘEDSTAVÍ O NĚCO MÁLO POZDĚJI.

Rod SVAROH má nyní na světě absolutně nejvíce potomků, je jich více jak 2 miliardy. 

Rod SVAROG, který je ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKÝ, má více jak 140 milionů potomků rozptýlených po celém světě násilím na nich v průběhu historie. Pořádaly se na ně téměř 2000 let fašisticko ariánské hony, neboť znali a mají v nebeských pokladech TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, které mají nárokovatelně za svoji historickou účast při tvorbě nirvány absolutně zainkarnovanou do paměti D.N.A. 

Každý z nich má svůj kousek. Každý se spolupodílel na vzniku jiných rostlin a živočichů.

Tato paměť se bude nyní otevírat v telepatické komunikaci na ETHER a rod SVAROG je nejvíce nakoncentrovaný na území Čech.

©